:: LEX :: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМИ ПРО ШАХРАЙСТВО ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (Ч.3 СТ.190 КК УКРАЇНИ)
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМИ ПРО ШАХРАЙСТВО ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (Ч.3 СТ.190 КК УКРАЇНИ)
 
25.04.2008 21:17
Автор: Лисенко Артур Григорович, слухач магістратури Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
[Кримінальне право. Кримінальний процес. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Сучасний світ практично неможливо уявити без нових інформаційних технологій, в основі яких лежить широке використання комп'ютерної техніки та новітніх засобів комунікацій. Сьогодні комп’ютери впроваджуються в різноманітні галузі людської діяльності. На теперішній час комп’ютери широко використовуються з метою опрацювання та зберігання різноманітної інформації. Використовуються вони і в злочинній діяльності. Під час розслідування розкрадань, злочинів в кредитно-банківській системі все частіше зустрічаються комп'ютерні засоби, які або служать об'єктом злочинного посягання, або є засобами здійснення злочинів і зберегли сліди злочинної діяльності. Частина 3 статті 190 КК України передбачає кримінальну відповідальність за шахрайство, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальної техніки. Необхідно відзначити, що ця норма викликає багато зауважень у науковців та практиків. Перш за все вони стосуються того, що шахрайство являє злочин, пов'язаний з обманом, тобто повідомленням неправдивих відомостей людині, або зловживанням довірою людини, а отже, «не можна обманути комп’ютер або зловживати його довірою». Однак при вчиненні такого шахрайства обманюється ніяк не комп’ютер, а людина, яка використовує комп’ютер для інтенсифікації діяльності, наприклад, щодо банківських розрахунків. Має місце можна сказати опосередкований обман, тобто певні неправдиві відомості повідомляються не безпосередньо людині, а опосередковано, через комп’ютер, тому вказана норма «має право на існування».
На думку Б.В.Волженкіна, відокремлення «комп'ютерного шахрайства» у самостійний склад злочину насамперед продиктоване лише незвичністю способу вчинення злочину з використанням комп'ютерної техніки, коли «в оману» вводиться електронно-обчислювальна машина. А.І. Бойцов вважає, що особлива потреба у відокремленні розкрадання з використанням комп'ютерних технологій у самостійний склад відсутня, достатньо лише існування відповідної кваліфікуючої ознаки шахрайства. Свою позицію автор аргументує схожістю проникнення до комп'ютерних мереж з метою вчинення шахрайства та проникнення до житла з метою вчинення крадіжки. Я погоджуюсь з тим, що відокремлювати цю норму та вносити зміни до XVI розділу КК України немає необхідності так як ми маємо справу з різними об’єктами, але вона потребує деяких змін для правильного її тлумачення. По-перше, використання будь-яких засобів чи знарядь при вчиненні шахрайства є незаконним, а тому спеціальну вказівку на таку ознаку вчинюваних винним дій потрібно визнати зайвою. По-друге, термін «електронно-обчислювальна техніка надто широкий, оскільки охоплює будь-який електронний пристрій (калькулятори, електронні записники тощо), за допомогою якого можна здійснювати певні обчислення. Тому даний законодавцем термін не є досконалим так як він не конкретизує що до нього відноситься.
У кримінальному законі немає переліку приладів, що використовуються для вчинення шахрайства, а використовується загальне поняття електронно-обчислювальна техніка. Враховуючи вищенаведене пропонується не визначати в тексті закону таке поняття як електронно-обчислювальна техніка, а використовувати більш доцільний термін – «комп’ютерна система». Він визначається в Конвенції про Кіберзлочинність, прийнятій у рамках Ради Європи 23 листопада 2001р. та ратифікованій Україною 7 вересня 2005р. Під комп’ютерною системою в Конвенції пропонується розуміти будь-який пристрій або групу взаємно поєднаних або пов’язаних пристроїв, один чи більше з яких, відповідно до певної програми, виконує автоматичне опрацювання даних. Такий термін є більш вдалим, оскільки він повністю охоплює електронно-обчислювальну машину, автоматизовану систему та комп’ютерну мережу. Його використання дозволило б зробити редакцію даної частини однозначною та з точки зору тлумачення вірною.
Також для більш швидкого та професіонального розслідування злочинів даного виду його слідувало б передати в підзвітність СБУ, тому що даний підрозділ має спеціалістів, що мають спеціальні знання та навики, чого не скажеш про працівників органів внутрішніх справ або ж підвищувати їх кваліфікацію в області комп’ютерної техніки.

Література:
1. Законодавство про кримінальну відповідальність за «комп’ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення /
А.А. Музика, Д.С.Азаров.-К.:Вид.Паливода А.В.,2005.
2. Волженкин Б. В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и в уголовном процессе». – СПб.: СПбЮИ, 1998.
3. Вопцов А.Л. Преступления против собственности. – СПб.: Изд-во. «Юридический центр Пресс», 2002.
4. Конвенція про Кіберзлочинність від 23 листопада 2001р. та ратифікованій Україною 7 вересня 2005р.
5. Карчевський М.В. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки.-Луганськ: ЛДУВС, 2006.

e-mail: lysenko_artyr@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ЯК НЕВІДКЛАДНА СЛІДЧА ДІЯ
30.04.2008 23:19
МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
30.04.2008 23:13
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
30.04.2008 23:07
МЕДІАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
30.04.2008 22:53
О ПОНЯТИИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ МИКРОСЛЕДОВ
30.04.2008 22:30
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА
25.04.2008 20:56
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
24.04.2008 08:08
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше