:: LEX :: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ	 ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 10


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
 
22.04.2011 20:26
Автор: Комар Юлія Володимирівна, студентка Міжнародного гуманітарного університету
[Господарське право. Господарське процесуальне право]
З набранням чинності Закону України ,,Про третейські суди” в українців на законодавчому рівні була закріплена альтернатива у виборі способу вирішення спору: можливість звернутися до державного чи третейського суду.
Вище зазначений закон визначає, третейський суд як недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та / або юридичних осіб в порядку, встановленому чинним законодавством, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин [1].
Не дивлячись на те, що діяльність третейських судів регулюється спеціальним законом, проблеми у їх функціонуванні ще існують, зокрема у виконанні їх рішень. Про це свідчать наукові публікації з цього приводу. Так, проблема виконання рішень третейських судів розглядалася Єремеевою О., Іващенко С., Сергіївою А., Рекуном В.А. та ін..
Після дослідження й з’ясування всіх обставин у справі третейський суд виносить рішення. Сторони виконують рішення у добровільному порядку в строк встановлений законом, тобто без будь-якого примусу. Однією з ознак третейського суду є те, що рішення третейського суду не можуть бути оскаржені, тобто вони не передбачають можливості їх апеляційного або касаційного оскарження та перегляду за нововиявленими обставинами. Рішення третейського  суду є обов’язковим для сторін, однак така обов’язковість дещо відрізняється від тієї, що притаманна господарським судам, зважаючи на особливу природу третейського суду. У разі не виконання рішень у добровільному порядку воно підлягає виконанню в примусовому порядку згідно з Законом України ,,Про виконавче провадження”.
Актуальною проблемою, яка виникла з появою третейського судочинства є примусове виконання рішень третейських судів, оскільки саме по собі рішення третейського суду не є виконавчим документом і підлягає, так би мовити, “узаконенню”, тобто підтвердженню його компетентним судом (яким, згідно з Законом “Про третейські суди”, є місцевий загальний або місцевий господарський суд) шляхом видачі виконавчого листа.
Разом з тим у здійсненні механізму примусового виконання рішення третейського суду  необхідно виділити проблему - ,,подвійного контролю”. Суть її полягає у тому, що рішення третейського суду може двічі стати об’єктом перевірки з боку компетентного державного суду за ідентичною групою підстав і на стадії скасування, і на стадії примусового виконання в наступних випадках;
1.коли на стадії оспорювання рішення компетентний суд вивчив підстави для скасування, заявлені стороною, не визнав їх обґрунтованими та відмовив у задоволенні заяви про скасування рішення третейського суду, а сторона вдруге висуває ці ж підстави на стадії виконання даного рішення;
2.коли на стадії виконання рішення третейського суду компетентний суд, вивчивши підстави для відмови у наданні дозволу на виконання, які висувалися стороною, не виявив їх достатніми й визнав третейське рішення таким, що підлягає виконанню, при цьому сторона повторно заявляє ці ж підстави в процесі скасування рішення третейського суду[2,64].
Порядок виконання рішення третейського суду закріплює також принцип своєчасності. Своєчасність виконання може бути визначена як встановленням певного строку, так і призначенням конкретного терміну виконання рішення третейського суду. Ось тут виникає проблема. Є випадки, коли в рішенні третейського суду не визначений строк його виконання. У випадках коли в рішенні термін його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню. Але поняття ,,негайне виконання” в діючому законодавстві не визначено, а тому є досить абстрактною категорією. 
Враховуючи вищезазначене, для вирішення проблеми виконання рішень третейськими судами необхідно заповнити деякі прогалини в законодавстві. Перш за все, необхідно позбавити третейські суди від ,,подвійного контролю”, встановити чіткі строки виконання рішень третейських судів. Крім того вважаємо за доцільне, виключити видачу виконавчих листів третейським судам з повноважень господарських судів і передати цю функцію виконавчій службі. Адже безпосередня видача виконавчих листів виконавчою службою сприятиме зменшенню навантаження на господарські суди й пришвидшить виконання самого рішення третейського суду. Сподіваємось запропоновані пропозиції реформування чинного законодавства сприятимуть швидкому і якісному відновленню порушених чи оспорюваних прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Література:
1.    Про третейські суди : Закон України від 11 трав. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 35. — Ст. 412.
2.    Притика Ю.Д. Виконання рішень третейського суду // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 2. – Ст.53-65.

e-mail: Kv_yulia@mail.ru

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «УЗГОДЖЕНІ ДІЇ» У ПРОЦЕСІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ
22.04.2011 20:34
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше