:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
 
22.09.2017 15:28
Автор: Горкавчук Дмитро Віталійович, студент магістратури зі спеціальності «Право», Запорізький національний технічний університет м. Запоріжжя, Україна
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

Без глибокого розуміння змісту закону, його ефективної реалізації, неможливо побудувати правову державу та досягти високого рівня правопорядку, правосвідомості та правової культури в українському суспільстві. Для цього потрібно не тільки формувати власні правові норми, але й вивчати досвід інших країн. Тлумачення права забезпечує процес та результати роз’яснення та пояснення змісту правових норм. Важливе значення має єдність розуміння та реалізації норм у суспільстві, що відбувається у правовій державі та реалізується шляхом тлумачення. Пояснення та реалізація правових норм є показником рівня правової культури українського суспільства та ефективності дії механізму правового застосування.

На початку визначимо деякі терміни. Правова система – це сукупність елементів системи права, законодавства, інших правових явищ, які визначають усю правову діяльність держави. Тлумачення права – це інтелектуально-вольова діяльність суб’єктів, яка має об’єктивний і суб’єктивний характер, спрямована на з’ясування та роз’яснення волі законодавця, матеріалізованій у нормі права, а також результати цієї діяльності.

Розглянемо деякі особливості тлумачення права в країнах романо-германської правової системи. До них, як відомо, відносять країни континентальної Європи, правові системи яких сформувалися на базі рецепції римського права, основним джерелом права є нормативно-правовий акт, якій містить абстрактну норму права, усі галузі права можна поділити на публічні та приватні. Україна також тяжіє до цієї системи, хоча й не має загальних з цими країнами джерел формування.

Німецька правова доктрина застосовує поняття тлумачення права, яке розглядається як інтерпретація закону різними органами. Також тлумачення права визнається є необхідний елемент правозастосування, як критерій юридичної практики. В цій країні розрізняють розуміння та роз’яснення закону, при чому під останнім розуміють активний процес, в якому приймають участь правозастосовчі органи, в тому числі судові. Німецькою юридичною наукою розроблені власні критерії тлумачення, які застосовуються на практиці. Застосування права в даній країні залежить від результатів інтерпретації, вимог справедливості, намірів законодавця та ін. Будь-який нормативно-правовий акт містить деякі ознаки суб’єктивності, але в процесі тлумачення можна з’ясувати реальні наміри законодавчого органу. Щодо суддівського тлумачення законів, то жоден суддя не повинен застосовувати неправовий закон.

Згідно з французькою концепцією тлумачення права, останнє завжди має суб’єктивний характер, тому що кожен суб’єкт тлумачення та застосування права має власну думку щодо абстрактної норми права, яку він з’ясовує або роз’яснює. Судді у Франції мають право тлумачити будь-яку норму права, яку вони застосовують. Згідно із сучасною французькою теорією права норми права набувають сенсу лише після їх тлумачення у процесі застосування. В такому аспекті закон стає реальним регулятором суспільних відносин лише в процесі тлумачення та застосування. Тому в різних випадках та при тлумаченні різними суб’єктами він може застосовуватися по-різному в залежності в ситуацій реального життя. Таким чином, право набуває досить динамічного характеру. 

Таким чином, правильне розуміння змісту правових норм для себе і роз’яснення його іншим сприяє формуванню належної практики в області правозастосування та регулювання правових відносин. Необхідно зазначити, що діяльність суддів і розуміння закону в процесі інтерпретації дуже важливі в розглянутих країнах.

______________________


Науковий керівник: Саміло Ганна Олегівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права ЗНТУ
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЮРИДИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
23.09.2017 12:26
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І РЕЛІГІЇ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
22.09.2017 15:56
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДІАТОРА В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ
22.09.2017 15:43
ВІЙСЬКОВО – ПОЛЬОВІ СУДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
21.09.2017 17:35
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ЙОГО ЗМІСТОВНІ РИСИ
21.07.2017 16:17
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
07.09.2017 21:03
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше