:: LEX :: ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 
16.11.2017 21:29
Автор: Назарко Віталій Юрійович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]


Сьогодення розвитку національного законодавства, інституціональні зміни потребуютьпідвищення рівня організації та функціональної ефективності такого фундаментального інституту як адвокатура. Напрямок реформування судочинства інших суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр., затвердженою Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/215, передбачені: проведення комплексу заходів щодо вироблення інституційних засад адвокатури України, приведення законодавства, що регулює діяльність цього правозахисного інституту, у відповідність до європейських стандартів. Тобто ми бачимо, що після ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом, законодавці взяли курс на доведення українського цивільного законодавства до європейських стандартів захисту прав людини та громадянина. [1]Теоретичною основою для написання даної роботи стали публікації таких фахівців як, М.Р. Аракеляном,О.Ф. Воронова, О.А. Банчуком, А.В. Богмою, , Т.В. Варфоломеєвою, С.В. Гончаренко, І.Ю. Гловацьким, Ю.М. Грошевим, М.С. Демковою, О.Л. Жуковською, Я.П. Зейканом, М.А. Маркушем, О.Р. Михайленко, А.В. Іванцовою, В.М. Ісаковою, В.С. Лічко, С.М. Логіновою, , М.В. Руденко, С.Ф. Сафулько,  В.О. Святоцькою,  В.В. Сердюком, М.І. Сірим, З.Д. Смітієнко, М.В. Стоматіною, Л.В. Тацій, Р.С. Титикало, Д.П. Фіолевським, С.Я. Фурсою, Н.В. Хмелевською та ін.Розвиток адвокатури в Україні, а також її вдосконалення зумовлюється її значимістю для становлення громадянського суспільства та правової держави.До 2020 року законодавець хоче повністю передати адвокатам повноваження представництва в усіх інстанціях судової системи. Тобто, представництво інтересів будуть здійснювати лише уповноважені особи з посвідченням адвоката.Також якість послуг планується підвищити за рахунок того, що адвокатів на відміну від цивільнихпредставників, можна буде притягнути до дисциплінарної відповідальності, навіть до позбавлення посвідчення на заняття адвокатською діяльністю. Саме це і зумовить те, що адвокати будуть надавати послуги якісніше та в обумовлений строк без так званої «волокіти».На нашу думку, варто підтримати позицію науковця, щодо доцільності встановлення, так званої «монополії» адвокатів на захист інтересів учасників судового процесу оскільки це призведе до підвищення якості надання професійних юридичних послуг, виведення з тіньового обороту юристів, які не володіють статусом адвоката, та більш того, не мають  практичного та теоретичного досвіду, умінь та навичок, але в той же час надають юридичні послуги на підприємницькій основі, що призводить до негативних наслідків для осіб які звернулись за правовою допомогу до таких представників[4].Монополія призведе до збільшення кількості професіоналів в адвокатській професії. Збільшення кількості адвокатів відбудеться через отримання статусу адвоката більшістю практикуючих юристів для можливості представляти клієнтів у судах, а відповідно до цього збільшиться конкуренція та професійні стандарти між представниками даної професії.[3]Підводячи підсумок, зазначимо, що судова реформа, яка розпочалася  дійсно необхідна Україні. Цей процес,безумовно,непростийі повільний. Сподіваємося, що з часом довіра до правосуддя все ж таки зростатиме. Оскільки в інтересах кожної людини не знищувати, а зміцнювати судову владу, бо лише суди можуть забезпечити захист їх прав і свобод, гарантованих Конституцією України та законами України.Література:1. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015 // Офіційний вісник України. 2015. № 4 1 (02.06.2015).-Ст . 1267.2. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VI11 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 51 (08.07.2016).-Ст . 1799.3. Беляневич В. «Адвокатська монополія» - потреба часу [Електронний ресурс] / В. Беляневич // Веб-сайт «Юридична газета оnlinе». - Режим доступу до док.:http://yur-gazeta.com/inshe/advokatska-monopoliya~ potreba-chasu.html.4. Бойко О. «Адвокатська монополія» судової реформи: думка правозахисника / О. Бойко // Новинарня: український ньюз-рум. – 2016. – 9 червня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novynarnia. com/2016/06/09/advokatska-monopoliya-sudovoyireformi- dumka-pravozahisnika/.
______________________________

Науковий керівник: Бутрин-Бока Наталія Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університетудопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІДЧУЖУВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) НА ТАЄМНИЦЮ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я
17.11.2017 15:49
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ВІДШКОДУВАННЯ У ВИПАДКАХ ПРИЙНЯТТЯ ПРОТИПРАВНИХ РІШЕНЬ, ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (нормативний аспект)
17.11.2017 15:44
РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
16.11.2017 23:05
ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
16.11.2017 22:01
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
16.11.2017 21:47
ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО (БАТЬКІВСТВО) ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ПОДРУЖЖЯ
16.11.2017 21:39
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
15.11.2017 22:11
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
15.11.2017 22:07
РЕАЛІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
15.11.2017 22:03
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ЩОДО ПРАВОСУДДЯ
14.11.2017 21:08
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше