:: LEX :: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БАНДИТИЗМУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 25)

Термін подання матеріалів

17 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 42


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БАНДИТИЗМУ
 
17.01.2019 09:40
Автор: Кудря Владислав Дмитрович, студент, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Бандитизм як суспільно-небезпечне явище простежуються у світовій історії вже майже протягом тисячоліття. Перші згадки про бандитизм можна знайти в «Руській Правді», яка була офіційним збірником того часу, що мав загальнодержавний характер. За цей проміжок часу - від правління Ярослава Мудрого і до наших днів - бандитизм набував інших рис у зв’язку із зміною суспільства, суспільних проблем та потреб. Змін зазнало і саме трактування поняття «бандитизм», оскільки  законодавець враховує саме зміни у суспільстві та способи вчинення вказаного злочину. Проте проблемні питання саме щодо кваліфікації такого суспільно-небезпечного явища як бандитизм виникають і сьогодні. Трапляються непоодинокі випадки неправильної кваліфікації дій учасників учинених злочинів. Ці дії, хоч і мають ознаки складу злочину, передбаченого ст.257 КК України, але іноді кваліфікуються органами досудового розслідування та судовими органами за іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, що призводить до оскарження судових рішень у апеляційному та касаційному порядку або до досить затяжного судового розгляду справи, що суперечить принципу кримінального провадження, а саме - забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. 

До проблемних питань, які виникають у процесі кваліфікації бандитизму, ми вважаємо, можна віднести проблему розмежування бандитизму та розбою, вчиненого організованою групою; проблему розмежування банди та злочинної організації; проблеми у процесі доказування складових об’єктивної сторони бандитизму.

Бандитизмом відповідно до чинного Кримінального кодексу України визнається організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі. [1] 

Розглядаючи проблемні питання кваліфікації бандитизму, слід зазначити, що обов’язковою ознакою банди є наявність у хоча б одного з її учасників будь-якої вогнепальної чи холодної зброї за умови, що інші члени групи знають про неї та розуміють, що вона буде застосована під час нападів. [2]

Також основними відмінностями бандитизму від розбою, вчиненого організованою групою осіб, є родовий об’єкт вказаних злочинів, мета, ступінь стійкості учасників зазначених об’єднань та, як уже зазначалось, озброєність учасників банди.

Законодавець спробував розмежувати вказані види злочинів у Постанові Пленуму Верховного Суду № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями», але чіткого розмежування між бандитизмом та розбоєм в цій постанові не простежується. [3]

Однією з найважливіших відмінностей є те, що бандитизм − один із небагатьох злочинів, який має усічений склад, і відповідно, законодавець переносить момент завершення злочину на більш ранню стадію виконання, тому бандитизм вважається вчиненим з моменту організації банди, не залежно від того, чи були вчинені збройні напади, чи ні. Розбій же вважається закінченим лише у випадку застосування насильства, відповідно вчинення нападу, не зважаючи на те, чи мало місце заволодіння майном [4]. 

Отже, на нашу думку, при кваліфікації злочину, передбаченого ст.257 КК України, у процесі правозастосування слід звернути увагу саме на родовий об’єкт бандитизму, враховувати ступінь стійкості банди та її озброєності.

Література: 

1. Кримінальний Кодекс України: Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001р. - N 25-26. - ст. 131. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

2. Лопатін С.І. Проблеми кваліфікації бандитизму [Текст] / С.І. Лопатін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2003. - №5.- С. 77-83.

3. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. N 13  // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - N13.

4. Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой /В. Быков // Российская юстиция. − 2001. - № 3. - С. 52 -53.

_____________________________

Науковий керівник: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент, Інститут управління і права Національного юридичного університету ім. Ярослава МудрогодопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КРИМІНАЛЬНІ ОПЕРАТИВНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
30.01.2019 09:55
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ХУЛІГАНСТВО
29.01.2019 09:26
МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ, ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
22.01.2019 13:14
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
20.12.2018 17:18
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ» В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
20.12.2018 17:12
СТРУКТУРА ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
09.01.2019 21:30
ПИТАННЯ ПРО ЗВОРОТНЮ ДІЮ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ В ЧАСТИНІ ЗМІН ДО РОЗДІЛУ IV КК УКРАЇНИ
05.02.2019 15:40
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ ТЕРОРИСТА
04.02.2019 18:26
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше