:: LEX :: МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 
08.02.2019 09:58
Автор: Горчанюк Олена Сергіївна, аспірант Національної академії Служби безпеки України
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]

Гендерна рівність – складова загального принципу рівності, яка охоплює: рівність прав, рівність можливостей, забезпечення рівних умов для реалізації прав та можливостей, визначає однаковий правовий статус особи в суспільстві, стверджує основні права жінки та чоловіка. Як визначає М.І. Крочук, сьогодні гендерна рівність є фундаментальною цінністю третього тисячоліття на рівні зі свободою, справедливістю, толерантністю [1, c. 470]. Методологічний інструментарій становить основу будь-якого дослідження. Методологічною основою дослідження є система принципів, прийомів та підходів, що ґрунтується як на загальнонаукових методах, так і спеціальних методах дослідження. 

Питання застосування методів дослідження, їхньої класифікації, доцільності та ієрархії застосування неодноразово були предметом уваги дослідників різноманітних наукових сфер. Вагомий внесок у розроблення методології наукового пізнання та дослідження питань у сфері державної безпеки зробили такі вчені, як В. Манько, М. Стрельбицький, О. Розвадовський, В. Федоренко, В. Ященко, В. Тацій, В. Гвоздецький, В. Овчинников, В. Поваляєв та інші. 

Питання гендерної рівності у правовій сфері найширше розкриває поліметодологічний підхід, до його складу входять: філософська група методів (аксіологічний, феноменологічний, діалектичний, герменевтичний), загально-наукові методи (індукції і дедукції, контент-аналізу, аналізу і синтезу, системно-структурний, логіко-семантичний, структурно-функціональний, аналогії, конкретизації, класифікації, аргументації, порівняння, прогнозування) та спеціально-правові методи (історико-правовий, соціологічно-правовий, порівняльно-правовий). Наприклад, логіко-семантичний метод дав змогу виділити та сформувати основні поняття, що стосуються термінологічного апарату гендеру. Тобто за допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат у сфері регулювання гендерних правовідносин. У процесі теоретичного вивчення питання використовувався метод аналізу наукової літератури. Окремі особливості службово-трудових відносин жінок було розглянуто як складову предмета трудового права. Гендерна теорія є особливим теоретичним напрямком у соціальних науках, зорієнтованим на формування й утвердження політики рівних, незалежно від статі, можливостей самореалізації людини в різних сферах соціальної практики [2, с. 236]. За допомогою історико-правового методу досліджено основні етапи становлення ролі жінки в правоохоронній сфері. Історичний метод використано під час освітлення етапів регулювання праці жінок у правоохоронних органах у різні історичні періоди. Керуючись соціологічним методом пізнання, проведено аналіз кадрового складу військовослужбовців. Для окреслення конституційного принципу рівності права було використано індуктивний та дедуктивний. За допомогою порівняльного методу здійснено аналіз правових особливостей проходження жінками військової служби. А також його використано для зіставлення сучасних міжнародних документів стосовно статусу жінок та чоловіків та Конституції України, законів України. Порівняльно-правовий метод використовувався при вивченні досвіду інших країн щодо питань, пов’язаних з реалізацією принципу гендерної рівності; для проведення порівняння і співвідношення між собою різних правових норм національного законодавства України та міжнародно-правового законодавства у сфері регулювання гендерної рівності. Прогностичний метод застосовано під час розробки рекомендацій та пропозицій стосовно вдосконалення системи регулювання гендерних правовідносин. Історико-правовий підхід використовувався також для аналізу процесів і подій, які вплинули на формування та розвиток правового статусу жінки, а також з метою узагальнення поглядів на роль жінки в історії політико-правової думки, визначенні етапів розвитку феміністичного руху, вивченні релігійних доктрин тощо. 

Отже, під час дослідження гендерних правовідносин використовувались філософські методи, загально-наукові і спеціально-правові методи пізнання. Посередництвом їх сукупності відбувається упорядкування знань про гендерні засади формування єдиної політики у сфері забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

На нашу думку, усі вищезазначені методи виконують свою роль у пізнанні й творенні теоретичних конструкцій гендеру, проте не можна сформулювати суспільні проблеми без їх сукупного цілісного бачення, тобто без комплексного аналізу. Тому вважаємо, що питання рівності жінок і чоловіків потребує комплексного підходу.

Література:

1. Крочук М.І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 464-471.

2. Агеєва В.П., Близнюк В.В., Головашенко І.О., Горностай П.П., Лавриненко Н.В., Луценко О.А. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2004. С. 536.

________________________

Науковий керівник: Рега Юрій Олексійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, директор Навчально-наукового інституту контррозвідувальної діяльності Національної академії Служби безпеки УкраїнидопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОГРЕС У ПРАВІ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА
11.01.2019 18:43
ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
11.01.2019 18:36
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше