:: LEX :: ПОНЯТТЯ МЕТОДУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 15


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ МЕТОДУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 
10.12.2015 17:41
Автор: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики юридичного факультету Європейського університету
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Поняття методу розслідування кримінальних правопорушень є проблемою криміналістики щодо якої ще тривають дискусії науковців.

М. О. Подольний та Ю. В. Шляпніков, провівши опитування слідчих щодо знання ними методів криміналістики, дійшли висновку, що однією з причин нігілістичного відношення слідчих до проблем методу полягає в тому, що дотепер так і не вироблено його єдиного розуміння [5, с. 34-35].

Намагаючись сформулювати визначення методу розслідування В. Я. Колдін писав, що метод – система пізнавальних процедур, яка в будь-якій науці має свої особливості, обумовлені об’єктом пізнання, його властивостями стосовно слідчої діяльності. Метод застосовуваний при розслідуванні – це певна система пізнавальних процедур або дій. Близьким по суті є визначення методу як динамічної системи, яку можна розглядати як інтегративне поєднання мікро- і макродій слідчого для досягнення цілей розслідування. Тим самим, опираючись на це визначення можна стверджувати, що метод і стереотип дії – це те саме, або, принаймі, це надзвичайно близькі поняття. Однак загальновизнаним у науці є правило, що не може існувати двох понять, які позначають те саме. Саме тому варто погодитися з тим, що під методом варто розуміти теорії, принципи, поняття, які ведуть до оптимізації криміналістичної діяльності й виконання прикладних криміналістичних завдань [3].

Специфічні особливості методу розслідування («методу організації розслідування» в його розумінні) виділив В. М. Шевчук : а) метод розслідування створюється для вирішення якого-небудь окремого проміжного завдання пошуково-пізнавальної діяльності слідчого по кримінальній справі; б) метод розслідування реалізується в рамках певного комплексу слідчих і інших дій, включених до тактичної операції; в) метод розслідування є цілісною інтегративною системою тактичних засобів, елементами якої слугують комплекси слідчих, організаційних, оперативно-розшукових і інших дій суб’єктів тактичної операції; г) структура методу розслідування визначається структурою тактичної операції; д) межі застосування методу розслідування обумовлені тією частиною пошуково-пізнавальної діяльності слідчого по виявленню, розслідуванню і профілактиці злочинів, яка «вписується» в рамки проведення тактичної операції [6, с. 55].

На думку Г. А. Густова, метод це – комплекс правил дій слідчого, належне виконання яких при дотриманні закону в певній мері гарантує одержання в справі нових знань і правильне виконання завдань досудового слідства [1. с. 15-16].

У дисертаційному дослідженні «Криміналістичні проблеми розслідування і попередження убивств в сучасних умовах» П. І. Івахов, запропонував свій погляд на поняття та структуру методу розслідування [2, с. 85-89]. На думку П. І. Івахова, метод, як система нормативного знання, матеріалізується в описі, який забезпечує можливість його сприйняття споживачем наукового продукту. У завершеному вигляді, опис методу розслідування повинен містити : а) понятійний апарат, який забезпечує однозначне розуміння термінів; б) весь комплекс цілей, які повинні бути досягнуті; в) засоби, застосовувані для реалізації методу; г) характеристику вихідної ситуації (пізнавальної й/або організаційної); д) послідовність проведення дій; є) рекомендації з адаптації методу до конкретних цілей, об’єктів, умов і засобів діяльності.

Метод розслідування в діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів може бути реалізований тільки шляхом проведення низки практичних дій, сукупність і послідовність яких відображають (і в той же час реалізують) сутність методу. Ці дії є засобами його реалізації. Відомості про спеціальні засоби і прийоми є невід’ємною складовою методу розслідування й забезпечують виконання правил, які пропонуються даним методом [2, с. 85-89].

Під методом розслідування (у вузькому розумінні) Д. Н. Лозовський вважає – науково обґрунтовану, апробовану практикою, доступну для масового використання, описану з допомогою засобів наукової мови систему способів мисленевих і фізичних операцій, спрямованих на упорядкування діяльності по розслідуванню злочинів з метою складання плану розслідування – виконання його стратегічних завдань [4, с. 85].

Отже, узагальнюючи вищевикладене, у формулюванні поняття методу розслідування слід враховувати такі його важливі характеристики: а) це система пізнавальних процедур; б) ці процедури інтегровані в теорію або принципи; в) метод реалізовується в рамках комплексу слідчих і інших дій; г) він є цілісною інтегративною системою тактичних засобів; д) спрямований на оптимізацію та упорядкування діяльності по розслідуванню та досягненню цілей такого розслідування.

Література:

1. Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений : дисс. на соиск. учён. степ. докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. – М., 1993.

2. Ивахов П. И. Криминалистические проблемы расследования и предупреждения убийств в современных условиях : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ивахов П. И. – Калининград, 2005. – 246 с.

3. Колдин В. Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология ? / В. Я. Колдин // Вестник Московского университета. – Серия 11. – Право. – 2000. – № 4. – С. 6.

4. Лозовский Д. Н. Методы расследования преступлений : монограф. / Лозовский Д. Н. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 168 c.

5. Подольный Н.А. Метод в криминалистике и его значение для практики расследования преступлений / Подольный Н. А., Шляпников Ю. В. // Следователь. – 2005. – № 12. – С. 34-36.

6. Шевчук В. М. Понятие тактической операции: научные взгляды и теоретические подходы / В. М. Шевчук // Митна справа. – 2004. – № 5 (35). – С. 52-58.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
26.11.2015 22:33
МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА – ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
24.11.2015 21:14
ШТРАФ - СПОСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?
24.11.2015 20:56
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше