:: LEX :: КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 24)

Термін подання матеріалів

21 липня 2020

До початку конференції залишилось днів 7


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
 
25.03.2009 20:58
Автор: Поліщук Володимир Васильович, ад’юнкт Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Вибуховими речовинами (надалі – ВР) називають хімічні сполуки або суміші речовин, здатні під дією зовнішнього впливу (ініціюючого імпульсу) до надзвичайно швидкого хімічного перетворення, яке супроводжується виділенням великої кількості тепла і сильно нагрітих газів, що здатні здійснювати роботу з переміщення або руйнування [1, с. 4].
Існує безліч різних класифікацій ВР за їх різноманітними ознаками. Оскільки не завжди вдається суворо визначити межі тієї або іншої групи ВР, їх розподіл носить досить умовний характер. Так, ВР поділяють:
1. За потужністю (здатністю виконувати роботу в процесі вибухового перетворення): потужні і малопотужні ВР.
2. За чутливістю (здатністю вибухати від того або іншого початкового імпульсу – розігріву, удару, тертя, вибуху тощо): чуттєві і нечуттєві ВР.
3. За структурою (складом): індивідуальні хімічні сполуки або індивідуальні ВР (наприклад, тротил, гексоген і т.д.) і механічні вибухові суміші. Останні, у свою чергу, поділяються на дві групи: що складаються з твердого окислювача і рідкого пального (наприклад, аміачної селітри з дизельним паливом); що включають одне або декілька індивідуальних ВР і різного роду добавки, що забезпечують ті або інші властивості суміші.
4. За фізичним станом: тверді (литі, пресовані); сипучі (порошкоподібні, гранульовані, в зернах); еластичні; пластичні; рідкі.
5. За призначенням: промислові, що застосовуються в народному господарстві; військові, що застосовуються у військовій справі.
6. За способом виготовлення: саморобні і виготовлені промисловим способом відповідно до нормативно-технічної документації.
7. За практичним застосуванням: ініціюючі; бризантні; метальні; піротехнічні суміші, здатні до вибухового перетворення.
Ініціюючі (або первинні) ВР – високочутливі ВР, що використовуються для збудження детонації бризантних і запалення метальних ВР. Відмінною рисою ініціюючих ВР є те, що вони здатні вибухати (детонувати) у малих кількостях при впливі на них простого початкового імпульсу у вигляді удару, наколу, тертя, теплового впливу. До найбільш розповсюджених ініціюючих ВР відносяться гримуча ртуть, азид свинцю, тринітрорезиорцінат свинцю, що використовуються в засобах підриву (капсулях-детонаторах, запалах, електродетонаторах тощо), а також у засобах запалення (капсулях-запалювачах, капсульних втулках тощо) [2, с. 11-12].
Бризантні (або вторинні) ВР більш потужні ніж ініціюючі ВР і відносно малочутливі, використовуються в якості основного заряду у вибухових пристроях, вибух якого збуджується ініціюючими ВР. Детонація вторинних ВР можлива лише при особливих умовах, наприклад, високій температурі, великій масі, високому тиску за рахунок горіння в замкнутому об’ємі й ін. Даний вид ВР використовується в народному господарстві й у військовій справі, тому він частіше інших застосовується злочинцями для вчинення кримінальних вибухів як у чистому вигляді, так і у вигляді сплавів і сумішей одна з одною для спорядження вибухових пристроїв.
Характерними представниками бризантних ВР є індивідуальні ВР, що випускаються промисловістю – тротил, гексоген, тетрил, октоген; суміші ВР на їх основі; суміші ВР на основі аміачної селітри – амоніти різних марок тощо [3, с. 9].
Метальні ВР переважно використовуються в різних стріляючих пристроях, де не потрібно бризантного (дроблячого) ефекту. Основною формою вибухового перетворення метальних ВР є стійке горіння, що не переходить у детонацію навіть при тих умовах, при яких цей перехід має місце для вторинних ВР. До метальних ВР відносяться різні види пороху.
Промислові види пороху поділяються на „димні” та „бездимні”. Димний порох являє собою механічну суміш окислювача – калієвої селітри і паливних речовин – деревного вугілля і сірки. Бездимний порох одержують розчиненням піроксиліну сумішшю етилового спирту і ефіру або нітрогліцерином, дигліколем і т.д.
Піротехнічні суміші включають велику і різноманітну за хімічним складом групу сумішей. Їх використовують у різного роду піротехнічних виробах, призначених для створення димових, світлових, запалювальних, звукового ефектів [2, с. 12]. Одні піротехнічні суміші не мають детонаційних властивостей, інші за певних умов здатні детонувати, наприклад хлоратні і перхлоратні. Однак основним способом їх вибухового перетворення є горіння. Піротехнічні суміші включають: паливні речовини (алюміній, магній і їх сплави, фосфор, сірка, сульфіди деяких металів і ін.); окислювачі (хлорати, перхлорати, нітрати тощо); цементатори (штучні і природні смоли: крохмалю, декстрину, оліфи тощо).
Всі вище розглянуті вибухові речовини є основою для виготовлення як промислових, так і саморобних вибухових пристроїв.

Література:
1. Альбом бризантных взрывчатых веществ: приложение к випуску 3 „Атлас спектров для криминалистических подразделений МВД СССР” / [под ред. М.И. Подгорной]. – Новосибирск: Новосибирский институт органической химии СО АН СССР, 1980. – 63 с.
2. Место взрыва как объект криминалистического исследования: [учебное пособие] / Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов, А.Ю. Семенов, А.Д. Стецкевич. – [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. – 98 с.
3. Основы криминалистического исследования самодельных взрывных устройств: [учебное пособие] / Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов, А.Ю. Семенов, А.А. Шмырев. – М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. – 94 с.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПОДІЇ
31.03.2009 19:33
ТАКТИКА ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ В СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ
29.04.2009 22:20
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДОМ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ХАБАРНИЦТВО
26.04.2009 12:18
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО Й ОРГАНА ДІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
25.05.2009 08:45
ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПО СПРАВІ ПРО ВБИВСТВО ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
24.05.2009 09:40
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ДОПИТІ ПО СПРАВІ ПРО СЕКСУАЛЬНЕ ВБИВСТВО
24.05.2009 09:37
ПРОБЛЕМА УЧАСТІ ПОНЯТИХ У СЛІДЧИХ ДІЯХ
23.05.2009 09:38
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ РУК ТА НІГ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
23.05.2009 09:36
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ
23.05.2009 09:33
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ РОЗКРИТТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
23.05.2009 09:31
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше