:: LEX :: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАГЛЯДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (МІЛІЦІЇ) УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАГЛЯДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (МІЛІЦІЇ) УКРАЇНИ
 
09.12.2008 21:02
Автор: Чайко Василь Сергійович, ад'юнкт кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
У сучасних соціально-економічних умовах все більшого значення набуває наукове управління суспільством. Невід'ємним елементом такого управління є особливий вид діяльності органів державної влади – нагляд.
Згідно Закону України «Про міліцію» передбачено, що здійснювати у встановленому порядку нагляд за виконанням посадовими особами і громадянами рішень органів державної влади та державного управління з питань охорони громадського порядку, а також накладати штрафи і вживати інші заходи адміністративного впливу у відповідності до діючого законодавства – є обов'язок міліції [1].
Загальнотеоретичні проблеми нагляду в державному управлінні досліджувало багато вчених. Так питанням змісту контрольно-наглядової діяльності та її проблемам присвячені праці Д. Бахраха, В. Авер'янова, В. Гаращука, О. Баклана, О. Бандурки, Х. Ярмакі, В. Колпакова.
У «Словнику російської мови» С. Ожегова термін «нагляд» викладений таким чином: а) наглядати – спостерігати з метою догляду, перевірки; б) орган, група осіб для спостереження за ким, чим-небудь, за дотриманням певних правил [2, с. 377]. У «Етимологічному словнику української мови» термін «нагляд» відсутній. Тлумачення цього терміна подано у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови», де нагляд – це: а) дія зі значенням наглядати; б) група осіб чи орган влади, що наглядають за ким-, чим-небудь [3, с. 554–555].
Г. Туманов вбачає в адміністративному нагляді за громадським порядком основне завдання органів внутрішніх справ [4, с. 47].
Так Ф. Разаренов зазначає, що адміністративний нагляд є самостійним, організаційно-правовим засобом забезпечення законності в державному управлінні і являє собою систематичний нагляд за точним і неухильним дотриманням законів і актів, заснованих на законі, здійснюваний органами управління стосовно підвідомчих їм питань і спрямований на попередження, виявлення і припинення правопорушень, а також притягнення порушників до відповідальності [5, с. 74].
Оскільки призначення нагляду – це визначення його цілей і завдань, тому необхідно вказати на мету, завдання адміністративного нагляду й основні права працівників міліції у відповідності до діючого законодавства, а саме:
1) спостерігати за точним виконанням посадовими особами і громадянами відповідних норм і правил;
2) попереджувати та припиняти виявлені порушення суспільних відносин у сфері громадського порядку;
3) вживати до правопорушників заходи адміністративного стягнення.
Отже, мета адміністративного нагляду передусім полягає: у попередженні правопорушень, припиненні правопорушень, притягненні до відповідальності винуватих осіб.
Викладене дає підставу стверджувати, що:
- адміністративний нагляд є об'єктивно необхідною функцією, зумовленою вимогами законності та ефективності управління, і, яка реалізується в процесі діяльності спеціальною системою органів;
- основною метою адміністративного нагляду органів внутрішніх справ (далі – ОВС) є забезпечення функціонування і життєдіяльності піднаглядових суб'єктів відповідно до встановленого порядку, у зв'язку з цим необхідне чітке розмежування саме наглядових і юрисдикційних функцій ОВС;
- надвідомчий характер адміністративно-наглядової діяльності тотожний її змістові через особливість піднаглядних об'єктів, які полягають у тому, що останні являють собою складну систему спеціальним чином врегульованих суспільних відносин, які складаються практично в усіх сферах державного управління;
- значимість адміністративного нагляду в структурі функцій міліції полягає в тому, що однією із його головних функцій є адміністративна діяльність, яка, в свою чергу, поділяється на основні види: охорона громадського порядку; нагляд за дотриманням правил паспортної системи; здійснення нагляду за дотриманням правил дозвільної системи; забезпечення безпеки дорожнього руху; охорона власності за договорами.
Отже, належне здійснення адміністративного нагляду є важливим і необхідним засобом в загальному комплексі заходів по забезпеченню громадського порядку. Саме тому удосконалення наглядової діяльності міліції постійно знаходиться у центрі уваги і потребує постійного вдосконалення, обґрунтованого як теорією, так й практичною діяльністю.
Таким чином, адміністративний нагляд – це вузькоспеціалізоване спостереження компетентних органів виконавчої влади, підрозділів ОВС за порядком в громадських місцях і за діяльністю посадових осіб підприємств, установ та організацій з метою попередження, припинення правопорушень й застосування відповідних стягнень до правопорушників.

Література:
1. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р., № 565-XІІ // ВВР УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / [ред. Шведова Н.Ю.]. – 23-е изд., испр. – М., 1991. – 917 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад.
В. Бусел]. – К., 2002. – 1440 с.
4. Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка / Туманов Г.А. – М., 1972. – 232 с.
5. Разаренов Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском государственном управлении / Ф.С. Разаренов // Вопросы административного права на современном этапе. – М.:Госюриздат, 1963. – С.74.

е-mail: сhako1982@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ ЗАЙНЯТОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
30.11.2008 23:48
АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ СУДІВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
30.11.2008 23:35
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
23.10.2008 18:06
АДМІНІСТРАТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАДІЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО
23.10.2008 18:03
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОМОЩНИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
10.12.2008 22:40
ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
07.12.2008 15:21
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ» В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
02.12.2008 20:38
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
02.12.2008 20:35
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше