:: LEX :: СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ НАУКОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ НАУКОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ
 
13.02.2019 16:34
Автор: Гдичинський В. Б., аспірант кафедри державно-правових дисциплін, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]

Анотація. Досліджується класифікація правових парадигм у контексті синергетичного підходу, з виокремленням спеціально-правової парадигми «синергетична парадигма. Розглядається етимологія дефініції «синергетика».

Ключові слова: парадигма, синергетична парадигма, синергетика, правове наукове співтовариство, екстраправові фактори.

Метою дослідження є аналіз спеціально-правової парадигми у сучасному правовому середовищі. Класифікуючи різновиди парадигм, можна виділити синергетичну парадигму, за якою традиційно закріпився статус загальнонаукової, і в сучасному правовому науковому співтоваристві до неї також починають виявляти  певну наукову заінтересованість.

У науковий обіг термін «синергетика» ввів Г. Хакен [1]. Під синергетикою німецький учений запропонував розуміти галузь науки, яка вивчає ефекти самоорганізації у фізичних системах, а також родовихявищ у ширшому класі систем. Так, новий погляд на традиційні онтологічні явища, запропоновані синергетичною концепцією для дослідження питань самоствердження й еволюції матеріальних систем, має низку корисних характеристик [2]. Синергетика вводить до власного середовища практично увесь загал матеріальних об’єктів і концентрується на опрацюванні й охопленні конкретних механізмів появи й удосконалення будь-якої організації. 

Отже, синергетика – це наука про самоорганізацію як новітній напрям дослідження, що з’явився на теренах науки на початку 1970-х років. Предметом синергетики, або науки про випадковість, можна вважати складні в організації системи, що діють в умовах порушення стійкості або в динаміці їхньої самоорганізації, перебуваючи коло точок біфуркації, в яких вплив нестійкої рівноваги виявляється незначним і непередбачуваним за своїми результатами для поведінки в цілому [1, с. 314]. Таким чином, якщо відшукувати гранично коротку характеристику синергетики як новітньої наукової парадигми, то такі ознаки б вміщували ключові концепції – самоорганізація, відкриті системи, нелінійність.

Синергетика, як зазначають автори [3], не лише вводить нову термінологічну систему, а перетворює стратегію наукового пізнання, стає стимулом для нової інтерпретації багатьох фундаментальних принципів наукового знання, сприяє напрацюванню принципово новітнього наукового бачення світу.

Теоретико-методологічна основа синергетичної парадигми на сьогодні активно й достатньо ефективно застосовується в юриспруденції. Наприклад, автори монографії [5], встановлюючи концепцію законопроекту, описують її як систему, що нелінійно розвивається, еволюціонує у межах біфуркаційної моделі. На думку С. А. Єрохіна, ідеї синергетики дозволять поглибити уявлення, наприклад, про економічне право як про нормативну систему. Г. Хакен переконував, що синергетика може змінити діалектичний метод [4].

Таким чином, доходимо висновку, що використання синергетичної парадигми та її принципів забезпечує можливість виявити тенденції глобальної еволюції правових систем, дослідити нелінійність процесів, які розгортаються в їхньому середовищі, встановити рівень впливу правових і екстраправових факторів, по-новому поглянути на механізми формування і підтримки правопорядку.

Джерела

1. Хакен Г. Принципы  работы головного мозга: Синергетический  подход к активности  мозга, поведению и когнитивной деятельности / Хакен Герман. – Режим доступу: https://vikent.ru/author/1307/

2. Хакен Г. Таємниці природи. Синергетика: вчення про взаємодію / Хакен Герман. – Режим доступу: log-in.uа/books/taiyny-prirody-sinergetika-uchenie-o-vzaimodeiystvii-g-khaken-khaken-g-nauka-i-obrazovanie: /khaken_g_tajny_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodejstvii/ll

3. Курдюмов С.П. Синергетика – теория  самоорганизации / Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. – К.: Либідь, 1983.

4. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопическийподход к сложным системам / Хакен Г. – Х.: Мир, 1991. – С. 46.

5. Ходаківський Є.І. Методологія наукових досліджень у парадигмі синергетики: монографія / Є. І. Ходаківський, В. К. Данилко, Ю. С. Цал-Цалко; за заг. ред. д-ра екон. наук Є.І. Ходаківського. – Житомир: Житомирський держ. технол. ун-т, 2014. – 340 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
COORDINATION NORMS OF RIGHT IN THE MAIN REGULATORY ACTS OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO
26.02.2019 11:21
ПРАВА ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКТРИНИ ПРАВА
25.02.2019 17:51
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРАВОВІ СТРАТЕГІЇ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
22.02.2019 11:38
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
06.03.2019 12:45
ІСТИННА РОЛЬ ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ. ПЕРЕГЛЯД СТЕРЕОТИПІВ ПРО МАТРІАРХАТ
06.03.2019 12:34
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ ТА КРИТЕРІЇ ДЕМОКРАТИЧНОСТІ
04.03.2019 17:17
МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ
04.03.2019 17:10
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше