:: LEX :: ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: УКРАЇНО-ІСПАНСЬКИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: УКРАЇНО-ІСПАНСЬКИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
 
16.05.2017 19:33
Автор: Гродзинська Ксенія Миколаївна, студентка 2 курсу ОР «Магістр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]

Сучасний стан розвитку української держави на шляху до євроінтеграції диктує необхідність звернення до досвіду країн-учасниць Європейського союзу, серед  яких досвід Королівства Іспанії та його законодавства посідає одне з чільних місць. 

Здоров'я - є одним з найважливіших особистих благ людини, одним з компонентів людського щастя та умов успішного соціального та економічного розвитку. Всім добре відомий той факт, що заподіяння шкоди здоров’ю особи може викликати як фізичну, психічну, моральну так і матеріальну шкоду (у вигляді витрат на відновлення, лікування або реабілітацію здоров’я). Тому, передбачення на рівні кримінального закону комплексної відповідальності за завдання шкоди здоров’ю людини є необхідним. 

Ще у 1946 році Статутом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ, англ. World Health Organization (WHO)) було визначено, що здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних недоліків [1].

Злочини проти здоров’я людини визначені у Розділі ІІ Кримінального кодексу України (далі КК України). Відповідно до українського законодавства та доктрини, до злочинів проти здоров’я відносять: тілесні ушкодження (статті 121-125, 128 КК України), побої та мордування (ст. 126 КК України), катування (ст. 127 КК України), спеціальні види тілесних ушкоджень: зараження людини вірусом імунодефіциту, чи іншою невиліковною інфекційною хворобою (ст. 130 КК України), зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК) [2].

Тобто, умовно в українському кримінальному праві виділяють 3 групи злочинів проти здоров’я особи: 

1.Тілесні ушкодження (умисні тяжкі, умисні середньої тяжкості, умисні легкі, необережні тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження).

2.Завдання фізичних та/або моральних страждань (удар, побої та інші насильницькі дії, що завдали фізичного болю, мордування, катування тощо); 3.Зараження хворобами (невиліковною інфекційною хворобою, венеричною хворобою [5].

В ході дослідження було встановлено суттєвий недолік українського кримінального законодавства в частині розуміння здоров’я, як об’єкта охорони. В даному разі, слід відзначити, що у відповідності до тексту українського кримінального законодавства, здоров’я людини сприймається лише через призму фізичного здоров’я. Деякі сумніви може викликати формулювання статті 121 КК України, оскільки в даній нормі передбачено відповідальність за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило психічну хворобу. Але, в даному разі, йдеться все ж про спричинення фізичної шкоди здоров’ю, в результаті чого виникають психічні розлади.

Тому, на нашу думку, необхідно звернутися до позитивного прикладу іспанського законодавця в частині розуміння здоров’я як об’єкта охорони в кримінальному праві.

Фундаментальне право на здоров’я людини, її фізичної та психічної цілісності визначається на рівні Конституції Іспанії ст. 15: «Кожна людина має право на життя, фізичну та психічну недоторканість, ніхто не може ні в якому разі бути підданий катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню».

Що ж стосується, кримінального законодавства, то Розділ ІІІ книги ІІ Кримінального кодексу Королівства Іспанії (далі КК Іспанії) під назвою «Травми» присвячений охороні фізичної та психічної недоторканості людини [3].

Відповідно, в іспанській кримінально-правовій доктрині поняття «lesiones» (з ісп. – травма) визначається, як будь-яка умисна шкода, завдана цілісності тіла або фізичному чи психічному здоров’ю людини. Наголошується на умисності таких дій, оскільки порушення цілісності тіла людини або нанесення травми, зроблені з лікарських потреб або ж за згодою потерпілого, до таких не відносяться. Травма може бути як фізичною, так і психічною[4].

З юридичної точки зору, поняття травми визначається, виходячи з формулювання основного типу травми, передбаченого ч.1 ст.147 ККІ: «будь-яке погіршення цілісності тілесного, фізичного або психічного здоров’я» [6, c.79].

Верховний суд Іспанії визначив, що під травмою слід розуміти будь-яке пошкодження тілесної субстанції, порушення функцій організму, зміну форми частини тіла, виникнення певного фізичного дискомфорту особи (страх, відраза), в результаті чого відбувся вплив на центральну нервову систему, після чого потерпіла особа потребує лікування (рішення TS No. 785/1998 від 9 червня)[7].

Свого часу об’єкт злочинів проти здоров’я особи в іспанській доктрині викликав численні суперечки та дискусії, окреслюючи досить багато джерел, які повинні бути захищені – захист особи від: фізичних травм, психічного впливу, впливу на загальний стан здоров’я особи, тобто у широкому сенсі – захист особистого благополуччя особи. Тому в іспанському кримінальному праві визнаються як фізичне насильство стосовно особи, так і психічне. На сьогодні, без сумніву, головна доктрина, що сформувалася, проголошує, що юридичному захисту підлягає фізична недоторканність, фізичне та психічне здоров’я людини [7].

Окрім того, звертає на себе увагу більш вдалий термін  «Травми», що є ширшим за український відповідник «тілесні ушкодження» та передбачає більший спектр дій проти здоров’я людини, що, в свою чергу, підвищує в подальшому рівень захисту здоров’я людини, як об’єкта кримінально-правової охорони.

Таким чином, застаріле пострадянське трактування здоров’я людини лише як фізичного стану в кримінальному законодавстві України, безперечно, слід вдосконалювати, керуючись сучасними прогресивними прикладами  законодавств  західних країн, зокрема королівства Іспанії.
Джерела:

Нормативні джерела

1. Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров'я від 22.07.1946. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_599

2. Кримінальний кодекс України 2001 року, в редакції від 21 грудня 2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

3. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія/ під ред. В.Л. Менчинського. Переклад на українську мову О.В. Лішевської. - К.: ОВК, 2016. - 284 с. 

Спеціальна література

4. Бердуго Гомес де ла Торе, И./Арройо Сапатеро, Л./ Гарсиа Ривас, Н./ Ферре Оливе, Дж.С./ Серрано Пьедекасас, Дж.Р., Лекции по уголовному праву. Общая часть, 2-е изд., Барселона, 1999, с. 14 (перевод с испанского языка). Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.:2014. – 944 с.

5. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.:2014. – 944 с. 

6. Conde A.Z., Torrejón P.D., Campo E.G., de Orduña A.M., de la Rosa J.M. Derecho Penal. Parte especial: Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal / Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.- 2016.-p.1136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://books.google.com.ua/books?id=LSe7DQAAQBAJ&dq=Sujeto++en+articulo+156+ter&hl=ru&source=gbs_navlinks_s

7. Wolters Kluwer. Guias Jurídicas // Lesiones. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQzMjtbLUouLM_
DxbIwMDCwNzAwu1vPyU1BAXZxRVnobGxiCVmWmVLvnJIZUFqbYlRaWpaqlJ-fnZKCrjYeYAABDq9r5pAAAAWKE

_______________________


Науковий керівник: Усатий Григорій Олександрович, кандидат юридичних наукдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
16.05.2017 19:56
МІСЦЕ І РОЛЬ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТЕРОРИСТИЧНИХ НАПАДІВ НА БОРТУ ЛІТАКА
16.05.2017 11:33
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 3661 ККУ (ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ)
16.05.2017 09:01
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
16.05.2017 08:56
ТИМЧАСОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
15.05.2017 14:19
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕРПІЛОГО» ВІД ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
15.05.2017 11:35
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ» В СТАТТІ 332-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
15.05.2017 11:33
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТ. 409 ККУ
15.05.2017 11:29
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТ. 168 ККУ
15.05.2017 11:27
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ОСОБИ ЗА КПК УКРАЇНИ
15.05.2017 11:23
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше