:: LEX :: СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ
 
05.12.2007 18:34
Автор: Наливайко Лариса Романівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін, професор кафедри Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Конституційне право. Міжнародне право]
На сучасному етапі реформування правової системи, яке супроводжується різким падінням життєвого рівня широких прошарків населення та загостренням соціальної і матеріальної нестабільності в суспільстві, проблема ефективної державної соціальної політики набуває особливого значення. Її роль як засобу системного забезпечення демократичних реформ досліджена недостатньо. Відсутнє єдине розуміння змісту соціальної політики, її форм і методів реалізації, взаємодії з економічною ефективністю.
Чинна Конституція України в ст.1 визначила нашу державу як демократичну, соціальну, правову. Як відомо, ці конституційні положення в нашій державі втілюються не повною мірою. А термін “соціальна держава” рідко вживається в державних документах, що свідчить про недооцінку важливості проблем, пов'язаних з формуванням такої держави. Це зумовлює потребу теоретичного осмислення причин виникнення, еволюції та структури, функцій соціальної держави та перспектив її становлення в сучасній Україні, що окрім своєї теоретичної актуальності, має важливе практичне значення, оскільки фактично йдеться про створення демократичної, соціальної, правової держави, реальне забезпечення прав і свобод громадян України.
Нині на основі аналізу сучасних моделей державної соціальної політики необхідно розглянути концепцію соціальної політики в період демократичного реформування українського суспільства та її роль у забезпеченні політичної стабільності.
Необхідно дослідити взаємозалежність соціально-економічних факторів і політичної стабільності. Сильна соціально-економічна політика є однією з головних передумов стійкого стану суспільства, що дозволяє ефективно функціонувати в умовах різних впливів, зберігаючи при цьому свої структуру і спроможність контролювати процес суспільних змін.
Важливим є обґрунтування залежності легітимності влади від ефективності соціальної політики.
В період реформування українського суспільства соціальна політика формувалася на основі вирішення двох завдань – перебудови соціально-економічної системи й адаптації до конкурентних вимог глобальної економіки. Такий підхід, який припускав зниження ролі держави в соціально-економічній сфері та проведення приватизації, і визначив характер соціальної політики. Її основною метою став соціальний захист, який повинен був повною мірою пом'якшити соціальні наслідки реформ. Таким чином, проблема розглядалася винятково з погляду оптимізації перерозподілу обмежених ресурсів між соціально вразливими групами населення.
Сьогодні у контексті сучасних політичних і соціально-економічних процесів необхідно виявити роль і місце соціальної політики в системі державних пріоритетів; тенденції, задачі, особливості її формування; теоретико-методологічні підходи до дослідження залежності формування і здійснення соціальної політики від політичних і економічних факторів; її роль у системному забезпеченні демократичних реформ, сформулювати концепцію соціальної політики в перехідний період і на перспективу, яка повинна містити елементи як пасивної, так і активної соціальної політики, метою якої є створення мотиваційної системи, проаналізувати ступінь розробки проблем соціальної політики у вітчизняній і зарубіжній літературі, виявити роль громадянського суспільства в здійсненні соціальної політики, а також проаналізувати можливості соціальної політики на сучасному етапі реформування українського суспільства.
Виходячи з вищезазначеного важливою проблемою є обґрунтування зв'язку соціальної політики з ефективністю демократичних інститутів, показати, що ключовою проблемою, від вирішення якої багато в чому залежить ефективність демократичних політичних інститутів, є отримання цими інститутами соціальної спрямованості, можливість за їх допомогою здійснювати соціальну політику в інтересах досить широких верств населення. В країнах, де вдавалося забезпечити таке поєднання демократичних інститутів з сильною соціальною політикою, ці інститути знаходили необхідну легітимність і стійкість, що підвищувало ефективність їх функціонування.
Необхідність посилення соціальної орієнтації функціонування економіки змушує шукати нові механізми забезпечення базової захищеності населення. Важливо виділити й обгрунтувати пріоритети системи соціального захисту в Україні. Нова концепція системи соціального захисту в ідеалі повинна бути орієнтована на забезпечення кожному члену суспільства прожиткового мінімуму і надання матеріальної допомоги тим, хто неспроможний подбати про себе сам. Тому основними цілями соціальної політики на сучасному етапі є: максимальне збереження фізичного, інтелектуального, духовно-етичного потенціалу країни; формування ефективної системи трудової мотивації, яка відповідає вимогам легального ринку України. Без цього неможливий економічний підйом, не буде ефективної економіки, повноцінного ринку; створення інституціональних і соціально-економічних передумов для реалізації громадянами, різними суспільними прошарками і групами населення своїх потреб і інтересів, прояву своєї активності і розкриття особистості. Саме це створює передумови громадянського суспільства, особистої свободи, реальної демократії.
В Україні відбуваються трансформаційні зміни, метою яких є створення економічно і соціально розвиненої, політично стабільної держави.
Тому актуалізується питання виявлення і детального аналізу функцій сучасної соціальної держави. Сучасна соціальна держава бере на себе обов’язок підтримки стабільного соціально-економічного становища членів суспільства, соціального добробуту.
Необхідно обгрунтувати участь держави в соціально-економічній сфері. Дослідити, що усунути економічні причини соціальної несправедливості можливо лише шляхом державного регулювання, що є характерною рисою діяльності соціальної, правової держави.
Різнобічно обгрунтовати позитивні і негативні характерні риси й особливості соціальної держави. Показати, що незважаючи на жорстку критику, якій піддається соціальна держава, і сьогодні – це оптимальний інститут вирішення соціальних проблем.

e-mail: larisa-nalivayko@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МІЖНАРОДНЕ ВОДНЕ ПРАВО ЧИ ПИТАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ВОДОТОКІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
06.12.2007 22:40
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ
05.12.2007 19:33
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
05.12.2007 19:20
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше