:: LEX :: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ « БУДІВНИЦТВО» ТА «МІСТОБУДУВАННЯ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 8


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ « БУДІВНИЦТВО» ТА «МІСТОБУДУВАННЯ»
 
23.04.2016 14:58
Автор: Стукаленко Ольга Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Необхідно визначитися з правозастосуванням поняття «будівництва» та «містобудування». Як зазначає, В.О. Ромасько, будівництво як об’єкт адміністративно-правового регулювання не тотожне об’єкту містобудування і є значно ширшим за змістом, напрямами, засобами регулювання тощо [1, с. 15].

Так, у Законі України «Про основи містобудування», містобудування чи містобудівна діяльність визначаються саме, як адміністративно-правова категорія, що поєднує в собі цілеспрямовану діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів  і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури [2]. Аналіз даного поняття дозволяє зазначити, що воно не охоплює всієї сукупності відносин, які вміщує у себе будівельна галузь. Так, наприклад, поряд з зазначеною діяльністю, у будівельній галузі, вагомий напрям займає архітектурна діяльність по створенню об'єктів архітектури, інжинірингова діяльність у сфері планування і забудови територій, здійснення будівельного контролю, авторського нагляду за будівництвом, дозвільні та ліцензійні процедури, атестація кадрів тощо. При цьому С.А. Кузнецова зазначає, що «будівництво» не повинно підмінятися дефініцією «містобудівної діяльності», зміст якої встановлено в нормативно-правових актах [3, с. 6]. Зазначену точку зору підтримує Н. Бондарєва, зазначаючи, що будівельна діяльність поєднує у собі архітектурну та містобудівну діяльність, як окремі складові будівництва [4, с. 47-48].

Дещо, іншої точки зору дотримується Р.С. Ярошевська, яка визначає термінологічне неузгодження у використанні поняття «містобудування», елементами якого є «місто», як населений пункт, адміністративний, промисловий комплекс, та «будування» дія за значенням «будувати», змістовне наповнення яких торкається створення та організації великих населених пунктів. У зв’язку з цим використання правової категорії «містобудування» значно ширше ніж термінологічне тлумачення [5, с.115 ]. Це у свою чергу породжує численні пропозиції про введення у науковий обіг поняття архітектурно-будівна діяльність, ремонтно-будівна діяльність, «територіально-будівна діяльність». Отже, зазначені точки зору можна об’єднати у становленні саме будівельної діяльності її правового регулювання у межах будівельного права.

Дискусійними з цього приводу є також перспективна назва кодифікованого нормативно-правового акту у будівельній галузі Містобудівного кодексу України, зареєстрованого у Верховній Раді України за № 5181 від 29 вересня 2009 р., який спрямований на кодифікацію будівельного законодавства. Проте використання в межах назви саме терміну «містобудування» є значно вужчим, про це свідчить вище наведене термінологічне тлумачення зазначеного поняття, а також зарубіжна практика регулювання будівництва. Так, наприклад у Великобританії діє Будівельний закон 1984 р., Чехія – Будівельний статут 1958 р., Польщі – Закон про будівельне право 1974 р., Норвегії – Будівельний кодекс 1987 р. тощо . Таким чином практика зарубіжних країн свідчить про кодифікацію будівельного законодавства, саме в межах будівельних кодексів та статутів, а також виокремлення будівельного права як складової адміністративного права в цілому. У зв'язку з цим була сформована вітчизняна концепція становлення будівельного права та будівельного законодавства.
Література:

1. Ромасько В.О. Державний контроль у сфері будівництва : адміністративно-правові засади : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / В.О. Ромасько. – Х., 2010. – 196 с.

2.    Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 року № 2780-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 

3.  Кузнецова С.А. Административно-правовое регулирование в сфере строительства : автореф. дис. на соискание ученой степини кандидата юрид. наук : спец. 12.00.14 „административное право, финансовое право, информационное право” / С.А. Кузнецова. — М., 2003. — 24 с.

4.  Бондарєва Н. Термінологічне дослідження «будівництва» в економіці України / Н. Бондарєва // Вісник Львівського університету : Серія Економіка. − 2008. − Вип. 40. − С. 47−50.

5.  Ярошевська Р.С. Теоретико-правовий аналіз поняття містобудівної діяльності / Р.С. Ярошевська // Право і суспільство. − 2015. − Ч. 3. − №5. − С. 115−120.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
28.04.2016 16:11
ШИРОКИЙ ТА ВУЗЬКИЙ ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
21.04.2016 18:40
ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
20.04.2016 16:26
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
20.04.2016 10:20
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше