:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 
08.10.2011 08:14
Автор: Бернацька Аліса Сергіївна, студентка Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
[Господарське право. Господарське процесуальне право]
В Україні поняття ІСІ визначається як – корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд.
З огляду на низький рівень розвитку фондового ринку, ІСІ стикаються з низкою специфічних проблем.
 Чи не найбільша проблема, яка гальмує розвиток інституційних інвесторів в Україні в цілому та ІСІ зокрема – загальний стан розвитку фондового ринку, його інституційна незрілість.
Одна з основних проблем, яка не дозволяє в повній мірі використовувати інвестиційний потенціал ринку ІСІ – низький рівень диверсифікації активів, поінформованості населення про переваги ІСІ, а саме недостатня кількість консалтингових та інформаційних центрів, маркетингових фірм, які б надавали консультаційні послуги щодо розвитку фондового ринку в цілому та демонстрації позитивних прикладів діяльності ІСІ.
Суттєвою проблемою залишається методика коректної оцінки вартості чистих активів ІСІ. Діюче положення ДКЦПФР, що врегульовує дане питання, дозволяє компаніям досить довільно оцінювати чисті активи ІСІ, що знаходяться у них в управлінні, що  в свою чергу, ще більше підриває довіру населення.
Невирішеним залишається питання оподаткування доходів від інвестицій в різні фінансові установи.
Серйозною проблемою на ринку спільного інвестування, є невизначеність державної політика в сфері рейтингування фінансових інструментів, їх емітентів, а також організацій, що  надають  фінансові  послуги,  що в свою чергу призводить до високого рівня монополізації ринку цих послуг  і надання надмірних прав Державній комісії по цінних паперах та фондового ринку .  На мою думку, доречно врегулювати ці питання на законодавчому рівні, по аналогії за законодавством США (Закон «Про усунення монополізації в кредитних рейтингових агенствах») аби практика показала, що це виправдано. Доцільно було б прийняття закону, в якому зазначалося б : змінити дозвільний порядок входження на ринок ІСІ рейтингових агентств на повідомний,  і чітко саме законом прописані умови, яким повинні відповідати рейтингові агентства.
 Я вважаю, доцільно вжити наступні заходи, що будуть спрямовані на розкриття та посилення інвестиційного потенціалу ІСІ:
- удосконалити  інституційну  складову  ринку  спільного інвестування, шляхом  створення  сприятливих організаційно-правових  умов  для  суттєвого  нарощення  обсягів  діяльності  ІСІ,  насамперед відкритих  інвестиційних  фондів,  наповнення  адекватним  змістом діяльності венчурних фондів, появи та ефективному функціонуванні на ринку  інвестиційних хедж-фондів, фондів прямих  інвестицій  і фондів, орієнтованих на інвестування в окремі класи фінансових інструментів (фондів  акцій,  фондів  нерухомості,  фондів  боргових  цінних  паперів тощо);
-  посилити контроль за діяльністю емітентів, обігу цінних паперів на організованому ринку, з метою підвищення якості активів;
-  розширити інструменти для інвестування, доступних для ІСІ, зокрема впровадження повноцінних похідних цінних паперів;
-  врегулювати питання щодо пільгового оподаткування інвесторів, що вкладають кошти в ІСІ на довгий термін, або зменшення ставки оподаткування інвестиційного доходу;
-  вдосконалити методології розрахунку вартості чистих активів ІСІ;
-  спростити процедуру оформлення придбання цінних паперів ІСІ;
-  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо популяризації серед населення України здійснення інвестицій в ринок ІСІ;
-  лібералізації  валютного регулювання  у  сфері  діяльності  ІСІ, зокрема шляхом  скасування  невиправданих  обмежень  на  залучення коштів  в  іноземній  валюті  та  здійснення  інвестицій  в  іноземні  цінні папери.
Таким чином, незавершеність процесу інституційного формування ринку ІСІ свідчить про неефективність, а за певними напрямками – й неможливість використання потенціалу цієї інституційної форми у після-кризовому відновленні фінансового сектору України і саме тому потребує удосконалення.

e-mail: alias_bernatska@mail.ru

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ «ВОДОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТА «ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ПОСЛУГИ»: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ В ЗАКОНОДАВЧОМУ РЕГУЛЮВАННІ
11.10.2011 14:01
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше