:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

09 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 
17.01.2022 15:37
Автор: Іщенко Марія Володимирівна, магістр Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Правовий статус військовослужбовця Збройних Сил України (далі – ЗС України) має особливий (спеціальний) характер і визначається як встановлена нормативними актами можливість мати та реалізовувати права і обов’язки в процесі проходження військової служби. Це пояснюється додатковими вимогами, що покладаються на військовослужбовців, як представників нової, реформованої армії, завданням якої є оборона держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності [1], що передбачає максимальну відповідальність такої особи і чіткий контроль з боку державних органів. 

У військовому юридичному словнику зазначається, що адміністративна відповідальність військовослужбовця - це форма юридичної відповідальності військовослужбовця за правопорушення, яке не пов’язане з виконанням службових обов’язків та не є кримінально караним [2]. На відміну від адміністративної відповідальності, дисциплінарна відповідальність являє собою “особисту відповідальність військовослужбовців за проступки, пов’язані з порушенням військової дисципліни, норм моралі та військової честі”.

Особливості притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності військовослужбовців ЗС України є актуальним питанням в сучасних умовах проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. З метою урегулювання питань проходження військової служби, посилення відповідальності військовослужбовців за порушення військової дисципліни та для забезпечення правопорядку за останній час були внесені зміни до ряду нормативно-правових актів (Законів України “Про військовий обов'язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Дисциплінарний статут Збройних Сил України, Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” та ін.), а Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) доповнено новою главою 13-Б “Військові адміністративні правопорушення”. 

Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами (ч. 1 ст. 15 КУпАП), в чому і проявляються особливості дисциплінарної відповідальності військовослужбовців ЗС України [3]. Ця норма також зазначена в ч. 2 ст. 45 Дисциплінарного статуту ЗС України: “За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності” [4].

Передбачена в ст. 15 КУпАП заміна адміністративної відповідальності для військовослужбовців пояснюється особливістю служби в ЗС України, а отже і специфікою юридичної відповідальності за порушення правових норм. Це закріплює особливий характер дисциплінарної відповідальності військовослужбовців. З цього приводу ряд вчених вважають, що дане положення порушує принцип рівності відповідальності за вчинене правопорушення, оскільки, таким чином відбувається звільнення цієї групи осіб від адміністративної відповідальності та її заміні на дисциплінарну.

За загальним правилом адміністративну відповідальність передбачає ст. 15 КУпАП. Цей перелік є вичерпним і включає наступні правопорушення: порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування у разі винесення термінового заборонного припису, порушення тиші в громадських місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію [3].

Окрім зазначених є адміністративні правопорушення, які виокремлюють в окрему групу та зазначають в главі 13-Б КУпАП (статті 17210 – 17220) “Військові адміністративні правопорушення”, а саме: відмова від виконання законних вимог командира (начальника); самовільне залишення військової частини або місця служби; необережне знищення або пошкодження військового майна; зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем; перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень; недбале ставлення до військової служби; бездіяльність військової влади; порушення правил несення бойового чергування; порушення правил несення прикордонної служби; порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення; розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів [3].

Дисциплінарний статут ЗС України та КУпАП не встановлюють чітких меж між адміністративною та дисциплінарною відповідальністю та конкретне стягнення за окреме адміністративне правопорушення. Дисциплінарним статутом ЗС України у розділі 3 наводиться лише перелік стягнень [4], одне з яких може застосувати на свій розсуд уповноважений суб’єкт до правопорушника, а спроба знайти відповідь на питання про те, за які адміністративні правопорушення за Дисциплінарним статутом ЗС України військовослужбовці несуть відповідальність є марною, оскільки цей нормативно-правовий акт цих положень не містить.

КУпАП має також свої особливості до порядку застосування адміністративних стягнень стосовно військовослужбовців. Так, за загальною нормою, до винних у вчиненні адміністративного правопорушення осіб застосовуються адміністративні стягнення, передбачені в ст. 24, а саме: попередження, штраф, штрафні бали, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; позбавлення наданого особі спеціального права (наприклад, права керування транспортними засобами, права полювання), позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт, арешт з утриманням на гауптвахті [3]. Проте, не всі з передбачених цією нормою видів адміністративних стягнень можуть бути застосовані щодо військовослужбовців ЗС України. До зазначених осіб не можуть бути застосовані громадські роботи, виправні роботи та адміністративний арешт. При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів 

ЗС України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань – військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. До зазначених осіб як захід адміністративного стягнення застосовується попередження. У той же час, до військовослужбовців за вчинення військових адміністративних правопорушень може бути застосований такий вид адміністративного стягнення, як арешт із утриманням на гауптвахті. Відповідно до статті 321, це адміністративне стягнення застосовується лише у виключних випадках за окремі види адміністративних військових правопорушень на строк до 10 діб [3]. Арешт із утриманням на гауптвахті призначається районним, районним у місті, міськрайонним судом (суддею). Цей вид стягнення не може застосовуватись до військовослужбовців-жінок [3]. 

Згідно із КУпАП, адміністративна відповідальність військовослужбовців розглядається та призначається районним, районним у місті, міськрайонним судом (суддею). Згідно із статтею 277 КУпАП розгляд суддею справ про адміністративні правопорушення серед військовослужбовців розглядаються протягом доби [3], що унеможливлює розгляд справ в повній мірі, а саме не дають можливості належним чином ознайомлюватися з матеріалами. 

Таким чином, з огляду на викладене, можна зробити висновок, що  дисциплінарна відповідальність настає за скоєння адміністративного або дисциплінарного правопорушення і передбачена Дисциплінарним статутом ЗС України, адміністративна відповідальність військовослужбовців, єдиною підставою притягнення до якої є вчинення адміністративного правопорушення, регулюється КУпАП. Такі правопорушення військовослужбовців можна виділити у 3 групи: 1) передбачені ст. 15 КУпАП; 2) пов’язані з корупцією; 3) військові адміністративні правопорушення, перелічені главою 13-Б КУпАП. Проте, зазначені нормативно-правові акти не проводять чітку межу між адміністративною та дисциплінарною відповідальністю. КУпАП передбачає відповідальність військовослужбовців на загальних підставах, а крім того відсилає до Дисциплінарного Статуту ЗС України, який не можна вважати кодифікованим нормативним актом з притягнення до відповідальності військовослужбовців, він не встановлює загальних засад призначення дисциплінарних стягнень, їх переліку та процедури виконання. 

Література:

1. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року № 1934-XII. Дата оновлення: 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text (дата звернення: 10.01.2022).

2. Военный энциклопедический словарь. Москва: Эксмо. 2007. – 1024 с.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. Дата оновлення: 05.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3793 (дата звернення: 15.01.2022).

4. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року № 551-XIV. Дата оновлення: 01.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#n214 (дата звернення: 15.01.2022).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ
31.01.2022 19:45
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЗУПИНЕННЯ ПРОЦЕСУ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКІВ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ ВЗАЄМНОГО УЗГОДЖЕННЯ
09.02.2022 12:05
ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
04.02.2022 20:58
СУБ’ЄКТНИЙ АСПЕКТ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВИБОРЧИХ СПОРІВ
04.02.2022 15:37
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше