:: LEX :: ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 16)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2019

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 
15.11.2018 12:06
Автор: Колотуха Катерина Анатоліївна, студентка юридичного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]

У сучасних економічних умовах податкова політика в Україні, як і у більшості розвинутих країн світу, є невід'ємним структурним елементом соціально-економічної політики, яку проводить держава. В русі спрямування до бюджетної децентралізації, що визначено в Європейській Хартії про місцеве самоврядування, слід зазначити що місцеві податки є основним фінансовим інструментом наповнення місцевого бюджету, тому при його формуванні політика має бути спрямована на отримання доходів, за рахунок яких в повному обсязі можливо забезпечувати видатки на функціонування територіальних громад, що є актуальним в умовах сьогодення. Одним із джерел накопичення місцевого бюджету є платежі, що надходять від сплати транспортного податку.

На сьогодні питання щодо справляння транспортного податку врегульовані Податковим кодексом України (далі – ПКУ), Постановою КМУ «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів», підзаконними нормативно-правовими актами, виданими ДФС України. Так, ними визначено ставку, платників, об'єкт та базу оподаткування транспортного податку, строки та порядок сплати податку, податковий період.

Теоретичні та практичні аспекти щодо справляння транспортного податку досліджувалися у наукових працях таких вчених, як: Сомова В.В., Поколодний В.В., Поколодна О.В., Каменєва Я.В, Данилишин В.І., Стефанків О.М., Ціжма О.А. та інші. Однак, питання саме щодо критеріїв визначення транспортного засобу, як об'єкта транспортного податку потребує подальшого дослідження.

Так, відповідно до статті 267 ПКУ, об’єктом оподаткування транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування. Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на відповідний календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Звітний період для транспортного податку складає календарний рік [1].

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального [2].

Обчислення суми податку з об'єкта або об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Оцінка вартості транспортного засобу в певній мірі залежить від курсу національної валюти по відношенню до іноземної. Інфляція в державі призводить до того, що з часом платниками податку будуть власники автомобілів середнього рівня.

Враховуючи досвід зарубіжних країн, варто зазначити, що відповідно до правил оподаткування у Німеччині величина податку залежить від двох показників. Перший – це об’єм та тип двигуна, де розмір податку визначається прямопропорційно до об'єму двигуна.  Так, для власників транспортних засобів з бензиновим двигуном ставка податку складає 2 євро за кожні 100 см3, а для власників транспортних засобів з дизельним двигуном – 9 євро за кожні 100 см3. Другий показник розрахунку податку з власників транспортних засобів – це об’єм викиду вуглекислого газу CO2, де ставка податку складає 2 євро за кожен грам. Якщо транспортний засіб виділяє менше ніж 120 грамів за кілометр шляху, то податок за цим показником не сплачується. Слід зазначити, що цей базовий об’єм поступово знижувався: у 2012 р він складав 110 грамів на кілометр шляху, а в 2014 – вже 95 грамів. Така система оподаткування сприяє купівлі та виробництву більш екологічних автомобілів.

У Сполучених Штатах Америки механізм стягнення та нарахування податку з транспортних засобів є принципово іншим, але там також застосовується так звана «екологічна» схема: більше платить той, хто більше їздить. Податок з автовласників включається до ціни на паливо. Платежі цього податку використовують на будівництво та ремонт доріг [3, с. 297]. 

У Данії спостерігається підтримка з боку влади екологічних видів транспорту, при реєстрації автомобіля сплачується податок у розмірі 105% від його вартості. Якщо вартість автомобіля складає більше 18 тис. дол. США, то власник має сплатити 180% від його вартості. Крім того, у Данії великим акцизом обкладається і бензин. Фактично автовласники сплачують податок двічі: при реєстрації та при використанні автомобіля. 

В Ізраїлі за рівнем забруднення навколишнього середовища всі транспортні засоби поділяються на 15 екологічних груп. Власники автомобілів, що належать до найнижчої екологічної групи, сплачують до бюджету 92% від їх вартості. Власники електромобілів сплачують мінімальний – 10% від вартості автомобільного засобу. Ставка податку для «гібридів» налічує 30% від   їх вартості. Загалом середня ставка податку складає приблизно 70% вартості транспортних засобів.

В Австралії власники транспортних засобів сплачують 10% від вартості легкового автомобіля та 5% від вартості вантажівки. За коштовні машини потрібно додатково сплатити ще 33% від вартості автомобіля [4, 704]. 

Таким чином, застосування практики обрахунку транспортного податку Ізраїлю та Австралії щодо поділу транспортних засобів на екологічні групи та відповідно до рівня забруднення навколишнього середовища автомобілем мало б позитивний вплив в Україні.  Отже, доцільним є формування в Україні  податкової системи, за допомогою якої можливо забезпечити такий розрахунок транспортного податку, який визначатиметься за критеріями не лише вартості автотранспортного засобу та року випуску, а й врахування викиду вуглекислого газу в атмосферу. Це спонукатиме до придбання громадянами автомобілів з менш шкідливим впливом на атмосферу, що дасть можливість реалізувати ефективну державну політику на поліпшення екології держави.

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010. № 2755- VI. Відомості Верховної Ради України.  2010.  № 13-14, № 15-16, № 17. ст.112     (Із змінами). 

2. «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів»: Постанова Кабінету Міністрів України № 66 від 18.02.2016.  Офіційний вісник України. 2016.  № 33.

3. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. К.: Кондор. 2004. 384с. 

4. Данилишин В.І., Стефанків О.М., Ціжма О.А. Транспортний податок: зарубіжний досвід та Українські реалії, глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №3. С. 702-706.

_____________________

Науковий керівник: Петренко Ганна Олександрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права, Донецький національний університет імені Василя Стуса
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
15.11.2018 21:00
ЩОДО ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
15.11.2018 12:15
ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
15.11.2018 12:11
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
15.11.2018 11:48
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ
15.11.2018 11:42
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ
15.11.2018 11:10
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
10.11.2018 22:44
© 2006-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше