:: LEX :: РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 
08.07.2019 13:57
Автор: Опанасенко Олег Миколайович, головний судовий експерт групи трасологічного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, м. Полтава, Україна
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Вчинення багатьох злочинів супроводжується певними змінами у навколишньому оточенні. Такі зміни прийнято називати слідами злочину.

У криміналістиці сліди, що залишаються після вчинення злочину, вивчаються з метою швидшого його розкриття, виявлення злочинців, встановлення істини [1]. 

Дослідження слідів має важливе криміналістичне значення, оскільки допомагає встановити знаряддя злочину, отримати відомості про злочинця, визначити механізм злочинної події. Відомо, що криміналістична інформація дозволяє визначити, яким об’єктом, явищем вони залишені, встановити окремі ознаки цього об’єкту і, нарешті, ідентифікувати його. 

Суб’єктами застосування спеціальних знань є співробітники різних підрозділів внутрішніх справ. Якщо відомості від потерпілих, свідків і інших осіб отримують вже в ході попереднього опитування (допиту), то корисну інформацію при вивченні слідів і предметів, як основних джерел криміналістичної інформації одержують, як правило, в ході експертного дослідження [2].

У теорії кримінального процесу та криміналістики судова експертиза визначається як дослідження, що проводиться відповідно до кримінально-процесуального або цивільно-процесуального закону особою, яка володіє спеціальними знаннями у науці, техніці, ремеслі з метою встановлення обставин (фактичних даних), що мають значення у справі. 

У кримінально-процесуальній діяльності спеціальні знання використовуються у двох формах: при залученні спеціалістів під час окремих слідчих (судових) дій та в межах проведення експертизи. Під час здійснення правосуддя велику допомогу слідству та суду надає судова експертиза.

Судова експертиза — це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом, за завданням слідчого або судді, речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Проведення судової експертизи регламентовано Законом України «Про судову експертизу», Кримінальним процесуальним кодексом України (далі КПК) (ст. ст. 75-77, 196-205, 310-312) і Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК) (ст. ст. 57-61). Згідно з чинним законодавством України експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання (ч. 1 ст. 75 КПК). До спеціальних знань належать будь-які знання та уміння об’єктивного характеру, отримані внаслідок вищої професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної роботи, що відповідають сучасному науково-практичному рівню [3]. 

Експертиза займає важливе місце в кримінальному судочинстві. Її функція, як правильно зазначає А. Р. Бєлкін, полягає у вирішенні на підставі спеціальних пізнань і навичок питань, що виникають під час розслідування та судового розгляду кримінальних справ. Об’єктами експертного дослідження можуть бути люди, трупи, речі, документи, транспортні засоби, явища і процеси [4, с. 207-208]. У результаті проведення експертизи складається документ – висновок експерта, який є одним із передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України джерел доказів.  

Найбільш поширеним видом судової експертизи є криміналістична, яка являє собою лабораторне дослідження об’єктів з метою встановлення їхнього фактичного стану; можливості проведення певних дій; обставин, за яких були проведені дії; невидимих слідів зашифрованого змісту; групової належності об’єктів або їх тотожності. Така експертиза вимагає застосування спеціальних криміналістичних знань. Об’єктами даної експертизи можуть бути тексти документів та підписи на них, відбитки печаток і штампів, сліди рук, ніг, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів, зброя, бойові припаси тощо. Залежно від об’єктів дослідження криміналістичні експертизи поділяються на почеркознавчу, техніко-криміналістичну експертизу документів, трасологічну, судово-балістичну та ін.

За характером завдань, які вирішуються, та методами дослідження судові експертизи можуть бути поділені на ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні. Ідентифікаційні експертизи встановлюють індивідуальну тотожність, класифікаційні – визначають групову належність різних об’єктів, діагностичні – показують стан різних об’єктів та їхню динаміку [3].

Місце та значення висновку експерта, як кінцевого продукту проведеної під час розслідування злочинів судової експертизи, вивчали такі провідні вчені-криміналісти, як Н. І. Клименко, В. Г. Гончаренко, М. Я. Сегай, М. В. Салтевський, Р. С. Бєлкін, О. М. Моїсєєв, Н. О. Коміссарова, О. О. Садченко та ін. Висновок судової експертизи оцінюється у двох напрямках: наукової достовірності висновку і доказового значення висновків експерта.

Суд, прокурор, особа, яка проводить дізнання (як зазначали Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг та І. Л. Петрухін) можуть і повинні перевірити не тільки логіку експертного доказування, але й розібратися у висунутих експертом наукових положеннях, щоб переконатися в достовірності і повноті висновків експерта. Будь-яке судження експерта повинно пройти крізь призму переконання суду, та/або слідчого до того, як стати підставою висновків у справі [5, с. 226].

Отже, можемо дійти до висновку, що судова експертиза – є невід’ємною частиною при здійсненні правосуддя та має значну роль у кримінальному процесі.

Література:

1. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм слідоутворення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/2015060965278/pravo/.

2. Робота з речовими джерелами криміналістичної інформації при розкритті та розслідуванні злочинів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatu.com.ua/oldreferats/135/109385.

3. Поняття судової експертизи, їх види та значення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://buklib.net/books/30792/.

4. Белкин А. Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие / Белкин А. Р. – М. : Норма, 1999. – 418с.

5. Теория доказательств в советском уголовном процессе: Часть Особенная / Белкин Р.С., Винберг А.И., Гродзинский М.М., Зивс С.Л. и др. / - М. : Юридическая литература, 1967. – 415с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ФОРМА, ЗМІСТ ТА МЕТА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИЯВЛЕННЯ, РОЗКРИТТЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
16.07.2019 19:16
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
05.07.2019 13:50
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше