:: LEX :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ  В УМОВАХ НОВОЇ  СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УМОВАХ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
 
25.04.2008 20:49
Автор: Ісакова Вікторія Михайлівна, студентка Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Ефективне розв’язання проблем демократичної трансформації українського суспільства, зокрема формування соціальної правової держави, національної системи права і законодавства, об’єктивно зумовило зростання ролі вітчизняної юридичної науки, яка повинна стати основним інтелектуальним чинником забезпечення державно-правових процесів в Україні.
У створенні сучасних юридичних знань і творчому переосмисленні знань, набутих у минулому, вітчизняна юридична наука повинна спиратися на міцний методологічний фундамент, розроблення і вдосконалення якого повинні перебувати в центрі уваги як загальної теорії держави і права, так і галузевих юридичних наук, належати до фундаментальних проблем вітчизняної юридичної науки, розробки якої повинні сприяти як внутрішньодержавній стабілізації суспільних відносин, так і демократизації суспільства взагалі.
Правова держава повинна забезпечувати не тільки сприятливі умови розвитку особистості, але й наукову обґрунтованість публічно-правових стандартів функціонування органів державної влади, передусім формування й функціонування органів державної виконавчої влади, правосуддя, зокрема адміністративного захисту прав і свобод людини і громадянина тощо.
Становлення громадянського суспільства в Україні вимагає не тільки реформування парадигми вітчизняної юриспруденції, але й перегляду окремих напрямів дослідницької роботи, зокрема у сфері приватного і публічного права, визначення нових пріоритетів у наукових дослідженнях, що зумовлено двома чинниками. По-перше, потребами юридичної практики для супроводження конкретних заходів державно-правових реформ. По-друге, потребами реформування вітчизняного законодавства, тих норм і принципів, які були успадковані з радянських часів. У цьому випадку йдеться про певний напрямок реформування національної правової системи, яка повинна враховувати міжнародно-правові стандарти в галузі прав і свобод людини і громадянина.
Напрямки реформування національної правової системи і правової парадигми хоча й тісно переплітаються, але не збігаються. Реформа вітчизняного права передбачає насамперед зміни, доповнення, систематизацію чинного законодавства, норми якого повинні закріплювати відповідний баланс приватних і публічних інтересів і забезпечувати їх реалізацію за допомогою відповідних методів і засобів правового регулювання. Що ж до формування сучасної правової парадигми як певного наукового простору юридичних знань, теоретичної передумови розвитку вітчизняної юридичної науки і здійснення державно-правових реформ, воно передбачає певну систематизацію правових ідей і поглядів в напрямку становлення і розвиток сучасних правових відносин, зумовлених об’єктивною необхідністю забезпечення взаємодії і розмежування приватних і публічних інтересів.
Таким чином, правова парадигма України — це певна систематизована сукупність правових ідей і поглядів, що набули офіційного визнання і визначають стратегію нормативного забезпечення юридичних відносин, згідно з якою регулюються суспільні відносини, в яких беруть участь фізичні та юридичні особи. Це означає, що сучасна вітчизняна правова парадигма пов’язана як з юридичною наукою, так і з юридичною практикою. На її основі з урахуванням філософсько-правового розуміння закономірностей поведінки учасників правовідносин створюються теоретичні засади реалізації правових норм, структуруються теорії юридичного моделювання і прогнозування.
Правова парадигма на відміну від правового регулювання створюється і оновлюється завдяки різним науковим поглядам на один і той самий предмет, абстрагується від інтересів окремих соціальних груп і ефективно виконує функцію ідеологічного впливу на суспільство. Саме це й надає правовій парадигмі можливість бути науковою основою державної правової політики, визначаючи пріоритетні напрямки демократизації українського суспільства.

e-mail: globus@globus.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
30.04.2008 22:59
ПРАВОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
29.04.2008 15:27
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АМНІСТІЇ І ПОМИЛУВАННЯ
29.04.2008 15:22
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ФУНКЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
25.05.2008 16:28
МОВА ЗАКОНУ, ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
20.04.2008 17:05
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В СТРАНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
19.04.2008 16:59
ПРАВО ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ
19.04.2008 16:53
ПРАВОВІ ОСНОВИ УКРAЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА
15.04.2008 07:58
МОДЕЛЬНИЙ ЗАКОН ЯК ФОРМА УЗГОДЖЕНОГО ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
08.05.2008 19:51
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше