:: LEX :: РІШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РІШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ
 
14.11.2018 18:01
Автор: Сергієнко Володимир Олександрович, студент факультету соціології і права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Перехід України до європейських стандартів зумовив прийняття великої кількості змін в законодавстві і в житті пересічних громадян. Важливим кроком стало прийняття принципу прозорості до діяльності державних органів. Важливою для економічної стабільності держави є діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування, які стежать за дотриманням податкового законодавства та приймають рішення відносно платників в межах їхньої компетенції в разі недотримання ними норм закону. Офіційним документом, який видає контролюючий орган в результаті перевірки діяльності платника податку є податкове повідомлення-рішення. Платники податку, в свою чергу, вважають податкове повідомлення-рішення обмеженням їхньої діяльності, саме тому оскарження податкового повідомлення-рішення – достатньо поширена практика для України. Норми Податкового кодексу дозволяють оскаржувати податкове повідомлення-рішення як в судовому, так і в адміністративному порядку.  

Податковим законодавством, а саме ст.102 ПКУ, передбачено термін подачі позову про скасування податкового повідомлення-рішення, який становить 1095 днів (3 роки).

Якщо перед подачею позову до суду був застосований адміністративний порядок захисту прав, то відповідно до ст. 56.19 ПКУ платник податків може оскаржити ППР протягом місяця після закінчення процесу адміністративного оскарження. На практиці суди не відмовляють у відкритті провадження в разі порушення місячного терміну на оскарження, оскільки тут має місце одночасне використання двох згаданих норм [1].

При оскарженні ППР в судовому порядку потрібно апелювати як до процедурних порушень з боку фіскалів, так і до порушень матеріального права. Зокрема, податківці оформляють податкові повідомлення-рішення на підставі наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків” від 28.12.2015р №1204 [3]. Процедура його складання або відправки при цьому часто порушується, що може стати хорошим аргументом для оскарження. 

Законодавством передбачено, що рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку вже не підлягає адміністративному оскарженню.

Крім того варто наголосити, що відповідно до статті 56 Податкового кодексу України, не підлягають оскарженню (ні адміністративному, ні судовому) грошові зобов‘язання, визначені платником самостійно [1].

ДФС в своїх консультаційних повідомленнях час від часу нагадує, що у разі незгоди із сумами нарахованих грошових зобов’язань, не обов’язково відразу звертатися із позовами до суду.

Податковий кодекс України містить норму, яка дозволяє платникам проводити процедуру оскарження в адміністративному порядку. Але наголошуємо, що подаються такі скарги протягом 10 календарних днів, які настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу. При цьому скарга має подаватися до контролюючого органу вищого рівня, тобто до ДФС України. Така скарга розглядається і по ній приймається рішення. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою [1].

В інформаційних джерелах Державна фіскальна служба України подає приклад розгляду листа щодо надання податкової консультації  відповідно до статті 52 Податкового кодексу України про формування суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН та повідомляє наступне:

«Платник податку у своєму листі повідомив, що контролюючим органом за місцем реєстрації проведено камеральну перевірку податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2013 року та встановлено завищення суми від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ. За результатами даної перевірки складено акт камеральної перевірки та винесено податкове повідомлення-рішення. Платником податку оскаржено зазначене податкове повідомлення-рішення у судовому порядку. 

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 Кодексу якщо за результатами камеральної перевірки проведеної контролюючими органами встановлено факт завищення платником податку від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту виноситься податкове-повідомлення рішення за формою "В4" відповідно до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204» [2;3].

Як вже вище вказувалось, Податковим кодексом України визначено, що рішення прийняті контролюючим органом можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Водночас, відповідно до пункту 56.18 статті 56 Кодексу з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу, платник податків має право оскаржити у суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили [1;5].

Законодавчі зміни, які були запроваджені з 01.01.2017 р., позбавили державні податкові інспекції повноважень на прийняття рішень, які можуть бути оскаржені в адміністративному порядку, обмеживши останні функціями із сервісного обслуговування (ст. 193 Податкового кодексу). Натомість такі повноваження стали належати головним управлінням ДФС у відповідних областях (м. Києві) [2].

Рішення ДФС України, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржено в судовому порядку.

Саме тому, що податкове законодавство постійно удосконалюється, платники податків повинні чітко слідкувати за ним, за його правомірним дотриманням. Важливою є взаємодія платників податків з контролюючими органами для забезпечення посилення їх партнерської взаємодії з метою забезпечення дотримання податкового законодавства в рамках наділеної їм компетенції. 

Література:

1) Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI/[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17;

2) Про право платника податків подати на оскарження/[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://chas-z.com.ua/news/64937;

3) Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16;

4) Наказ Міністерства фінансів України  «Про Порядок  оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами»  №916 від 12.01.2016 236  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua;

5) Процедура оскарження: строки, вимоги, порядок подання скарги /[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ru/news/ 100008815-protsedura-oskarzhennya-stroki-vimogi-poryadok-podannya-skargiдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТІ
20.11.2018 21:14
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
20.11.2018 20:28
ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ТА СПОСОБИ ЙОГО НАБУТТЯ
20.11.2018 17:39
ВИЩИЙ СУД З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СУПЕРЕЧЛИВІ МОМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
15.11.2018 21:06
ГЕНЕЗА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ЮСТИЦІЇ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ШЛЯХУ УКРАЇНИ
15.11.2018 17:54
ПРОЦЕДУРНІ ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК: ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
15.11.2018 17:47
LEGAL ASPECTS OF REFUGEE ADAPTATION IN EUROPEAN COUNTRIES
15.11.2018 12:21
КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНІЙ СФЕРІ
15.11.2018 11:17
ЩОДО ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» В АКТАХ ЛІГИ НАЦІЙ
14.11.2018 17:32
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
10.11.2018 23:02
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше