:: LEX :: РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 
04.03.2020 17:11
Автор: Білоног Максим Сергійович, студент 6 курсу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]

Законодавче регулювання реорганізації акціонерних товариств, які є найбільш поширеною організаційно-правовою формою здійснення підприємницької діяльності в Україні, є важливим елементом правового забезпечення господарської діяльності в Україні. Розглянемо особливість реорганізації акціонерних товариств в Україні та дослідимо основні правові норми, що регулюють процес злиття, змінити типу, приєднання, поділу, перетворення, виділу акціонерних товариств. У правовій доктрині виділяють два основні шляхи реорганізації акціонерних товариств – злиття та приєднання. Отже, реорганізація – це перебудова акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

Процеси злиття та приєднання часто вважаються тотожними поняттями. Проте, злиття – це процес поєднання двох або більше господарюючих одиниць, у результаті якого утворюється нова, об’єднана одиниця. А приєднання – це також поєднання двох або більше підприємств, але в результаті якого одне з них стає власником решти підприємств, і всі підприємства залишаються юридично самостійними господарюючими одинцями [6, 7].

Питанню реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання присвячені статті 104-107 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України). У положеннях ст. 104 ЦК України визначено, що товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації [1]. Тобто, злиття та приєднання виступають самостійними способами припинення юридичної особи. Господарський Кодекс України (далі – ГК України) не наводить більш ґрунтовного поняття регулювання злиття та приєднання. У ст. 56 ГК України визначено, що суб’єкт господарювання може бути утворений шляхом злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій); а ст. 59 обмежується загальною нормою про те, що припинення суб’єкта господарювання здійснюється відповідно до закону. У частині 1 ст. 91 цього кодексу вказується, що господарське товариство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації [2].

Закон України «Про господарські товариства», що визначає правовий статус корпоративних товариств взагалі не містить положень, які б регулювали процедуру реорганізації господарських товариств, обмежуючись нормою, яка вказує, що припинення товариства здійснюється в порядку встановленому законом (ст.19 Закону) [3]. Сутність понять злиття та приєднання наводиться в Законі України «Про акціонерні товариства». А саме в частині 1 ст. 79 Закону вказано, що одним із шляхів припинення акціонерного товариства є передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим акціонерним товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення) [4]. Отже, цей Закон визначає злиття способом створення акціонерного товариства, а приєднання – способом його припинення, що не в повній мірі перекликається з положеннями Цивільного Кодексу України.

Ще одним нормативн0-правовим актом, де можна знайти положення про злиття та приєднання є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». В цьому нормативному акті наведений перелік документів, що є необхідними для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації та створення нової юридичної особи (в результаті злиття) або внесення змін про юридичну особу (до якої здійснюється приєднання) [5]. Визначення понять злиття та приєднання також відсутнє у даному нормативно-правовому акті, натомість він регламентує процедурні питання державної реєстрації припинення, створення, внесення змін до установчих документів юридичних осіб, які беруть участь у реорганізації.

Таким чином, робимо висновок що, питанню реорганізації акціонерних товариств присвячено чимало нормативно-правових актів – це і кодифіковані акти України, і закони, і підзаконні нормативно-правові акти. У деяких нормативно-правових актах законодавець по-різному визначає поняття злиття та приєднання – такі, як концентрація суб’єкта господарювання та реорганізація наприклад, аналіз правових норм, що регулюють питання реорганізації акціонерних товариств в Україні, свідчить про часткове регламентування поняття злиття, тотожне поняттю приєднання, і про повну відсутність у термінологічній базі законодавства поняття «поглинання», через що законодавство пор акціонерні товариства потребує узгодження з положеннями загальних законодавчих актів, зокрема ЦК України.

Література:

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 25.09.2018 р.)

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16. 01. 2003 р. № 436-XV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12

4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15. 05. 2003 р. № 755- 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15

6. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации предприятия / Дональд Депамфилис / Пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 960 с. 

7. Рид Ф. Искусство слияний и поглощения / Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу / Пер. с англ. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 957 с


________________

Науковий керівник: Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
05.03.2020 11:49
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше