:: LEX :: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 
08.12.2011 20:03
Автор: Черніков Дмитро Леонідович, здобувач Київського міжнародного університету
[Секція 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Діяльність  органів  прокуратури, що становить єдину систему, в Україні як державі, яка стала на шлях демократичного розвитку, спрямована на утвердження верховенства закону,  зміцнення  правопорядку  і  захист від неправомірних посягань.  Попри дискусійність положень про визначення ролі та місця прокуратури в системі органів державної влади, незаперечною є важливість її функцій, визначених відповідно до ст. 121 Конституції України [3] та ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» [2]: підтримання державного обвинувачення в суді; представництва інтересів громадянина або держави в суді; нагляду за  додержанням  законів  органами,  які  проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також  при  застосуванні  інших  заходів примусового  характеру, пов'язаних з обмеженням  особистої свободи громадян. Визначеним функціям, безперечно, повинні відповідати належні повноваження, організаційна структура, кадрове та матеріально-технічне забезпечення цих органів. З огляду на це діяльності органів прокуратури (які у різних країнах називаються по-різному: «державний обвинувач», «аторней обвинувачення», «державний прокурор» тощо [7]) постійно приділяється увага як у внутрішньодержавних, так і в міжнародних документах. Зокрема у Рекомендації № (2000) 19 Комітету Міністрів РЄ державам − членам Ради Європи щодо ролі державної прокуратури у системі кримінального судочинства акцентується увага на необхідності комплексу заходів для гарантування процесуальної незалежності діяльності прокурорів, серед яких виокремлюються правові та організаційні умови, відповідне матеріальне забезпечення їхньої діяльності: умов служби; достойної заробітної плати, вислуги років та пенсії (йдеться про необхідність досягнення певного балансу при визначенні їх розмірів між працівниками органів суду та прокуратури); вік виходу на пенсію; фізичний захист прокурорів та членів їхніх сімей. 

Фінансування й матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури здійснюється  за  рахунок коштів державного бюджету України. Однак незадовільність бюджетного фінансування спонукала органи прокуратури в регіонах шукати додаткові джерела фінансових та матеріально-технічних ресурсів: субвенції з місцевих бюджетів, благодійна допомога [5].

Науковці вказують, що незалежність прокуратури може опинитися під загрозою, коли її фінансуватимуть приватні підприємці та інші структури, що не входять до її системи [4, с. 235]. Схожа ситуація спостерігається і в Російській Федерації. Крім того, для додаткового фінансування матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури Постановою Уряду Російської Федерації від 26 січня 2000 р. був створений Фонд розвитку прокуратури, кошти з якого спрямовуються на посилення матеріально-технічної бази органів прокуратури; ремонт і будівництво службових приміщень органів прокуратури; будівництво й придбання житла для працівників прокуратури; фінансування заходів, пов’язаних із соціальним захистом, медичним обслуговуванням тощо [6].

Вважаємо, що така форма фінансової підтримки важливого елемента державного механізму не може бути виправданою, насамперед з огляду на необхідність неухильного виконання положень Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади». Натомість поділяємо думку М.В. Косюти [4, с. 235] про те, що зміцненню прокуратури могло б сприяти виділення певної частини коштів, повернених державі завдяки діяльності органів прокуратури.  

Позиція держави щодо фінансового забезпечення органів прокуратури достатньо повно й чітко представлена у Законі України «Про прокуратуру»: ст. 49 містить умови матеріального й соціального забезпечення працівників прокуратури; ст. 50 підтверджує, що прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом закону й представляє заходи правового й соціального їх захисту (відповідальність  за тілесні ушкодження, образи, погрози, знищення майна, інші насильницькі дії щодо працівника прокуратори та пенсіонера з числа працівників прокуратури чи їхніх близьких родичів; відшкодування державою збитків, заподіяних знищенням чи ушкодженням майна; обов’язкове державне страхування життя й здоров’я працівників прокуратури тощо. Розуміння законодавцем важливого значення для гарантування реалізації принципу незалежності достатнього фінансування не лише органів прокуратури, а й кожного прокурора, зумовило прийняття  у новій редакції статті 50-1, де достатньо детально виписаний механізм і особливості пенсійного забезпечення прокурорів і слідчих прокуратури. Стаття 52 окреслює основні напрями й джерела фінансування і матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури: надання пільг, компенсацій і гарантій; забезпечення  службовими приміщеннями, засобами зв’язку, транспортом тощо.

Таким чином, виконання державою в повному обсязі обов’язку утримання органів прокуратури сприятиме виконання нею важливих функцій і реалізації принципу незалежності її діяльності.
Джерела:

1. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» вiд 30.06.1999  № 783-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.274

2. Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991  № 1789-XII //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.793.

3. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

4. Косюта М.В. Прокуратура України: навч. посібник. – Київ: Знання, 2010. – 404 с.

5. Рахункова палата: Правоохоронні відомства отримали 660 мільйонів гривень благодійної допомоги // [Електронний ресурс] – Режим доступу: news.dt.ua  

6. Червонюк В.И. Конституционное право России. − М., 2004. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www. pravoznavec.com.ua

7. Шемшученко Ю., Г. Мурашин Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва // Вісник Національної академії прокуратури України. − 2009.− №1. − С.23 − 28.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ НЕПОРУШНИХ ПРАВ ОСОБИ В УКРАЇНІ
28.11.2011 22:47
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше