:: LEX :: САНКЦІЯ ВІДНОСНО ВИЗНАЧЕНОЇ НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 4


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

САНКЦІЯ ВІДНОСНО ВИЗНАЧЕНОЇ НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
10.09.2008 09:28
Автор: Заморська Любов Ігорівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Буковинського університету
[Кримінальне право. Кримінальний процес. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
В юридичній літературі під санкцією кримінальної норми розуміють частину кримінально-правової норми, що має державно-примусовий якісно-кількісний характер і являє собою формально-визначену об’єктивно-суб'єктивну модель меж кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин. [4;17]
Інші науковці розуміють під санкцією нормативне визначення меж державного примусу у випадку порушення права і кінцеву правову оцінку його змісту. [8;45]
Як вважає В.Я. Тацій, санкцією кримінально-правової норми є частина статті, яка визначає вид і розмір покарання за злочин, зазначений в диспозиції. За видом і розміром покарання, що міститься в санкції, можна встановити, чи є злочин, наприклад, тяжким чи середньої або навіть невеликої тяжкості. [3;45]
Слід звернути увагу, на визначення цього поняття даного російськими науковцями Н.А. Ниркова та Н.М. Кропачова, які зазначають, що санкцією кримінально-правової норми – це санкція норми за злочин певного виду, яка включає всі заходи кримінально-правового впливу, які можуть бути призначені за такий вид злочину.[5;108] Тобто тут застосовується замість поняття «санкції норми кримінального права» поняття «санкція норми за злочин певного виду», що на нашу думку є неприпустимим, оскільки санкція є елементом правової норми, сукупність яких, як відомо, утворює галузь права і не може існувати «норма за злочин певного виду», оскільки ця сама норма в науці і отримала назву кримінально-правова норма або норма кримінального права (як галузі).
Як відомо, в санкції кримінального закону виражено державну оцінку самого характеру і ступеню небезпеки того злочину, за який вона встановлена.[9;10]
У чинному кримінальному законодавстві можна виділити різні види санкцій, зокрема : відносно визначені; альтернативні; санкції з додатковими видами покарань та ін. [7;127]
На наш погляд, в юридичній літературі, як радянській так і сучасній, немає досі чіткого і повного визначення поняття санкції відносно визначеної норми кримінального права. Так, наприклад, на думку Матишевського П.С. відносно визначена санкція – це елемент правової норми, який передбачає покарання певного виду.[2;37]
Вітчизняний науковець в галузі кримінального права Фріс П.Л. зазначає, що відносно визначені санкції встановлюють покарання відповідного виду, вказуючи на його межі (з нижньою межею – не існують в чинному законодавстві; з вищою та нижньою межею – напр., санкція ст. 115 ч.1 КК України «Умисне вбивство», яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років; з вищою межею – напр., санкція ст. 390 ч.1 КК України «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, яка передбачає позбавлення волі на строк до трьох років»).[6;24]
Розрізняють два види відносно визначених санкцій :
1. з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на строк «від» і «до»). У такому разі в законі передбачені нижча та вища межі певного покарання. Наприклад, хуліганство передбачене ч.4 ст. 296 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років ;
2. з максимумом покарання (на строк «до»). У такому випадку визначається тільки вища межа покарання, більше за яку суд не може призначити покарання. Такі санкції передбачені, наприклад, у ч.1 ст. 153, ч.1 і 2 ст. 266, ч.2 ст. 323, ст.. 355, ст. 395 КК України. Нижчою межею санкції нижча межа, встановлена в нормі Загальної частини КК для даного виду покарання. Наприклад, у ст.. 57 встановлена нижча межа для виправних робіт – шість місяців, ст.. 60 – для арешту – один місяць, у статтях 61 та 63 для обмеження і позбавлення волі – один рік. Тому за злочин, передбачений , наприклад, у ч.1 ст. 153, суд може призначити міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до п’яти років; за ст. 355 – обмеження волі на строк від одного року до трьох; за ст.. 395 – арешту на строк від одного до шести місяців.[1]
Поруч з основним покаранням відносно-визначена санкція може містити вказівку на одне або декілька додаткових покарань певного виду, які можуть бути призначені судом як додаток до основного. Додаткове покарання може бути як абсолютно визначеним так і відносно визначеним (наприклад, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років).[3;44]
Таким чином¸ відносно визначена санкція норми кримінального права – це такий елемент норми, який вказує на вид і міру покарання, що буде застосоване до особи, яка вчинила злочин, при цьому зазначається від нижчої до вищої (або тільки вища) межа покарання, яка визначається судом в залежності від обставин вчинення злочину.

Література :
1. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 року (зі всіма змінами та доповненнями) // www. zakon1.rada.gov.ua
2. Кримінальне право України. В двох частинах. Загальна частина. /під ред. П.С. Матишевського/ - Київ, 1997 – С. 37 (506),
3. Кримінальне право України /за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація/ - Київ-Харків, 2002 – С. 45 (416)
4. Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификация и измерения). – Красноярськ, 1989 – С. 17
5. Нырков Н.А., Кропачев Н.М. Понятие уголовно-правовой санкции // Весник Ленинградского университета. – 1991. Серия 6. Философия, право. Вып..2 – С.108 (105-109)
6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина – Київ, 2004 – С. 24 (360)
7. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів). Навч. посібник – К., 1997 – С. 127
8. Черданцев А.Ф. Специализация и структура нормы права // Правоведение. – 1970, №1 – С.45
9. Чужа О.Ю. Особливості санкцій складів злочинів, де кваліфікуючою ознакою є повторне вчинення злочину // Адвокат. – 2004, №12 – С. 10 (10-12)

E-mail: xluba@cv.ukrtel.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
30.09.2008 23:12
ЩОДО КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ
29.09.2008 21:18
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ „ДИТЯЧОЇ ПОРНОГРАФІЇ” З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
29.09.2008 10:07
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
26.09.2008 09:13
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПІДСУДНОГО В СУДІ ПРИСЯЖНИХ
24.09.2008 13:44
ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ, ЩО ВІДОБРАЖУЮТЬСЯ У МАТЕРІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
24.09.2008 13:35
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ОСОБИ СТОСОВНО ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
10.09.2008 09:35
ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЯК ОБ’ЄКТ ТІНЬОВИХ ВІДНОСИН ТА СФЕРА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ
09.09.2008 21:02
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше