:: LEX :: ГЕНЕЗА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ЮСТИЦІЇ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ШЛЯХУ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 15


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ГЕНЕЗА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ЮСТИЦІЇ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ШЛЯХУ УКРАЇНИ
 
15.11.2018 17:54
Автор: Залімський Ігор Геннадійович, аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Географічне та геополітичне становище України у сучасних умовах неминуче породжує значні виклики перед державою, зокрема щодо глобальних міграційних процесів. 

До здобуття незалежності та у перші роки становлення суверенної держави Україна перебувала як в правовому, так і в міграційному полі колишньої радянської системи. Проте, в умовах курсу на асоціацію з Європейським Союзом, уніфікацію з євростандартами норм та правил усіх сфер діяльності суспільства і держави, Україна як найбільший східний сусід Західної Європи, опинилась на одному з транзитних шляхів глобального міграційного руху, що не може залишати її осторонь регулювання цього процесу в інтересах як національної, так і загальноєвропейської безпеки та правопорядку з одночасним дотриманням прав і свобод іноземців та осіб без громадянства на усіх етапах їх взаємовідносин із державою та її органами.

Так, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у розділі III «Юстиція, свобода та безпека» статтею 16 («Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами») передбачено, що співробітництво буде, зокрема, зосереджуватись на:

b) спільному запровадженні ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною міграцією, незаконним переправленням нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлею людьми, у тому числі щодо методів боротьби з організованими злочинними групами, що здійснюють незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлю людьми, а також захисту жертв таких злочинів;

d) правилах щодо доступу, забезпеченні прав та статусу осіб, яким надано доступ, гідному поводженні та інтеграції іноземців, які проживають на законних підставах;1

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, закріплюють Конституція України, закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Статтею 26 Конституції України гарантується, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами та свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.2 Окремим законом «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» врегульовано статус і процедури щодо цих осіб.

Україна ратифікувала низку міжнародно-правових актів, які і покладають на неї обов’язок гарантувати дотримання прав іноземців, осіб без громадянства та біженців, відтак, реалізуючи свої зобов’язання, Україна формує свою міграційну політику, зокрема, у нормотворчій та правозастосовній діяльності. 

Так, крім зазначених нормативних актів, правове регулювання статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців, знаходить своє відображення у Кримінальному процесуальному Кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України.

Таким чином, держава реалізує свої повноваження в управлінні міграційними процесами через судові процедури з метою дотримання законодавства, забезпечення  безпеки і правопорядку з додержанням прав і свобод суб’єктів міграції. 

Така заснована на законі діяльність судів щодо дотримання та захисту порушених прав фізичних осіб-іноземців щодо правомірності актів та дій органів виконавчої влади у сфері міграції, їх посадових осіб під час прийняття відповідних рішень щодо застосування до порушників санкцій та певних процедур є формою судового контролю у цій сфері.

Ретроспективний аналіз правового регулювання державою у цій сфері, зокрема у царині адміністративного судочинства, доводить необхідність постійного удосконалення нормативного регулювання відносин суб’єктів міграційних процесів, державних органів, їх посадових осіб та суду.

Так, якщо на час прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, у ньому лише згадувалось про гарантування іноземцям права на звернення до суду та їх адміністративна процесуальна правосуб'єктність та права як сторони процесу (ст. 6, 48, 50 КАСУ у редакції від 6.07.2005 р.)3, то в подальшому до Кодексу були внесені зміни, що  регламентують особливості провадження у справах за позовними заявами іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх видворення, а також позовні заяви органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства і затримання їх у зв'язку з таким видворенням (ст.183-5 КАСУ).

Розвиток правового регулювання та судового захисту іноземців знайшов своє відображення у внесенні змін у профільний закон у 2016 році, а відтак і у Кодекс адміністративного судочинства України (ст. 183-7)4. Наступним кроком законодавця було розмежування вказаних вище категорій справ в залежності від їх особливостей за суб’єктом звернення до суду та предметом спору у новій редакції Кодексу: 

стаття 288 - визначає особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України;

стаття 289 - встановлює особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства5. 

Прогрес у правовому регулюванні захисту прав і свобод іноземців полягав у зміні терміну тримання у пунктах тимчасового тримання іноземців; запровадженні можливості судового контролю щодо кожного рішення адміністративних органів стосовно мігрантів; забезпеченні подання ними доказів; особистої участі у судовому процесі; доступі до правової допомоги, у тому числі безоплатної; запровадженні більш м’яких запобіжних заходів як-то взяття іноземця або особи без громадянства на поруки підприємства, установи чи організації та зобов’язання іноземця або особи без громадянства внести заставу; звільненні від сплати судового збору у таких категоріях справ.

Зазначені зміни суттєво наблизили національне правове регулювання прав і свобод іноземців та осіб без громадянства до норм і практики ЄС та неминуче будуть потребувати удосконалення і надалі на євроінтеграційному шляху України.

Література:

1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

2. Конституція України – URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр  

3. Кодекс адміністративного судочинства України – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20050706

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції» – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-19

5. Кодекс адміністративного судочинства України – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20171215

________________________

Науковий керівник: Краковська Анжеліка Євгеніївна, канддидат юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТІ
20.11.2018 21:14
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
20.11.2018 20:28
ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ТА СПОСОБИ ЙОГО НАБУТТЯ
20.11.2018 17:39
ВИЩИЙ СУД З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СУПЕРЕЧЛИВІ МОМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
15.11.2018 21:06
ПРОЦЕДУРНІ ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК: ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
15.11.2018 17:47
LEGAL ASPECTS OF REFUGEE ADAPTATION IN EUROPEAN COUNTRIES
15.11.2018 12:21
КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНІЙ СФЕРІ
15.11.2018 11:17
РІШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ
14.11.2018 18:01
ЩОДО ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» В АКТАХ ЛІГИ НАЦІЙ
14.11.2018 17:32
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
10.11.2018 23:02
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше