:: LEX :: ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: ЗМІСТ, МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: ЗМІСТ, МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ
 
12.05.2020 20:36
Автор: Голова Віталій Петрович, студент ІІІ курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Кожен громадянин України зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, відповідно до ст. 67 Конституції України. Але, доволі часто, у платників податків виникають проблеми та запитання щодо адміністрування податків та зборів. Однією з проблем податкових консультацій платників податків та податкових агентів є отримання професійної правничо-податкової кваліфікованої допомоги, що надаються приватними підприємцями. Їх послуги надзвичайно дорогі та деколи малоефективні, а податкові консультації контролюючих органів також не завжди можуть бути ефективними [1, c. 892]. Тому у Розділі 5 Податкового кодексу передбачена юридична суть цього правового інститут, механізм надання та оскарження. 

Податкове законодавство залишається однією з найскладніших галузей права у світі, незважаючи на певні позитивні зрушення. Вітчизняні науковці не приділяли достатньої уваги питанню регулювання цього правового інституту в якому присутні певні колізії, вади, прогалини тощо, що зумовлює вдосконалення його правого змісту. 

Завданням консультативно-роз’яснювальної роботи податкових органів є роз’яснення порядку застосування норм права та доведення до відома інформації про зміну податкового законодавства платникам податків; роз’яснення прав та обов’язків; надання консультативної допомоги: як правильно діяти в тій чи іншій ситуації; забезпечення наповнення бюджету усіх рівнів; налагодження відносин між органами податкової служби та платниками податків. У п.п 19-1.1.28 ч. 19-1.1 ст. 19-1 Податкового кодексу вказаний обов’язок контролюючих органаів про надавання інформаційно-довідкових послуг та консультацій [1, c. 892; 2]. 

Податкові консультації надаються контролюючими органами за зверненням платників податків з питань практичного застосування певних податкових норм. Строк відповіді становить 25 днів і починає відраховуватися за останнім днем такого звернення, хоча його можуть продовжити понад вказаного терміну, але не більше 10-ти днів. Таке звернення повинно містити певні реквізити, згідно з абзацом другим ч. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу. У випадку того, якщо звернення не відповідає тим вимогами, його розглядають як звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» [2]. 

Податковий кодекс виділяє два види податкових консультацій – індивідуальна та узагальнююча. Індивідуальна податкова консультація – це роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій [2]. Цей вид консультацій може бути як усним так і письмовим (також і електронними). У визначені зазначено, що індивідуальні консультації повинні бути зареєстровані, у Податковому кодексі зазначений порядок реєстрації лише письмових консультацій. Тому виникає проблема у наданні усних таких послуг, адже законодавець не передбачив дій контролюючих органів у цьому виді індивідуальних консультацій. Вважаємо, щоб платник податків забезпечив себе від негативних наслідків, йому потрібно вибирати письмову форму індивідуальних податкових консультацій. 

Узагальнююча податкова консультація – це оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства [2]. Такі консультації оприлюднюються протягом п’яти днів з дня їх надання на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади, на якого покладено обов’язок формування та реалізації державної фінансової політики.

Бувають випадки, коли платник податків діяв відповідно до індивідуальної або узагальнюючої податкової консультації, але ці дії містять ознаки податкового правопорушення. У цьому випадку платник податку може бути звільнений від відповідальності. Незважаючи на це, законодавець передбачає, що такі консультації повинні бути зареєстровані у єдиній базі. А що ж робити, коли платник податку діяв відповідно до індивідуальної усної консультації? Нажаль, відповіді на це питання законодавець нам не дає. 

Платник податку чи податковий агент не звільняються від обов’язку, сплати податкового зобов’язання, навіть якщо діяли відповідно до податкової неправомірної консультації. Рекомендовано їм самим уточнити податкові зобов’язання у контролюючих органах, у яких перебувають на обліку. В іншому випадку, податкові розрахунки будуть зроблені контролюючими органи під час відповідних перевірок [3, c. 21]. 

Аналізуючи Податковий кодекс можна зробити висновок, що у будь-якому випадку узагальнююча консультація має більшу юридичну силу, ніж індивідуальна, і вразі несумісності їх, використовують узагальнюючу. 

Платник податку чи податковий агент мають право оскаржити податкові консультації у судовому порядку, а саме: адміністративному,  виклавши свою думку у запереченні. Після набрання законної сили і протягом 30-ти днів орган виконавчої влади, на якого покладено обов’язок формування та реалізації державної фінансової політики, зобов’язаний опублікувати правомірну узагальнюючу чи індивідуальну податкову консультацію враховуючи висновок суду на своєму офіційному веб-сайті [2]. 

З чинного українського законодавства впливає, те що працівник, який надав неправомірну податкову консультацію буде притягнутий до цивільної (полягає у компенсації матеріальних збитків та моральної шкоди), трудової (доганою, попередженням або звільненням) відповідальності.

Отже, консультативно-роз’яснювальна робота контролюючих органів спрямована на виконання у повному обсязі платниками податків податкового обов’язку; правильність застосування на практиці правових норм, що регулюють податкову діяльність, адже при високій якості виконання завдань контролюючих органів у цій сфері підвищується рівень обізнаності та розуміння податкового законодавства платником податків та податковим агентом [3, c. 22]. Беручи до уваги різницю між індивідуальними та узагальнюючими податковими консультаціями, робимо висновок, що перші з них направлені на вирішення індивідуальних проблем та тлумачення контрактних норм для платника податку. Щодо узагальнюючих, то це правова позиція контролюючого органу з сукупності індивідуальних консультації щодо сукупності певних розповсюджених податкових проблем платників податків. За некомпетентне надання консультативно-роз’яснювальних послуг, працівник контролюючого органу буде нести відповідальність, згідно чинного законодавства. Пропозицією є врегулювання механізму надання, фіксацій та оскарження усних податкових консультацій.   

Література:

1. Іванишина О.С., Воленко В.Г. Податкове консультування великих платників податків. Молодий вчений. № 1. 2018. С. 892 – 895. 

2. Податковий кодекс України. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

3. Журавський О.А., Долгий О.О., Долгий О.А. Податкові консультації: сутність, порядок надання та оскарження. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. №1. 2014. С. 18 – 23.

4. Конституція України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

________________

Науковий керівник: Будник Людмила Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
24.04.2020 18:41
МЕХАНІЗМ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗА НАВЧАННЯ
21.04.2020 16:49
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ
15.05.2020 13:21
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮСТРАЦИИ В УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
14.05.2020 10:32
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ — ПРАВОВА ОСНОВА ДЕРЖАВИ
11.05.2020 13:06
ПРАВО НА КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАННЯ ТРЕТЬОЇ СТАТІ: ПРАКТИКА НІМЕЧЧИНИ
06.05.2020 18:36
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЗВ’ЯЗКУ З COVID-19
06.05.2020 18:30
СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
04.05.2020 09:50
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше