:: LEX :: РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
 
16.11.2017 23:05
Автор: Аршава Інна Олександрівна, приватний нотаріус, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної психології та психології управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]

Професійна діяльність нотаріуса покликана створювати належні умови для ефективної реалізації норм права фізичними та юридичними особами, захисту їх законних інтересів шляхом надання правочинам публічної довіри та посилення доказової сили документів, запобігаючи суперечкам між сторонами цивільних правовідносин, утверджуючи між ними стабільні й передбачувані відносини. Такий яскраво виражений превентивний характер функціонування й розвитку нотаріату вказує на особливо вагому роль процесів антиципації як на індивідуальному рівні в структурі професійної діяльності кожного окремого нотаріуса, так і на соцієтальному, коли йдеться про місію інституту нотаріату як певної підсистеми в системі суспільства в цілому. При цьому антиципацію на сучасному етапі розвитку психології слід розуміти як двоєдиний процес випереджального відображення (прогнозування й плануванні творення майбутнього (проектування (ціле покладання й планування) і опредметнення). Тому осягнення феномену функціонування й розвитку професійної антиципації нотаріусів доцільно розпочинати з аналізу його передісторії виникнення, культурно-історичного становлення, відтак переходити до вивчення наявних форм проявів антиципування в сучасному інституті нотаріату та нотаріальної діяльності Україні [1,2].

За таких умов нотаріус змушений навіть передбачати тенденції в правотворчості, які можуть вплинути у близькому чи віддаленому майбутньому на інтереси клієнта. Крім того, антиципаційні функції нотаріату повинні торкатися і творення майбутнього (проектування (ціле покладання й планування) і опредметнення, створюючи тим самим систему стабільних соціальних взаємин.

Високий рівень прогностичної компетентності (антиципаційної спроможності) у сфері своєї професійної діяльності є одним із найважливіших складових професіоналізму будь-якого фахівця, і нотаріуса зокрема. І все ж серед великого розмаїття професій є такі, де розвиток антиципаційних функцій набуває особливо гострої актуальності.

Аналіз професійної антиципації нотаріуса доцільно розпочати з виокремлення сутності зазначеної діяльності, яка визначається правовою системою сучасної України. Згідно з з чинним законодавством сутність та функціональне призначення нотаріальної діяльності полягає в захисті прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом фіксації й посвідчення їх безспірності. Надання суб’єктивним правам публічної сили та офіційного визнання від імені держави. При цьому у контексті правової системи держави нотаріат виконує місію превентивного правосуддя, яка полягає в здійсненні діяльності, що створює основу для вирішення питань без їх судового розгляду, тобто шляхом оформлення правового документа від імені держави, надаючи йому юридичної сили, юридично рівнозначної судовому документу.

Представлений вище характер нотаріальної діяльності, що задається їй збоку суспільства і держави, зумовлює те, що «діяльність нотаріуса, насамперед, спрямована на майбутнє» [3], що передбачає наявність у останнього високого рівня анципаційної спроможності. Проте сказане зовсім не означає, що такі модуси часу, як минуле та теперішнє не відіграють важливої ролі. Візьмемо до уваги і те, що здатність особистості до професійної нотаріальної діяльності можна аналізувати з різних поглядів, отримуючи кожного разу нову її структурну модель.

Проблему особистісного смислу своєї професійної діяльності кожен нотаріус вирішує залежно від того, як свій професійний шлях він вписує у загальний контекст свого життєвого шляху як суб’єкт життєтворчої активності. Зазначений рівень можна назвати життєтворчим рівнем професійної антиципації нотаріуса. При цьому індивідуальна життєтворчість та професійна діяльність особистості тісно пов’язані із суспільним контекстом, який є динамічний. Більше того, антиципувати тенденції розвитку суспільства, а особливо його правової системи, нотаріусу потрібно не лише у власних інтересах, але й виходячи з інтересів клієнтів, прогнозуючи, як наслідки може мати даний правочин на тлі змінених суспільних умов. Отже, нотаріус мусить бути також і своєрідним футурологом, який не тільки передбачає, але й певною мірою бере участь у творенні. Проблему особистісного смислу своєї професійної діяльності кожен нотаріус вирішує залежно від того, як свій професійний шлях він вписує у загальний контекст свого життєвого шляху як суб’єкт життєтворчої активності. Зазначений рівень можна назвати життєтворчим рівнем професійної антиципації нотаріуса. При цьому  індивідуальна  життєтворчість та професійна діяльність особистості тісно пов’язані із суспільним контекстом, який є динамічним. Більше того, антиципувати тенденції розвитку суспільства, а особливо його правової системи, нотаріусу потрібно не лише у власних інтересах, але ї виходячи з інтересів клієнтів, прогнозуючи, які наслідки може мати даний правочин на тлі змінених суспільних умов.

Література:

1. Аршава І.О. Історична еволюція антиципаційних функцій у соціально-психологічній структурі діяльності нотаріуса / І.О. Аршава // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психол. ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К.: В-во «Фенікс», 2012. – Т. 12, Вип. 15. – Част. 2. – С. 31-37.

2. Аршава І.О., Баштанник В.В. Соціально-психологічні та політико-правові засади державного управління нотаріальною діяльністю: Монографія  / І.О. Аршава, В.В. Баштанник. – Д.: Вид-во «Інновація», 2014. – 318 с.

3. Котик Е. Психология конфликта и нотариальная деятельность / Е. Котик // МЕН. – 2005. - № 2 (10). С. 79-97. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІДЧУЖУВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) НА ТАЄМНИЦЮ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я
17.11.2017 15:49
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ВІДШКОДУВАННЯ У ВИПАДКАХ ПРИЙНЯТТЯ ПРОТИПРАВНИХ РІШЕНЬ, ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (нормативний аспект)
17.11.2017 15:44
ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
16.11.2017 22:01
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
16.11.2017 21:47
ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО (БАТЬКІВСТВО) ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ПОДРУЖЖЯ
16.11.2017 21:39
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
16.11.2017 21:29
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
15.11.2017 22:11
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
15.11.2017 22:07
РЕАЛІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
15.11.2017 22:03
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ЩОДО ПРАВОСУДДЯ
14.11.2017 21:08
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше