:: LEX :: ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 445 КК УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 445 КК УКРАЇНИ
 
05.10.2016 14:12
Автор: Поповичук Вячеслав Олександрович, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Київський університет права
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Будь-якому кримінальному злочину притаманний конкретний склад злочинну: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона Описуючи той чи інший злочин, законодавець частіше вказує на ознаки саме об’єктивної сторони. До них належать: суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), злочинні наслідки й причинний зв’язок між ними.

Суспільна значимість правовідносин, які є об’єктом злочинів, передбачених в розділі ХХ КК України, обумовлює надзвичайний правоохоронний режим, дотримання якого передбачається не лиш нормами національного права, але і нормами міжнародного права та навіть окремими видами міждержавних договорів. Аналізуючи положення згаданого розділу, можна дійти висновку, що родовим об’єктом злочину, якого передбачено ст. 445 КК України є міжнародний правопорядок. Але вивчаючи думку таких правників, як Євінтов В. І., Мовчан А. П., Лукашук І.І., Ушакова Н.А. та Ентіна M.Л., приходимо до розуміння того, що родовим об’єктом злочинів передбачених розділом ХХ КК України є не просто мир як складова міжнародного правопорядку, а система відносин, що його забезпечують. Відтак в цьому контексті незаконне використання символіки Червоного Хреста порушує міжнародний правопорядок в аспекті його забезпечення не лише під час збройних конфліктів а і в мирний час. Оскільки правопорядок це система охоронюваних міжнародно-правовими актами норм, то цілком логічним вбачається ототожнення охорони символіки Червоного Хреста і режиму його використання із елементами забезпечення міжнародного правопорядку. Отже, Безпосереднім об’єктом незаконного використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Червоного Кристалу є порядок використання і захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Червоного Кристалу.

Предмет посягання має принципово важливе значення у криміналістичній характеристиці злочинів цієї категорії, оскільки впливає на інші її елементи. Предметом злочину, якого передбаченого ст. 445 КК України є: символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. До якої віднесено: емблему Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристалу, зображення червоного хреста, червоного кристалу та червоного півмісяця на білому тлі, назви зі словами «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць» та «Червоний Кристал», розпізнавальні сигнали (спеціальні загальновизнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як захисні та розпізнавальні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна

Описуючи той чи інший злочин, законодавець частіше вказує на ознаки саме об’єктивної сторони. До них належать: суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), злочинні наслідки й причинний зв’язок між ними. Ці ознаки є основними, тобто обов’язковими для більшості складів злочину. Відсутність хоч би одного з них означає відсутність злочину взагалі. Крім названих, об’єктивна сторона містить і деякі необов’язкові ознаки: спосіб, обставини, час, місце, знаряддя і засоби злочину.

Поняття діяння не розкривається в кримінальному законодавстві, проте традиційно виділяються дві форми діяння: злочинна дія і злочинна бездіяльність. Дія – активна поведінка, бездіяльність – пасивна. Якщо ж розглядати діяння в контексті незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристалу, то вже сама конструкція «незаконне використання» свідчить про вживання категорії «діяння» по відношенню до даного складу злочину виключно у вузькому сенсі. Таким чином, об’єктивна сторона злочину, який передбачений ст. 445 КК України – це вчинення суспільно небезпечного діяння, яке вчинене у формі дії: 1) порушення використання захисної функції символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в період воєнного стану або особливого періоду, крім тих, що підпадають під дію ст. 435 КК України; 2) порушення використання розпізнавальної функції символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

Для встановлення незаконності використання символіки у конкретному випадку необхідно звертатися до інших нормативно-правових актів, зокрема, до Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» від 8 липня 1999 р., Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. та Додаткових протоколів до них (Протокол І та Протокол ІІ – від 8 червня 1977 р., Протокол ІІІ – від 8 грудня 2005 р.), Правил по використанню емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця національними Товариствами, ухвалених XX Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 р. та переглянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 р., і Резолюції І, прийнятої на XXIX Міжнародній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 2006 р.

Суб’єктом злочину, якого передбачено ст. 445 КК України може бути: громадян України; особа без громадянства; іноземець, що не володіє дипломатичним імунітетом. Питання про кримінальну відповідальність дипломатів та деяких інших категорій осіб, які не підлягають юрисдикції українського суду, вирішується дипломатичним шляхом. За дії, скоєні від імені юридичних осіб, відповідають конкретні фізичні особи. Це, як правило, посадові особи, які представляють відповідні установи, організації чи підприємства, і яких наділено певними повноваженнями.

Залежно від випадку незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (використання емблеми Червоного Хреста, слів «Червоний Хрест»,зображення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного  Кристала, комбінацій цих слів або зображень як елемента знака для товарів і послуг тощо) суб’єкт злочину може різнитися (медичний персонал або духовний персонал іноземних організацій, що входять до МРЧХ, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни України, іноземці та особи без громадянства). Крім того, суб’єкт розглядуваного складу злочину буде службовою особою, так як службовими особами визнаються посадові особи іноземних держав, включаючи працівників міжнародної організації чи будь-яких інших осіб, уповноважених такою організацією діяти від її імені.

Особливість суб’єктивної сторони злочину полягає в тому, що вона передує вчиненню злочину, формуючись у вигляді певного ставлення особи, її інтелекту і волі до вчинюваного діяння, мотиву та цілей Складовими суб’єктивної сторони злочину є вина, мотив і мета. Тобто вона характеризує психічне ставлення особи до вчинюваного нею суспільно-небезпечного діяння і до його наслідків. Категорія мотиву є штучною, але встановлення його при кваліфікації злочину, який передбачено ст. 445 КК України безпосередньо впливає як на вид і міру кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин від імені суб’єкта господарювання, так і на застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ПРОКУРОРУ
29.09.2016 13:35
ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОБАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ КРИТЕРІЯМ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
29.09.2016 11:17
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ МАРКИРОВАТЬ ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ МАРКАМИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА КАК ОСНОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
23.08.2016 18:22
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
12.10.2016 13:30
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
11.10.2016 10:26
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше