:: LEX :: КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНІЙ СФЕРІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНІЙ СФЕРІ
 
15.11.2018 11:17
Автор: Кулієв Ядулла Адалат огли, магістр, Донецький національний університет ім. Василя Стуса; Письменна Олена Пилипівна, доцент, кафедра Теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету ім. Василя Стуса
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Успішне вирішення завдань боротьби з адміністративними митними правопорушеннями вимагає постійного вдосконалення і комплексного використання державними органами правових, організаційних і економічних засобів .

Серед правових засобів важливе місце належить теоретико-методологічним питанням класифікації адміністративних правопорушень у митній сфері. Ефективність і обґрунтованість застосування методів класифікації здебільшого залежить від правильного розуміння цільового призначення такої класифікації, бездоганного знання підстав і порядку їх застосування. Це вимагає чіткого уявлення про юридичний склад та ознаки адміністративного митного правопорушення . 

Порушення митного законодавства України охоплює широке коло діянь. Такі порушення, якщо вони не становлять значної суспільної небезпеки і не є відповідно злочинами, митне законодавство визначає як адміністративні, а тому вони тягнуть за собою, відповідно, адміністративну відповідальність.

На сьогодні в теорії права існує немало визначень правопорушення. Це явище характеризують як наділене необхідними ознаками діяння суб’єкта правовідносин (дію або бездіяльність), що суперечить приписам юридичних норм і порушує нормальну реалізацію суб’єктивних прав і обов’язків, як діяння суб’єктів права, протилежні правомірній поведінці, її антипод, як діяння, що дестабілізують суспільні відносини, посягають на захищені правом інтереси людей і організацій, тому є небажаними для суспільства і викликають негативну реакцію з боку самого суспільства і держави . 

Складність і багатоплановість функціонування зазначених норм підкреслюють особливий характер їх застосування, зокрема, норми митного законодавства регулюють суспільні відносини, які виникають у митній сфері. Вони визначають правовий статус громадян та посадових осіб, які переміщують відповідні товари через митний кордон України.

На жаль, реалії нашого сьогодення вносять деякі корективи у процес взаємодії держави і таких осіб. Як свідчить статистика, досить часто зазначені особи свідомо чи ненавмисно порушують митні правила.

У широкому розумінні класифікація являє собою розмежування безлічі (класу) об’єктів на підмножини (підкласи) по визначених ознаках. У науковій класифікації властивості об’єкта поставленні у функціональний зв’язок з його положенням у визначеній системі.  

Отже класифікація явищ – це систематичний розподіл і упорядкування понять і предметів. Таким чином, мета класифікації як логічної системи внутрішньо підлеглих понять (класів, об'єктів, явищ) у якій-небудь галузі полягає в розподілі їх по групах, класах на основі врахування загальних ознак і закономірних зв’язків між ними. У даному випадку класифікацію можна розглядати, як особливий випадок застосування логічної операції розподілу обсягу поняття, що являє собою деяку сукупність розподілів класу на види, розподіл цих видів на підвиди. У зв’язку з цим, як підставу наукової класифікації важливо визначити ознаки, істотні для досліджуваних інститутів права (наприклад, мета застосування тієї чи іншої адміністративно-процесуальної міри). Такий підхід дозволяє перейти від «дескриптивних класифікацій (що упорядковують у зручній формі накопичені емпіричні результати) до структурних (суттєвих) класифікацій, що дають можливість розкрити істотні тотожності і різницю між предметами і, як наслідок, мають пізнавальне і практичне значення ».

Не менш важливе призначення класифікації полягає і в тому, що за допомогою класифікації фіксуються закономірні об'єктивні зв’язки між об’єктами, предметами реальної діяльності шляхом розподілу їх по відповідних рубриках (класах, видах і т.д.). Таким чином, у результаті проведення класифікації в зовні неупорядкованій емпіричній дійсності свідомість виявляє логіку та закономірності, і тим самим створюється можливість точної орієнтації в різноманітті досліджуваних об’єктів і явищ.

Головне – класифікація дає можливість при визначенні її критеріїв виявити нові риси, якісні особливості даних предметів і явищ .

За своїми об’єктивними властивостями найбільш оптимальною з погляду теоретичної корисності і практичної значимості для кодифікованої частини адміністративного законодавства України є класифікація адміністративних правопорушень за єдиним об'єктивним критерієм. Існуюча в адміністративному законодавстві класифікація адміністративних правопорушень за подвійним критерієм – частина по галузі управління, частина – по об'єкту адміністративно-правової охорони, ймовірно, не може бути визнаною остаточною і закінченою, оскільки це суперечить реальній дійсності.

Отже, і теорія, і законодавча діяльність у питаннях відповідно наукової і нормативної класифікації адміністративних правопорушень (у тому числі, у сфері митної справи) мають потребу в подальшому удосконаленні. 

Найбільш правильною видається класифікація, що здатна з’ясувати закономірності функціонування і розвитку класифікуючих адміністративних правопорушень, що дозволяє глибше розкрити й усвідомити їхні якісні особливості в межах загальної теорії адміністративного правопорушення, повніше показати взаємозв’язок і взаємозалежність між ними.

Література:

1. Серых Е.В. Понятие административно – наказуемых нарушений таможенных правил Митна справа. ― 1999. №5. С. 57-64

2. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології Право України. 1998. №12. С. 43

3. Теория государства и права. Учебное пособие / Под ред. Л.И. Спиридонова. Москва: Бек, 2000. С. 351

4. Клюшниченко А.П. Организация административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел в свете основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях. Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1983. 56 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТІ
20.11.2018 21:14
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
20.11.2018 20:28
ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ТА СПОСОБИ ЙОГО НАБУТТЯ
20.11.2018 17:39
ВИЩИЙ СУД З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СУПЕРЕЧЛИВІ МОМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
15.11.2018 21:06
ГЕНЕЗА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ЮСТИЦІЇ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ШЛЯХУ УКРАЇНИ
15.11.2018 17:54
ПРОЦЕДУРНІ ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК: ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
15.11.2018 17:47
LEGAL ASPECTS OF REFUGEE ADAPTATION IN EUROPEAN COUNTRIES
15.11.2018 12:21
РІШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ
14.11.2018 18:01
ЩОДО ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» В АКТАХ ЛІГИ НАЦІЙ
14.11.2018 17:32
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
10.11.2018 23:02
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше