:: LEX :: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ ЗА ЗЕМЕЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ ЗА ЗЕМЕЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
 
04.06.2015 10:00
Автор: Шевченко Яна Олегівна, аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Ярчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]

Термін „земля” можна розглядати в різних аспектах: як природний об’єкт, як природний ресурс, як засіб виробництва чи як просторовий базис [1, с. 10].  В науці земельного права України під терміном „земля” розуміється частина земної поверхні, що називається ґрунтовим шаром і розташована над надрами, у межах території, на яку поширюється суверенітет держави. Земля є основою всіх процесів життєдіяльності суспільства, що відбуваються в політичній, економічній, соціальній, виробничій, комунальній, екологічній та інших сферах. Необхідність в результатах об'єктивної оцінки землі (земельних ділянок) відчувають як державні, так і муніципальні органи виконавчої влади з метою ефективного управління земельними ресурсами та проведення раціональної земельної і податкової політики.

Оцінка – це розрахункова чи експертна вартість об'єкта нерухомості, або якого–небудь речового інтересу в ній, проведена уповноваженою особою, спеціалістом з аналізу та оцінки нерухомості. 

Проте, в законодавстві України про оцінку земель, нажаль, не надається загального визначення вищезазначеного поняття, а зустрічаються лише визначення окремих видів оцінки земель. А саме, згідно Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року  надається визначення «бонітування ґрунтів», «економічна оцінка земель», «експертна грошова оцінка земельних ділянок» та «нормативна грошова оцінка земельних ділянок» [2].

Можна стверджувати, що оцінка земель – це процес визначення якостi та (або) вартостi земель, за процедурою що встановлена нормативно-правовими актами, i є результатом практичної дiяльності суб’єкта оцiночної діяльності [42, c. 213]. Оціночна діяльність характеризується як професійна діяльність суб'єктів оціночної діяльності, спрямована на встановлення щодо об'єктів оцінки ринкової, кадастрової або іншої вартості.

В залежності від мети і методів розрізняється три основні види оцінки земель: бонітування ґрунтів; економічна оцінка земель; грошова оцінка земельних ділянок. Бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природнокліматичних умовах  [3, с. 764]. Економічна оцінка земель – це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Грошова оцінка земель – це саме процес визначення вартості земель, за процедурою що встановлена нормативноправовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності. Грошова оцінка поділяється на два основі види: нормативну та експертну. В залежностi від цільового призначення земель, нормативна грошова оцінка земель подiляється на окремі види, які за методиками об’єднуються у дві основні групи видiв: 

1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, що відповідно складається з двох видів оцінки: земель сільськогосподарського призначення; земель населених пунктів. 

2. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), яка об’єднує види нормативної оцінки: земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; земель природно–заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико–культурного призначення; земель лісового фонду; земель водного фонду [4, с. 359].

В теорії держави і права поняття зміст права – це сукупність правових приписів, за допомо­гою яких здійснюється регулювання суспільних відносин; це закріплені у правових нормах суб'єктивні права (дозволи), юридич­ні обов'язки (зобов'язання) та заборони.

Розрізняють два види змісту права: 1) соціально–політичний, в якому відображається економічна, політична, класова сутність та спрямованість права; 2) спеціально–юридичний, що характеризує право як специфічне інституційне утворення (соціальний інститут, необхідний атрибут функціонування суспільства).

Є підстави вважати, зміст оцінки земель  визначається потребами суспільного та землеоціночного розвитку, інтересами суб'єктів землеоціночної діяльності, вираженими в їх свідомості.

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що поняття оцінки землі надзвичайно багатогранне, і, перш ніж проводити роботи з визначення вартості земельної ділянки, необхідно чітко окреслити в законодавстві поняття оцінки землі. Адже, оцінка  земель має велике значення у регулюванні суспільних відносин в державі. Особливу оцінка землі відіграє у реформуванні земельних відносин при входженні аграрної економіки в ринок. 

Література:

1. Єрмоленко В.М., Курило В.І., Кичилюк Т.С. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів. Навчальний посібник. – Київ : Магістр ХХІ сторіччя, 2007. – 248 с.

2. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року № 1378–IV:  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15

3. Семчика В.І. Науковo – практичний коментар Земельного кoдексу України / В.І. Семчик. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. –  896 с.

4. Семчик В.І. Земельне правo. Академiчний курс. ⁄ В.І. Семчика, П.Ф. Кулинич – Київ : Видавничий дім ІнЮре, 2001. – 405 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
29.05.2015 14:51
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше