:: LEX :: УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ГРАБЕЖІ ТА РОЗБОЇ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

29 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ГРАБЕЖІ ТА РОЗБОЇ
 
17.10.2012 16:51
Автор: Кравчук Петро Юрійович, здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. Огляд місця події є невідкладною слідчою дією, яка полягає в безпосередньому вивченні місця, де вчинено грабіж або розбій, у виявленні, закріпленні й вилученні предметів і документів, висуненні й перевірці версій про подію злочину, його механізм, особу злочинця, мотиви злочинного діяння, а також у вирішенні питань, які мають значення для розслідування справи.

2. Спеціаліст надає допомогу слідчому вже в процесі підготовки до проведення огляду місця події по справах про грабежі і розбої. З’ясувавши характер події, він визначає й готує необхідні технічні засоби, які, як правило, комплектуються у вигляді спеціальних наборів : оперативних і слідчих валіз, спецнабору матеріалів для роботи зі слідами, фотокомплектів і фотонаборів.

Перед оглядом місця події по справі про грабіж або розбій, спеціаліст бере участь в інструктажі слідчо-оперативної групи, в опитуванні очевидців злочину. Це сприяє одержанню інформації, необхідної для з’ясування сутності й механізму події, відшукання слідів і інших об’єктів, що мають значення для справи. При опитуванні очевидців спеціаліст малює схему місця події, вказує на ній зони, де, на думку очевидців, залишені сліди грабежу або розбою.

Підготувавши необхідні технічні засоби й одержавши попередню інформацію, спеціаліст приступає до робочого етапу огляду місця події. Робота з відшукання слідів на місці події набуває більш цілеспрямованого характеру, якщо спеціаліст, виходячи зі способу вчинення грабежу або розбою, чітко уявляє : а) види слідів і б) предмети й об’єкти, на яких ці сліди повинні бути. Основні вимоги, якими повинен керуватися спеціаліст при огляді місця події по справі про грабіж і розбій такі : а) плавність і системність у роботі; б) одержання максимуму пошукової і доказової інформації в ході роботи з виявленими слідами.

При цьому на початковому етапі огляду спеціаліст виконує такі дії : 1) за зовнішніми ознаками і обставинами події визначає зону огляду; 2) здійснює загальне попереднє вивчення місця події; 3) за результатами вивчення обстановки висуває пошукові версії; 3) розробляє детальний план огляду, у якому визначає черговість роботи зі слідами (запахові сліди, мікрооб’єкти сліди пальців рук, взуття й т.ін.); 4) проводити роботу згідно наміченого плану.

3. Основними завданнями, які виконує спеціаліст у ході огляду місця події по справах про грабежі і розбої є такі : 1) виявлення, закріплення й вилучення слідів і речових доказів; 2) допомога слідчому у визначенні способу злочину й дій злочинця; 3) виділення зі всіх слідів і предметів тих, які цікавлять слідство й відносяться до розслідуваної події; 4) здійснення огляду слідів, предметів, матеріалів і речовин, можливо залишених злочинцем, з метою одержання пошукової інформації й вирішення питання про придатність цих об’єктів для проведення експертизи; 5) участь у підведенні підсумків огляду, висуванні й перевірці слідчих версій, спрямованих на розкриття й розслідування грабежу або розбою; 6) включення в складене на місці події орієнтування відомостей про можливі прикмети, навички, звички й інші дані, які характеризують злочинця, що отримані за допомогою спеціальних знань, для використання в розшуку за гарячими слідами; 7) перевірка виявлених слідів і об’єктів за криміналістичними обліками; 8) виявлення причини і умов, які сприяли вчиненню грабежу або розбою.

4. Робочий етап огляду місця події складається із загального й детального огляду. У стадії загального огляду спеціаліст надає допомогу слідчому в з’ясуванні обстановки місця події, визначенні порядку його проведення, з’ясуванні меж території яка оглядається, уточненні вихідного пункту початку огляду, виборі способу й засобів пошуку слідів, а також висловлює думку про необхідність залучення фахівців інших областей знань.

Основна роль спеціаліста в стадії загального огляду зводиться до такого : а) визначення території, яка підлягає огляду, з метою вивчення навколишньої місцевості; б) встановлення порядку огляду об’єктів, що підлягають дослідженню в першу чергу (мікрооб’єкти, запахові сліди, сліди рук, ніг, знарядь злому, пострілу, що дозволяють організувати розшук злочинця за гарячими слідами; в) визначення ділянок, де можна чекати найбільшого скупчення слідів; г) вибір технічних засобів, необхідних для застосування в детальному огляді місця події й об’єктів, що виявляються, їх закріпленні й вилученні.

Слід зазначити, що на загальній стадії робочого етапу обстановка на місці події зберігається в повній недоторканності. У ході загального огляду спеціаліст шляхом вимірювання, складання чорнових записів, схем фіксує обстановку на місці події, положення й взаєморозміщення окремих предметів, їх зовнішній вигляд, наявність на них видимих слідів, відстань між предметами.

5. Провівши загальний огляд, коли вивчення обстановки місця події завершено, місце розташування предметів зафіксовано, спеціаліст спільно зі слідчим приступає до детального огляду.

На стадії детального огляду здійснюється ретельне дослідження місця події. При цьому виявлені об’єкти оглядаються на початку без зміни їхнього положення, а потім вони переміщаються з метою всебічного дослідження, але таким чином, щоб не знищити наявні на них сліди й не залишити нових. На цій стадії спеціаліст, використовуючи свої знання й науково-технічні засоби, допомагає слідчому в збиранні й оцінці всієї доказової та орієнтуючої інформації про вчинений грабіж або розбій. Він консультує слідчого з питань, пов’язаним з виявленням, закріпленням і вилученням предметів та документів, які можуть стати речовими доказами, дає йому консультації із приводу звертання уваги на обставини, що мають відношення до справи.

Роль спеціаліста на детальній стадії робочого етапу огляду місця події зводиться до такого : а) виявлення слідів і інших об’єктів, визначення їх відношення до події злочину; б) проведення необхідних вимірів і описів слідів; в) виявлення мікрооб’єктів і мікрочастинок, їх фіксування; г) попереднє дослідженні об’єктів з метою одержання відомостей про подію грабежу або розбою й даних для розшуку злочинця; д) визначення, які з виявлених слідів можна вилучити із предметом, на якому вони знайдені, або із частиною предмета; є) вирішення за участю слідчого, які сліди, що не вилучаються в натурі, підлягають моделюванню й у відношенні яких можна обмежитися описом у протоколі огляду, їхнім фотографуванням або замальовкою; ж) переконання, що вилучення слідів із частиною предмета не спричинить пошкодження сліду або наявних на його поверхні мікрооб’єктів від слідоутворюючого об’єкту; з) встановлення моменту і послідовності вилучення предметів або часток зі слідами й моделювання слідів : чи буде вилучення здійснюватися безпосередньо в ході огляду або на його заключній стадії; і) виготовлення зліпків зі слідів, вилучення слідів; й) підготовка пакувальних матеріалів і здійснення впакування вилучених предметів, їх частин зі слідами й виготовленими зліпками зі слідів.

Роботу зі збирання речових доказів спеціаліст організує таким чином, щоб пошук і вилучення одних слідів не привело до знищення або пошкодження інших. У ході огляду місця події по справах про грабежі і розбої спеціалістом виявляються, закріплюються й вилучаються такі види слідів : сліди рук; сліди ніг (взуття); сліди транспортних засобів; сліди знарядь злому й інструментів; сліди зубів людини; сліди крові й інших об’єктів біологічного походження; сліди інших виділень людини; мікрооб’єкти; сліди дії вогнепальної зброї; документи.

При виявленні слідів, які підлягають вилученню слідчий і спеціаліст, спільно вирішують питання про можливість їх вилучення в натурі або необхідності одержання копії. У цьому випадку визначаються, які засоби вилучення варто використовувати для збереження слідів.

При виготовленні зліпків визначаються способи індивідуалізації слідів. Якщо в результаті застосування того або іншого способу вилучення сліди або об’єкти, на яких перебувають сліди, можуть бути ушкоджені, спеціаліст попереджає про це слідчого.

6. На завершальному етапі огляду місця події слідчий спільно зі спеціалістом перевіряє, чи всі намічені заходи виконані, упаковує й опечатує об’єкти, складає протокол огляду, необхідні плани та схеми.

Аналіз практики показує, що при участі в огляді місця події відповідних фахівців в якості спеціалістів, кількість речових доказів, предметів, які вилучаються в якості слідів, значно більша, ніж у ситуаціях, коли така слідча дія проводиться тільки слідчим. За допомогою консультації спеціаліста значно швидше й більш кваліфіковано проводиться результативний огляд, більш точно формулюється опис слідів і ознак для внесення до протоколу, формулюється ймовірний механізм утворення слідів відповідно до події, у відношенні якої здійснюється розслідування.

Спеціаліст бере участь і в складанні протоколу слідчого огляду, допомагаючи забезпечити повноту, правильність відображення в описовій частині протоколу виявлених ним даних, які характеризують предмети й документи, що мають відношення до події грабежу або розбою.

Спеціаліст бере участь у складанні за результатами огляду пошукової інформації; повідомляє необхідні довідкові дані; звертає увагу слідчого на обставини, що сприяли вчиненню грабежу або розбою.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВРАХУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТАТТІ 69' КК УКРАЇНИ
30.09.2012 20:48
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ НАЗВИ РОЗДІЛУ ХVІІІ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ»
26.09.2012 11:23
ІНДУКЦІЙНІ МЕТАЛОШУКАЧІ В АРСЕНАЛІ ПОШУКОВИХ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
22.10.2012 12:21
ПОШУКОВІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
22.10.2012 12:19
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
22.10.2012 12:12
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ» ТА «ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ»
22.10.2012 12:11
ВИКОРИСТАННЯ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ДАНИХ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ
22.10.2012 12:09
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
22.10.2012 12:08
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:04
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:03
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше