:: LEX :: НОРМАТИВНО ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ФОРМА ТРУДОВОГО ПРАВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НОРМАТИВНО ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ФОРМА ТРУДОВОГО ПРАВА
 
10.03.2017 22:06
Автор: Пікалюк С.С., старший викладач кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; Лебедич Н.В., студентка спеціальності «Правознавство», освітній ступінь магістр Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]

1. Утвердження України як правової, соціальної, демократичної держави, що ставить своїм завданням забезпечення прав і свобод людини, вимагає з’ясування та вирішення завдань багатьох проблем правового забезпечення суспільних відносин в умовах переходу до ринкової економіки. При цьому важливе значення має проблема зовнішнього виразу правових норм вітчизняного права, серед яких суттєво підвищилась роль законів як актів вищої юридичної сили та відбулося зниження питомої ваги підзаконних актів, що приймаються на виконання законів. Особливої актуальності у зв’язку з цим набула проблема ієрархії та взаємозалежності форм права.

2. Нормативно-правовий акт є носієм, формою реального буття та закріплення норм права, їх виразу та існування. Більше того, він є найбільш розповсюдженою формою трудового права як системи правових норм і самостійної галузі права. Це і закони, які ухвалює Верховна Рада України, і укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України, а також різноманітні відомчі акти, і навіть локальні норми, що діють в межах конкретних підприємств.

3. У юридичній літературі зазначена проблематика частково розглядалася у працях таких вчених-юристів, як Н. Б. Болотіна, В. С. Венедиктов, Г. С. Гончарова, В. Я. Гоц, В. В. Жернаков, І. В. Зуб, Д. Карпенко, Р. І. Кондратьєв, О. М. Костюк, Л. І. Лазор, А. Р. Мацюк, П. Д. Пилипенко, О. І. Процевський, В. Г. Ротань, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева та ін.

4. Важливе місце серед форм трудового права, які забезпечують регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин, займають правові акти централізованого законодавства, які ухвалюються у розвиток і на виконання чинних законів, за що й отримали назву – підзаконні нормативно-правові актів. Це акти глави держави, уряду, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. З їх допомогою заповнюються прогалини законодавчого рівня регулювання та досягається повнота і ефективність правового забезпечення трудових і пов’язаних з ними відносин.

5. Локальні нормативно-правові акти призначені для регулювання трудових відносин і відносин, тісно пов’язаних з ними, в рамках певного підприємства, установи, організації. До них відносяться колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки відпусток, графіки змінності, накази та ін. Локальні нормативно-правові акти приймаються безпосередньо трудовим колективом або профспілковим органом, що представляє інтереси трудового колективу, та власником або уповноваженим ним органом.

Локальним нормам властиві такі ж ознаки, як і нормам права загальної дії: у значній ступені абстрактні, неперсоніфіковані; характеризуються неодноразовістю застосування; володіють рівнозначною юридичною силою; допускають можливість державного примусу при невиконанні встановлених ними правил поведінки. До специфічних рис локальних норм відносять: особливий порядок формування волі держави (через нормотворчу діяльність керівників об’єднань, підприємств, організацій, як правило спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом); обмежена сфера дії; відсутність у більшості випадків встановленого порядку прийняття цих норм, а також їх обов’язкової форми.

Отже, особливостями нормативно-правових актів як форм трудового права є: наявність поряд з актами, виданими на централізованому (державному) рівні, локально-правових актів; наявність нормативно-правових актів, які мають конститутивний (базовий) характер і не виконують безпосередньо регулятивної функції; наявність значної кількості актів Міністерства соціальної політики України; наявність нормативно-правових актів, які обумовлені ступенем диференціації правового регулювання трудових відносин залежно від умов виробництва, кліматичних умов, суб'єктних ознак і соціальних груп працівників.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЯК ВИДУ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ
27.02.2017 11:46
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
15.02.2017 11:53
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
15.02.2017 11:45
ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
02.03.2017 11:42
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше