:: LEX :: УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ – ГАРАНТІЯ ДОПУСТИМОСТІ ОТРИМАНИХ ДОКАЗІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 16)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2019

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ – ГАРАНТІЯ ДОПУСТИМОСТІ ОТРИМАНИХ ДОКАЗІВ
 
23.06.2018 08:57
Автор: Домбай Марина Миколаївна, старший викладач кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Питання захисту прав та законних інтересів особи при проведенні обшуку, як слідчої (розшукової) дії на сьогоднішній день стоїть досить гостро в українських реаліях. Законодавець відносить обшук до слідчих (розшукових) дій, які можуть проводитися як слідчим, так і прокурором (ст. 236 КПК України). Враховуючи важливість зазначеної процесуальної дії в аспекті втручання в права осіб, щодо яких проводиться обшук, такий підхід є виправданим. Як показує вивчення практики досудового розслідування злочинів у сфері оподаткування, проведення обшуків працівниками оперативних підрозділів не завжди дає можливість зібрати доказову інформацію щодо вчиненого злочину у повному обсязі.

Вагомий внесок у дослідження повноважень прокурора у кримінальному процесі  зробили такі вчені, як С. А. Альперт, Ю. М. Грошевий, О. Я. Баєв, Д. М. Бакаєва, В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило, М. В. Комарова, Н. З. Рогатинська, С. О. Сорока, В. А. Стремовський, В. М. Юрчишин та інші. Але питання процесуального керівництва обшуком у кримінальному провадженні, на нашу думку, потребує додаткового розгляду.

Правовою підставою проведення обшуку, відповідно до ст. 234 КПК України, є ухвала слідчого судді. Прокурор виступає важливим учасником на етапі отримання даного документу. Для отримання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Виконання ухвали на обшук житла чи іншого володіння особи може здійснюватися особисто прокурором за його власним переконанням в необхідності його участі. З огляду на це поділяємо думку науковців, які зосереджують увагу на тому, що слідчі (розшукові) дії становлять фундамент всієї процесуальної діяльності. Так, В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило та інші науковці зазначають, що процесуальне керівництво прокурора за досудовим розслідуванням полягає в тому, що він, реалізуючи свої наглядові повноваження, забезпечує виконання органами досудового розслідування вимог закону, які визначають підстави та процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій [1, с. 123].

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України, прокурор підтримує державне обвинувачення в суді, він заінтересований в наявності достатньої доказової інформації, а також законності отриманих доказів. Отже, перш за все, завданням прокурора під час планування та проведення обшуку є перевірка законності проведення цієї процесуальної дії.

Крім того, важливим при проведенні обшуку є забезпечення захисту прав і свобод осіб, які є учасниками цієї слідчої (розшукової) дії. Згідно чинного КПК України, прокурор несе відповідальність за перевірку законності підстав проведення слідчої (розшукової) дії, яка обмежує конституційні права людини та громадянина (ст. 30 Конституції України).

Відповідно до останніх змін, внесених до ст. ст. 107 (Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження) та 236 (Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи) КПК України, під час обшуку необхідно здійснювати безперервну відеофіксацію його перебігу та результатів. Практичне забезпечення такої відеофіксації покладається на сторону обвинувачення та полягає в залученні відповідного спеціаліста. На нашу думку, для практичної реалізації цих змін в практичних підрозділах відсутні спеціалісти та достатня кількість необхідного технічного оснащення для їх практичної реалізації.

Відповідно до змін, внесених законом № 2213-VIII від 16.11.2017 р. [2], які набрали чинності з 07.12.2017 р., на сторону обвинувачення покладається обов’язок допуску адвоката під час будь-якої стадії проведення обшуку. Варто відзначити, що окрім права безперешкодного допуску до проведення обшуку адвокат наділяється правом проведення відеофіксації ходу обшуку. Однак, як показує спілкування з практичними працівниками адвокатури щодо їх участі у обшуку, положення про безперешкодну відеофіксацію носить умовний характер, оскільки слідчий забороняє проводити відеозйомку на власний пристрій адвокату, тому що, на думку особи, яка проводить обшук, адвокатами не гарантується нерозголошення отриманої інформації. Також варто зауважити, що працівники слідчих підрозділів акцентують увагу на недостатній забезпеченості носіями інформації для проведення відеофіксації обшуку. Залучення адвоката до проведення обшуку у випадку, коли він не є захисником, законодавець врегульовує останніми змінами до КПК України, що набрали чинності з березня 2018 р. (закон України № 2247-VIII) [3].

Варто відзначити, що прокурор відіграє важливу роль при проведенні обшуку за невідкладних обставин, який допускається лише у випадках, пов’язаних з урятуванням життя людей і майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У даному випадку прокурор або слідчий, за погодженням з прокурором, після проведення обшуку зобов’язані невідкладно звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. За таких обставин прокурор несе персональну відповідальність за законність та обґрунтованість проведення обшуку, що, в свою чергу, обумовлює важливу роль прокурора при проведенні обшуку за невідкладних обставин [4, c. 79].

Отже, процесуальне законодавство України нині кардинально змінюється в аспекті захисту особи, суспільства та держави від злочинів, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення обшуку. Відповідно до чинного законодавства, прокурор наділений досить широким колом повноважень щодо участі його у проведенні слідчих (розшукових) дій. Аналіз проведення обшуків практичними підрозділами показує, що найчастіше прокурор «приймає» участь у підготовці до проведення обшуку тільки шляхом погодження відповідного клопотання слідчого. Проте, окрім погодження клопотання, прокурор має право приймати участь у проведенні обшуку та особисто проводити цю слідчу (розшукову) дію, яке здебільшого ним ігнорується.

Одним із ключових аспектів реформування процесуального законодавства є збільшення обсягу обов'язків сторони обвинувачення щодо забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження, у тому числі – осіб, стосовно яких проводиться обшук. З огляду на це, на нашу думку, належне процесуальне керівництво прокурором може бути здійснено тільки шляхом особистої участі у проведенні обшуку, оскільки тільки таким чином він зможе забезпечити законність вилучення доказової інформації слідчим або співробітниками оперативних підрозділів, які діють за дорученням.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ: Юстиніан, 2012. 1224 с.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон України від 16 лист. 2017 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2213-19.

3. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів. Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147.

4. Прокурорський нагляд у процесі оперативно-розшукової профілактики злочинів / В. О. Глушков, В. І. Васильчук та ін. Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 4. С. 79-90.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
23.06.2018 15:18
КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
23.06.2018 15:16
ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИШЕНЬКОВИХ КРАДІЖОК
23.06.2018 13:25
ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
23.06.2018 13:23
АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 209 КК УКРАЇНИ
23.06.2018 09:02
ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗКРИТТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЮ ВІДМИВАННЯ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
23.06.2018 09:01
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
23.06.2018 09:00
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ КРИМІНОЛОГІЇ
23.06.2018 08:55
ДО ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ПРОСТИТУЦІЄЮ ЯК НЕГАТИВНИМ ЯВИЩЕМ
08.06.2018 10:26
ПРАВО ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
08.06.2018 10:24
© 2006-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше