:: LEX :: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ
 
19.10.2017 18:35
Автор: Андрушко Юлія Анатоліівна, студентка 4 курсу юридичного факультету Хмельницького університету управління та права
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]

Правове регулювання праці неповнолітніх у проекті Трудового Кодексу України відображає перспективи, які закладені законодавцем у цю сферу. Частиною п’ятою статті 19 проекту Трудового Кодексу  України (далі – проект ТК України) [1], передбачено можливість укладення трудових договорів з особами, які не досягли чотирнадцятирічного віку, для їх участі в концертах, виставах, у створенні кінофільмів та інших творів мистецтва, інших творчих заходах. На нашу думку, в проекті має бути визначений порядок укладення таких угод або ж застереження щодо згоди на його укладення органів опіки і піклування з метою забезпечення захисту прав дітей у трудових відносинах.

Стаття 108 проекту ТК України встановлює, що розірвання трудового договору з працівниками, які не досягли вісімнадцятирічного віку, за ініціативою роботодавця не допускається, крім випадків розірвання трудового договору з підстав, визначених статтями 92, 93 Кодексу, ліквідації юридичної особи - роботодавця або припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця. Крім того, розірвання трудового договору з працівниками, які не досягли вісімнадцятирічного віку, допускається, за умови отримання згоди служби у справах дітей, крім підстав, визначених статтею 96 Кодексу. Вказані гарантії природно поєднуються з іншими гарантіями трудових прав неповнолітніх, зокрема відповідно до ст. 134 проекту ТК України для працівників віком від 16 до 18 років  встановлюється скорочений робочий час 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років - 24 години на тиждень. Вказана норма є високою соціальною гарантією захисту трудових прав працівників. Крім того, тривалість робочого часу учнів, які працюють у вільний від навчання час, не може перевищувати 12 годин на тиждень для осіб віком до 16 років і 18 годин на тиждень   для осіб віком від 16 до 18 років. 

Слід також відмітити, що відповідно до ст. 186  забороняється ненадання щорічних основної і додаткової трудових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих і важких умовах чи з особливим характером праці.

Також високою соціальною гарантією є норма статті 285, яка встановлює, що роботодавець зобов’язаний за рахунок своїх коштів організувати проведення попереднього (у разі укладення трудового договору) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичного огляду нічних працівників, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі для відповідних видів робіт, а також щорічного обов’язкового медичного огляду працівників віком до 21 року. Перелік професій, посад та видів робіт, працівники на яких підлягають медичному огляду, строк і порядок його проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я населення. Серед гарантій, які передбачені у проекту ТК України для неповнолітніх є і норма ст. 328, у якій серед працівників, які не підлягають атестації виділяються неповнолітні. З урахуванням цього, можемо стверджувати, що гарантії трудових прав неповнолітніх у проекті ТК України є дієвими та реальними.

Література:

1. Трудовий Кодекс України: текст законопроекту до другого читання 24.07.2017р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.

__________________________

Науковий керівник: Чудик-Білоусова Н.І., професор кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління і права
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
17.10.2017 21:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше