:: LEX :: ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ ВІД ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

09 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ ВІД ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО
 
04.06.2015 09:23
Автор: Мельничук Анна Юріївна, студентка Полтавського юридичного інституту
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Організація розкриття і розслідування злочину, об’єктивне та справедливе покарання винних залежить від правильної кваліфікації вчиненого діяння. Для точного розуміння та оцінки вчиненого потрібно при виявленні ознак, властивих виключно скоєному діянню, відмежувати останнє від усіх інших суміжних злочинів. Тільки в такому разі можна отримати єдину сукупність ознак, яка характеризуватиме саме цей злочин, а також відрізнить його від інших.

Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство та окремі його види займають важливе місце у дослідженнях Ю.В. Александрова, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.О. Навроцького, В.В. Сташиса, Є.В. Фесенка, С.Д. Шапченка, С.С. Яценко та ін.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 № 2 дає роз’яснення вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю. Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК), якщо винний, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень, тортур, мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного болю, тощо), психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, приниження гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, глумління тощо) страждань, а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом або вчинювалося в присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями завдає останнім особливих психічних чи моральних страждань.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 КК України, під тяжким тілесним ушкодженням розуміється тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органа або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя.

Суміжність вищезазначених злочинів проявляється в наступному: 1) у наслідках, що настають у результаті їх вчинення, а саме смерть потерпілого; 2) можливості здійснення тотожних дій при їх вчиненні (це підтверджується також тим, що законодавцем у якості окремої кваліфікуючої ознаки, у ч. 2 ст. 121 КК України передбачене спричинення тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, яке полягає у тому, що потерпілому спричиняються тяжкі страждання, спрямовані на заподіяння останньому нестерпного фізичного болю (тривале позбавлення людини їжі, пиття чи тепла, застосування термічних факторів та інші аналогічні дії).

Відмінними рисами цих злочинів є: 1) спрямованість умислу (при вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю такі діяння спрямовані саме на спричинення особливих страждань потерпілому з метою позбавлення останнього життя і є надмірними щодо цього наслідку. При заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, вони також можуть бути надмірними, тобто зайвими стосовно наслідків, але вони безпосередньо не спрямовані на позбавлення потерпілого життя); 2) форма вини (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України  - вина у формі умислу (прямого чи непрямого), а ч.2 ст.121 КК України – змішана (подвійна) форма вини (неоднакове ставлення суб’єкта злочину до вчинюваного та до наслідків, тобто тут має місце умисел стосовно вчинення діяння та необережність  (злочинна недбалість чи злочинна самовпевненість) щодо настання наслідків). Ці відміні риси  зазначені і в ППВСУ № 2, а також, при розгляді таких справ слід  враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. 

На думку В.Орехова, якщо засіб, спосіб і знаряддя, які  застосовувалися для нанесення шкоди здоров’ю, не характерні для нанесення тяжкого тілесного ушкодження або спричинення смерті, то не може вестися мова про умисел на спричинення шкоди здоров’ю, тим більше смерті. Дії винного можуть бути кваліфіковані як заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть з необережності, якщо винний діяв з прямим конкретизованим умислом на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Якщо ж умисел був неконкретизований, то діяння слід кваліфікувати як вбивство.

Отже, можна зазначити, що для правильної кваліфікації і розмежування даних злочинів слід: по-перше, встановити спосіб, знаряддя вчинення злочину, кількість ударів, мотиви і цілі злочинця, його поведінку до і після вчинення злочину, відносини із потерпівши; по-друге, встановити, що саме стало причиною смерті: саме діяння чи спричинення тяжких тілесних ушкоджень ( спираючись на судово-медичний висновок).

При цьому, дії винного варто кваліфікувати за п.4 ч. 2 ст. 115 КК України, якщо наявні наступні ознаки: 1) направлення дій винного на порушення функцій і анатомічної цілісності життєво важливих органів потерпілого; 2)  інтенсивність дій винного, тобто сили і кількості ударів, які свідчать про намір спричинення саме смерті; 3) застосування такого засобу, внаслідок чого, може настати смерть ( наприклад, вогнепальна зброя, ніж, сильнодіючі отруйні речовини); 4) наявність усних погроз про позбавлення життя.

Література:

1. Керімов А. З. Відмежування вбивства з особливою жорстокістю від суміжних скдаів злочину / А. З. Керімов. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №4. – С. 438–444.

2. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи : постанова Пленуму Верховного суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду. – 2003. – № 1 (35).

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
НАСЛІДКИ НЕПРИБУТТЯ СВІДКА НА ВИКЛИК СЛІДЧОГО ТА ПРОКУРОРА
31.05.2015 22:45
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА Ч. 4 СТ. 212 КК УКРАЇНИ
31.05.2015 22:34
ДЕЯКІ ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ІНШИХ ТАЄМНИЦЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
31.05.2015 22:31
ГІПНОЗ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
30.05.2015 20:11
ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ
30.05.2015 19:29
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОБ’ЄДНУЮЧИЙ ПРИНЦИП ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
29.05.2015 14:15
ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
17.06.2015 09:15
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНОГО ПІРАТСТВА
17.06.2015 09:14
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСПОЗИЦІЇ СТ. 190 КК УКРАЇНИ
12.05.2015 20:03
РОЛЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПРИ УХВАЛЕННІ ЗАКОНОПРОЕКТУ
04.06.2015 10:11
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше