:: LEX :: ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРЕЛЕГАТУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРЕЛЕГАТУ
 
14.05.2020 10:43
Автор: Ковальчук Ярослав Вадимович, провідний юрисконсульт служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного Товариства «Українська залізниця»
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

В залежності від числа осіб, які вчиняють дії, що в свою чергу спрямовані на появу, зміну або припинення відносин, врегульованих правовими нормами, прелегат є одностороннім правочином. Які різновиди зобов’язань з’являються з даного юридичного факту – договірні або недоговірні?

Станом на сьогоднішній день, офіційна доктрина цивільного права охоплює велику кількість недосліджених питань, які охоплені інститутом спадкування. Зокрема наразі в юридичній літературі майже відсутні наукові розвідки про те, який різновиди зобов’язань виникають з прелегату – договірні або недоговірні. Сподіваємося, що зміст даної праці, будучи чітким і зрозумілим, заразом стане надійним підґрунтям для подальших змістовних досліджень даної проблеми, а також інших спірних питань спадкового права. 

На наше переконання, за правовою підставою свого можливого виникнення майнові зобов’язання, виникаючі з прелегату, мають недоговірний характер. Доцільність такого підходу ми спробуємо підтвердити такими доводами.

По-перше, цивільним правовідносинам властива ціла низка юридичних рис. Зокрема чіткий та недвозначний зміст однієї зі вказаних ознак полягає в тому, що безпосередню участь в таких стосунках мають реальну можливість взяти різні за своїм статусом суб’єкти, наприклад, фізичні особи [1, с. 63]. 

Непросте життя таких осіб складається з різноманітних юридичних фактів. Вищезазначені обставини є достатніми підставами для можливого виникнення тих чи інших правових відносин (наприклад, адміністративних, кримінальних, цивільних й т. д.) безпосередніми учасниками є згадані особи [2, с. 732]. 

Наукова література охоплює багатогранну класифікацію юридичних фактів. Зокрема треба зазначити, що за юридичною підставою можливого виникнення всі зобов’язання, утворюючи багатогранну систему, водночас поділяються на: 1) договірні; 2) недоговірні [3, с. 393]. 

Кожному зі вказаних груп юридичних фактів притаманні відповідні ознаки. Зокрема під недоговірним зобов’язанням нам потрібно розуміти зобов’язання, що виникає не з договору, а на підставі іншого юридичного факту (наприклад, одностороннього правочину) [4, с. 221].

Така ознака властива цілій низці різних правочинів, наприклад, «прелегату». Вищевказане судження пояснюється тим, що один спадкоємець за заповітом, зобов’язуючи іншого спадкоємця за заповітом обов’язок передати певні блага, яким в свою чергу властивий лише майновий характер, водночас не погоджує таку правомірну дію з тими чи іншими учасниками цивільних правовідносин (наприклад, заповідачем, нотаріусом й т. д.).

По-друге, чинне законодавство, будучи багатогранним, одночасно гарантує всім учасникам цивільних відносин цілу низку майнових та немайнових прав. Зокрема, як передбачено ч. 1 ст. 1237 ЦК України, заповідач може встановити в своєму заповіті так званий «заповідальний відказ» [5, с. 33].

Вищевказаному юридичному факту притаманні різні за своєю суттю ознаки. Зокрема залежно від кількості осіб, які вчиняють правомірні та доброчесні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин, заповідальний відказ є одностороннім правочином [6, с. 130].

Посідаючи одне з помітних місць в злагодженій системі юридичних фактів, така правомірна дія характеризується великою кількістю різних властивостей. 

Скажімо майновому зобов’язанню, яке виникає з одностороннього правочину, властивий сугубо недоговірний характер [7, с. 17]. 

В науковій літературі присутні різні за своїм правовим змістом класифікації юридичних фактів, кожен з яких є надійною підставою можливого виникнення правових відносин. Зокрема одним з можливих видів заповідального відказу є заповідальне розпорядження, що називається «прелегатом» [8, с. 6].

Між вищевказаними юридичними фактами існує відповідний взаємозв’язок. Скажімо заповідальний відказ і прелегат співвідносяться між собою не інакше, як одні з основних категорій багатоаспектної та систематизованої діалектики, що в свою чергу називаються «загальним» та «одиничним».

Таким чином, враховуючи зазначені судження, можна стверджувати про те, що вказаним розпорядженням властива ціла когорта спільних юридичних рис. Зокрема недоговірним є майнове зобов’язання, яке, маючи майновий характер, водночас виникає із заповідального відказу та прелегату. 

Література:

1. Домусчі С. Д. Сутність цивільних правовідносин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Одес. нац. юрид. акад. - Одеса: Юрид. л-ра, 2008. - Вип. 41. - С. 60-64.

2. Гордєєв В. В. Правова природа юридичного факту. - Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 732-737. 

3. Харитонов Є. О. Цивільне право України: підруч. / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: Істина, 2007. – 816 с. 

4. Цивільне право України: навч. посіб. / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с. 

5. Цибульська О. Ю. Правове становище відказоодержувачів за заповідальним відказом // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 51. - С. 33-37.

6. Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія, 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 288 с. 

7. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов’язань / Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 6. – С. 17-22.  

8. Копылов А. В. Дарение по завещанию и на случай смерти в Древнем Риме // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2016. Серия 14: Право. Вып. 4. - С. 4-15. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
22.04.2020 12:43
ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
12.05.2020 18:03
ДОКТРИНА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ
11.05.2020 13:14
ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
08.05.2020 17:29
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ТА ЕТАПИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ
08.05.2020 17:24
OFFER AND ACCEPTANCE IN WEBSITE AND EMAIL CONTRACTING: ENGLISH CONTRACT LAW
08.05.2020 11:24
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
07.05.2020 11:27
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
07.05.2020 11:22
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
07.05.2020 11:14
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ОРГАН РОЗГЛЯДУ СПОРІВ В ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
07.05.2020 11:11
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше