:: LEX :: ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
 
16.11.2018 11:14
Автор: Коміссарчук Юлія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Львівського державного університету внутрішніх справ; Полійовська Марта Тарасівна, слухач магістратури Львівського державного університету внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

В умовах реформування судової і правової системи України для процесуалістів залишається відкритою для обговорень та досліджень тема визначення правового статусу судді. Особливоїактуальності набуло питання розширення повноважень суду на стадії досудового розслідування.

Здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, забезпечення законності здійснення провадження на стадії досудового розслідування – являється основним завданням слідчого судді.

Відповідно до п.18 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий суддя – це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та у випадку розгляду клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 247 КПК України) – голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду[1]. 

Що стосується прийняття рішення про обрання, зміну чи скасування запобіжних заходів, прийняття рішення на обшук житла, призначення експертизи то слідчий суддя визначається місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство не містить окремої статті з визначеним перелікомповноважень слідчого судді. З огляду на це,відсутнє єдине бачення науковців щодо визначення його повноважень. 

Так, на думку І. В. Гловюк, сутність повноважень слідчого судді із забезпечення доказів полягає у тому, що слідчий суддя особисто проводить слідчу дію або визнає необхідним її проведення для забезпечення отримання доказів, які не можутьбути отримані сторонами чи стороною, або їх отримання утруднено [2]. 

Нагачевський С. В. вважає, що слідчий суддя – це суддя, уповноважений забезпечувати законність та обгрунтованість обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні [3 ]. 

В свою чергу Н.З. Рогатинська поділяє повноваження слідчого судді на три групи:

– повноваження при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування;

– повноваження слідчого судді при розгляді скарг на дії та рішення особи, яка здійснює слідчі дії, слідчого або прокурора;

– повноваження слідчого судді при проведенні слідчих дій, які обмежують конституційні права громадян [4].

Аналізуючи норми КПК України, можна прийти висновку, що виконувана функція слідчим суддею на стадії досудового розслідування має свій вияв у наступних групах повноважень:

1) вирішення питань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

2) вирішення питань про проведення окремих слідчих (розшукових) дій;

3) вирішення питань про проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій;

4) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;

5) вирішення інших процесуальних питань, що потребують неупередженого розгляду.

Так, одним із напрямів реалізації функції судового контролю слідчим суддею є відновлення свободи незаконно ув’язнених осіб та осіб що незаконно перебувають під вартою. Зокрема, відповідно до ст. 206 КПК України, у якій передбачено обов’язки слідчого судді щодо захисту прав людини, зазначено, що кожен слідчий суддя суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи[1].

Також слідчий суддя повинен вживати всіх заходів щодо фіксування та перевірки заяви особи про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державної установи, або вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством (ч. 6 ст. 206 КПК) [5].

Отже, проаналізувавши тенденції розвитку кримінального процесуального законодавства України, можна констатувати, що упровадження інституту слідчого судді безумовно є додатковою гарантією забезпечення прав і свобод учасників досудового розслідування.

Кримінальний процесуальний кодекс ставить доволі високі вимоги до діяльності слідчих суддів зокрема, щодо оперативності розгляду ними питань, які належать до їх компетенції, вимагає підвищеної уваги й далекоглядності у своїх рішеннях, встановлюючи необхідність у багатьох ситуаціях ухвалювати рішення негайно, при цьому віддаючи їм у руки вирішення найбільш чутливих для особи питань – питань обмеження її прав і свобод.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон  України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

2. Гловюк І. В. Слідчий суддя у кримінально – процесуальному доказуванні. Часопис Академії адвокатури України Київ. 2013. № 3 (20) URLhttp: //nbuv.gov.ua/j – pdf/Chaau_2013_3_8.pdf (дата звернення 30.08.2013)

3. Нагачевський  С. В. Функції слідчого судді під час здійснення досудового розслідування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ 2015 № 3 С. 301 – 310.

4. Рогатинська Н. З. Слідчийсуддя: постановка та дослідження проблеми в Україні / Н. З.Рогатинська // Право і суспільство. - 2014. № 1.2. – С. 291. 

5. Руденко В. Процесуальний статус слідчогосудді / В. Руденко // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 3. – С. 176.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
16.11.2018 10:47
СФЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
15.11.2018 20:51
ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
07.11.2018 09:44
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше