:: LEX :: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
 
05.02.2008 20:40
Автор: Лапенко Наталія Федорівна, студентка Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Економічна злочинність, як і будь-яка інша злочинність – це соціальне явище принаймні в таких аспектах: за юридичним визначенням, за історичним походженням і за своїми наслідками.
Поняття “економічна злочинність” не нове у соціальній думці. Її коріння слід шукати у далекому минулому. Безумовно, що за цей проміжок часу економічна злочинність у різні епохи змінювала форми своїх проявів і відповідно до економічних систем того чи іншого суспільно-політичного ладу, однак розвиток цього явища зумовлений певними закономірностями.
Ця спорідненість виявляється передусім у залежності між способами і умовами господарювання у відповідному суспільстві і криміналізацією окремої господарської поведінки, яка, порушуючи порядок встановленої господарської діяльності, заподіює істотну шкоду господарським суспільним відносинам [1, 7].
Корупція. Хабарництво…Про ці види злочинів усе частіше повідомляють як вітчизняні, так і зарубіжні засоби масової інформації. Більш того, маніпулюючи громадською думкою, деякі мас-медіа роблять спроби за допомогою так званих “об’єктивних” рейтингів та опитувань нав’язати світовій громадськості думку про те, що Україна – одна з найкорумпованіших держав світу, а злочинність процвітає тільки у нас [2, 42]
Необхідно, на мій погляд, удосконалити понятійний апарат, відокремити корупційні діяння, які караються в кримінальному порядку, від тих, що караються в адміністративному. Слід чітко визначити і цінову вартість винагороди, від розміру якої буде залежати відповідальність корупціонера: кримінальна чи адміністративна. Варто в законі дати повний перелік злочинів, які за суб’єктами їх скоєння є корупційними [3, 31]. Але разом із тим кардинальний шлях до подолання корупції в нашій державі полягає не стільки через впровадження спеціальних та контролюючих заходів, скільки через злам суспільної свідомості, через цілеспрямовані дії та персональну громадську відповідальність службовців усіх рівнів[4, 52].
Основні риси злочинності у сфері економіки полягають у тому, що:
1) вони вчинюються у сфері легальної і нелегальної господарської діяльності;
2) суб’єктами цих злочинів можуть бути як підприємці, так і інші, особи які сприяють виконанню господарської діяльності;
3) вони завдають економічної, політичної, моральної шкоди суспільству і державі;
4) спрямовані на одержання економічної вигоди;
5) вчиняться тільки навмисно;
6) можуть здійснюватися різноманітними засобами передбаченими чинним кримінальним законодавством [4, 53].
Потребує серйозного коригування система призначення покарання за корупційні діяння, зокрема за одержання хабара при обтяжливих обставинах. Суттєвих змін і доповнень потребує Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», особливо в частині взаємовідносин з Національним банком України, та системи контролю за діяльністю комерційних банків [2, 42].
Ефективна протидія корупції неможлива без забезпечення реальної “відкритості“ влади. Діяльність державних структур та їх посадових осіб має стати прозорою для громадян України. Мова йде про висвітлення образно кажучи «темних кутків» діяльності вітчизняного чиновництва, які є сприятливим середовищем для проростання і процвітання корупції.
Одне з основних завдань, яке полягає перед державою і суспільством у сфері протидії корупції, - засобами, які є у їх розпорядженні, робити корупцію справою ризикованою і невигідною. Все це потребує системного підходу.
Економічні злочини останнім часом стали найбільш актуальною проблемою та глобальною загрозою, тому що можуть привести до:
- ослаблення державних та суспільних інститутів;
- поширення бізнес сектору;
- ерозії демократичних та економічних основ суспільства [5, 56].
Всі економічні злочини можна поділити на дві великі групи:
- фінансові злочини;
- злочини, які безпосередньо посягають на право власності.
Можна виробити такі методи боротьби з економічною злочинністю:
• зміцнення економічних фінансових систем;
• допомога державам у підготовці до інтеграції в світову економіку та вільного припливу капіталу;
• забезпечення того, щоб приватний сектор відчував власну відповідальність за прийняття рішень щодо фінансових вкладань;
• розширення співробітництва між міжнародними фінансовими інститутами та регіональними організаціями [5, 57].
Кримінально організований світ досить активно вдається до вишуканих методів злочинних дій, які базуються на високій злочинно-професійній основі. Постає необхідність співпраці у боротьбі з економічною злочинністю. Існує кілька напрямів співробітництва:
o Співпраця в рамках міжнародних організацій загальної юрисдикції, що вирішують глобальні проблеми боротьби зі злочинністю:
А) приймаючи рекомендації;
Б) створюючи комісії для вирішення важливих аспектів;
- спеціалізовані міжнародні правоохоронні органи, які здійснюють заходи щодо:
А) обміну досвідом і інформацією;
Б) технічного забезпечення;
В) розшуку та затримання злочинців;
Г) арешту доходів, отриманих від злочинної діяльності [5, 58].
Беручи до уваги міжнародний досвід боротьби з економічною злочинністю українському уряду слід впровадити такі заходи:
- Оптимізація податкового законодавства, посилення контролю і відповідальність за ухилення оподаткування;
- Приведення законодавчої і нормативної бази в економічній сфері у відповідність до міжнародних стандартів;
- Зміцнення національно-фінансової банківської системи;
- Посилення контролю за особистими доходами громадян;
- Удосконалити аудиторську діяльність системи бухгалтерського обліку і звітності [5, 59].
Досі існує багато суперечностей у способах боротьби з економічною злочинністю на міжнародному рівні та в цілому. Подолання розбіжностей та узгодження практичних дій зробило б боротьбу з економічною злочинністю більш ефективною. Наша країна повинна визнавати важливість посилення засобів та методів боротьби.

Література:
1. Розвиток фінансово-правового забезпечення сучасної економіки.// Відп. ред.: к.е.н. І.П. Подмаркова. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. – 163 с.
2. Зітинюк Н.Д. Подмаркова І.П. Економіко-правові аспекти боротьби з економічною злочинністю // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2007.- 163 с.
3. Белых Д.В. Филиппенко Т.В. Кредитные махинации // Розвиток фінансово-правового забезпечення сучасної економіки. – 2007. – 163 с.
4. Пожарський В.Ю. Подмаркова І.П. Економіко-правові аспекти боротьби з економічною злочинністю // Розвиток фінансово-правового забезпечення сучасної економіки. 2007. – 163 с.
5. Солдатенков Я.С. Хайлова Т.В. Методи боротьби з економічною злочинністю // Розвиток фінансово-правового забезпечення сучасної економіки. 2007. – 163 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ У ФОРМУВАННІ КИЄВОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ(ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
20.02.2008 22:58
ПРАВО НА АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕ ВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ
20.02.2008 12:32
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше