:: LEX :: ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ОСІБ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ОСІБ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
 
29.09.2016 11:07
Автор: Філяніна Людмила Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Захист прав і свобод людини є пріоритетним напрямком діяльності будь-якої держави. Торгівля людьми є одним із видів найжорстокішого порушення основоположних прав і свобод людини, що вчиняються транснаціональними організованими групами. Боротьба з цим видом злочину можливо тільки шляхом об’єднання зусиль всіх держав. Нажаль, як й інші види злочинів торгівля людьми враховуючи прагнення злочинців до отримання найбільших прибутків постійно еволюціонує. Злочинці вигадують нові форми й види експлуатації потерпілих та способи протистояння зусиллям правоохоронних органів у боротьбі з цим негативним явищем. 

З метою забезпечення прав і свобод людини в рамках регіональної міжнародної організації на основі Загальної декларації прав людини 1948 р., Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та інших міжнародно-правових актів була укладена Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р.* головною ціллю якої є захист прав людини – жертв від торгівлі людьми, розробка належних механізмів із захисту і допомоги потерпілим від торгівлі людьми, з одночасним гарантуванням гендерної рівності. 

Відповідно до цієї Конвенції держави повинні вживати всіх заходів, необхідних для дотримання прав жертв, їх захист фізичного, психологічного і соціального стану. Конвенція наголошує, що особи котрі є потерпілими від торгівлі людьми знаходяться у вразливому психологічному стані, тому необхідно приділяти особливу увагу їх загальнолюдським потребам. Так, ст.12 Конвенції визначає необхідність допомоги жертвам торгівлі людьми в їх фізичній, психологічній, та соціальній реабілітації, що включає в себе: рівень життя, здатний забезпечити їх належним й безпечним житлом, психологічною й матеріальною допомогою; доступ до швидкої медичної допомоги; послуги з письмового й усного перекладу, у випадку потреби; поради та інформування, особливо стосовно їхніх законних прав і послуг, які їм можуть бути надані мовою, яку вони розуміють; допомогу у представленні, а також урахуванні їхніх прав та інтересів на відповідних стадіях кримінального переслідування правопорушників; доступ до освіти для дітей.

Така допомога надається без висунення будь-яких додаткових умов, наприклад, виступати в ролі свідка.

Відповідно до ст. 15 Конвенції кожна держава-учасниця гарантує жертвам торгівлі людьми, починаючи з їх першого контакту з компетентними органами доступ до інформації про відповідні судові й адміністративні процедури, мовою яку вона розуміє; передбачає у національному законодавстві право на одержання жертвою правової допомоги і безкоштовної правової допомоги на умовах передбачених внутрішнім законодавством, а також отримання компенсації. Така компенсація може бути отримана від правопорушників чи спеціально створеного фонду спрямованого на соціальну допомогу й соціальну інтеграцію жертв злочинів, що може фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від впровадження відповідних заходів за умови передбачення у національному законодавстві.

За останні роки спостерігається тенденція не тільки вивозу громадян України за кордон з метою експлуатації а, що наша держава стала перетворюється на країну призначення для торгівлі людьми. 

Потерпілими від даного виду злочину стають жінки, чоловіки і навіть діти, незалежно від країни походження, рівня освіти, соціального та економічного добробуту. Торгівля людьми є злочином, що має найбільшу латентність. Це пов’язано з тим, що постраждалі як правило, побоюються розголосу відомостей про те, що вони стали жертвою такого злочину, або взагалі не мають можливості повідомити про нього, а також нажаль певна недовіра до правоохоронних органів. Суттєве значення також має відмежування випадку торгівлі людьми від незаконної міграції. Не завжди особи які є жертвою торгівлі людьми визнаються як потерпілі від цього злочину, найчастіше їх переслідують як незаконних мігрантів і піддають примусовому видворенню з держави. В такому випадку держава, що примусово видворяє особу потерпілу від торгівлі людьми порушує існуючи міжнародні вимоги у сфері захисту прав та свобод людини, тому що саме видворення є покаранням, яке не повинно застосовуватися до жертв насильницьких злочинів. Водночас, процес примусового повернення на батьківщину, де відбулось саме вербування, може становити загрозу життю і здоров’ю жертви торгівлі людьми, з боку злочинців, через їх співпрацю з правоохоронними органами, можливістю надання свідчень проти злочинців, а також повторного поневолення або втягнення до злочинних дій. Разом з тим, примусове видворення особи позбавляє останню права на безпосередню участь у судовому провадженні та перевірці доказів**. Але Конвенція Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р. вимагає від держав-учасниць забезпечення періоду видужування і рефлексії впродовж не менше 30 днів, для осіб які постраждали від торгівлі людьми. Відповідно до ст. 13, даної Конвенції, цей період повинен бути достатнім для такої особи, щоб пройти реабілітацію й позбутися впливу торгівців та/або прийняти обмірковане рішення щодо співробітництва з компетентними органами. На цей період держава-затримання надає відповідним особам дозвіл на перебування на своїй території. Також у конвенції визначаються випадки в яких держави-учасниці не зобов’язані дотримуватися таких термінів, а саме: якщо це суперечить основам громадського порядку, або вимагається безпідставно статус жертви від торгівлі людьми. Після прийняття рішення у кримінальному провадженні потерпіла особа від торгівлі людьми добровільно повертається на батьківщину, а в особливих випадках залишається на території держави-затримання.

Отже, держави, що ратифікували міжнародні договори у сері захисту прав і свобод людини повинні гарантувати необхідну підтримку і захист всім постраждалим від порушення прав людини без будь-якої дискримінації. Література:

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

2. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

4. Посібник МОМ з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі П61 людьми. — К. : Тютюкін, 2009. — 320 с.

5. Справочник по европейскому законодательству об убежище, границах и иммиграции. – К.: ВАИТЕ, 2014. – 325 с.
* Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 03.05.05 р. ратифікована Законом України від 21.09.10 р.

** Див.: п.2,3 ч. 3 ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше