:: LEX :: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 4


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ»
 
05.04.2013 23:43
Автор: Кукуруз Олександра Віталіївна, курсант Академії митної служби України
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

У зв’язку із запровадженням нового Митного кодексу України істотно змінилась ціла низка підходів щодо здійснення митного контролю. Зокрема, проблемним питанням стало визначення самого поняття «організації». 

Різноманітні аспекти митного контролю досліджені в Україні досить детально. Лише на дисертаційному рівні цими питаннями займались Ю.М.Дьомін, А.В. Мазур, О.М. Тропіна та інші. Однак, законодавчо закріпленого визначення поняття «організації» митного контролю не існує.

Відповідно до ст.4 МКУ, митний контроль – сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм чинного МКУ, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. 

 Слід зазначити, що в Митному кодексі України відсутнє визначення поняття «Організація здійснення митного контролю». Взагалі, «організація» означає одну з функцій управління у суспільстві або впорядкування, приведення чогось в систему. 

 В структурі митного контролю розрізняють два етапи: етап організації та етап здійснення митного контролю. Відповідно до цього, на думку Співак І.В., можна виокремити два рівні: на першому рівні відбувається закріплення самої можливості діяльності, а на другому – використання та виконання цілої низки прав та обов’язків. 

 Організація ж митного контролю – своєрідний етап, як і етап здійснення, який і полягає, на думку В.М.Горшенєва та І.Б.Шахова,  у визначенні об’єкта та суб’єкта контрольної діяльності, форм і методів його проведення.

На думку А.В.Мазура, організація митного контролю - виконавчо-розпорядча діяльність організаційно-правового характеру, спрямована на створення (забезпечення) умов, необхідних і достатніх для виконання митними органами контрольної функції в межах та обсязі, передбаченими законодавством України про митну справу, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.

Загальні засади організації митного контролю встановлюються у кожній державі з урахуванням національних особливостей здійснення митних формальностей, геополітичного положення, а також пріоритетних напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів.

Сфера організації митного контролю – напрямок діяльності митних органів, спрямований на запровадження відповідних програм, технологій митного контролю та митного оформлення, вдосконалення митного забезпечення, розвитку митної інфраструктури тощо.

Отже, організація митного контролю – це своєрідний етап митного контролю, що полягає у визначенні об’єкта, суб’єкта, форм та обсягів контролю, а також створення необхідних умов для подальшого виконання митними органами контрольної функції. 

Доцільно було б закріпити на законодавчому рівні визначення поняття «організації здійснення митного контролю» для його більш чіткого розуміння та раціонального розподілу нормотворчих та правореалізаційних повноважень посадових осіб митних органів.
Література:

1. Співак І.В. Митний контроль як різновид державного контролю// „Часопис” Київського університету права НАНУ. – 2008. - № 1. – С. 100-106

2. Мазур А.В. Організаційно-правові основи митного контролю в Україні: автореф.дис.на здобуття наук. ступеня канд.Юр.наук -12.00.07/Анатолій Васильович Мазур. – X., 2004 – 19 С.

3. Митний кодекс України від 13.03.2012//Урядовий кур’єр – 2012 - №73-74.

4. Митний кодекс України: Науково-практичний коментар (А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 757 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
23.03.2013 12:55
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» ТА «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК»
08.04.2013 21:23
МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
03.04.2013 23:49
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше