:: LEX :: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 11


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
 
08.05.2009 08:00
Автор: Народенко Артем Вікторович, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Новий ЦК, на відміну від попереднього, закріпив окремим видом договір про надання послуг, до того ж визнав, надання послуг великим масивом зобов'язальних правовідносин на ряду з передачею майна, виконанням робіт та іншим, це можна побачити зокрема в ст. 509 ЦК.
Але юридичне закріплення такого виду дій у зобов`язальних правовідносинах, як надання послуг породило нові проблеми: низький рівень деталізації даного питання став каталізатором для різнобічного, нерідко діаметрально протилежного тлумачення договорів, що регулюють відповідні правовідносини.
На практиці ця проблема стоїть досить гостро. Не рідко через брак юридичної обізнаності особа укладає договір про надання послуг, хоча в подальшому при виникненні спору виявляється, що договiр є підрядним, або навпаки. Це суттєво впливає на можливість захисту свого права та на характер зобов`язань. Наприклад, відповідно до ст. 852 та ст. 858 ЦК в paзi порушення прав замовника за договором підряду він має право на безоплатне усунення недоліків, пропорційне зменшення ціни чи відшкодування витрат на усунення недоліків за власний рахунок, нового виконання роботи, чи навіть повернення грошей в передбачених законом випадках; а за договором про надання послуг - відшкодування збитків, адже жодних речових прав за результатом надання послуги у замовника не виникає. Момент оплати за першим договором, як правило, відповідно до ст. 854 ЦК, після здачі роботи, а за договором про надання послуг у будь-який визначений у договорі момент.
Фактичний зміст даних договорів складає діяльність однієї сторони за замовленням іншої, обидва договори є консенсуальними, i це далеко не всi їхні спільні риси. Тому я хочу запропонувати розмежування даних типів договорів за такими критеріями:
1. За предметом:
Від договору на надання послуг договір підряду відрізняється тим, що у договорі про надання послуг предметом є сам процес надання послуги, а не досягнення матеріалізованого результату.
Предметом договору підряду є індивідуалізований результат праці підрядника, який набуває однієї чи іншої матеріалізованої форми, оскільки робота виконується з матеріалів сторін i здається в вигляді придатному для оцінки. Робота та її результат у договорі підряду відокремлені один від одного в чaci, однак вони тісно пов'язані та складають єдиний предмет договору.
А предметом договору на надання послуг є вчинення виконавцем певних дій чи здійснення певної діяльності. Послуги мають мicцe насамперед тоді, коли результат дій якщо i є, то перебуває за межами договору .
Таким чином, у якості предмета виступає корисний ефект від вчинення дій або діяльності послугодавця, який не набуває форми нової peчi чи зміни вже існуючої.
2. За результатом діяльності:
Якщо у зобов`язаннях підрядного типу результат виконаних робіт має оречевлену форму, то у зобов'язаннях з надання послуг результат такої форми не набуває.
Сама послуга споживається у процесі надання, тому її визначення дається, як діяльність, спрямована на задоволення певних потреб.
3. За характером діяльності:
Виконання робіт - характеризується матеріальним характером, адже діяльність у пpoцeci виконання відповідної роботи спрямована на досягнення матеріально вираженого результату, що виражається у нові peчi, або зміні старої, послуги мають нематеріальний характер.
4. За змістом зобов`язання:
Визначальною ознакою є сама діяльність послугонадавача, оскільки при наданні послуг продається не сам результат, а дії, які до нього призвели.
На відміну від договорів на надання послуг у підрядних договорах сам зміст зобов'язання полягає в тому, щоб передати оречевлений результат роботи.
5. За конкретизацією особи виконавця:
У зобов'язаннях по наданню послуг результат невіддільний від діяльності виконавця, здійснюється, як правило, у момент її надання, тому важливе значення має особистість, самого виконавця в розумінні його професіоналізму, індивідуальних данних, досвіду тощо. Це положення поширюється, як на фізичну особу-виконавця так i на юридичну.
За загальним правилом не допускається покладення виконання послуг за договором на іншу особу, якщо інше не передбачене в самому договорі. А за договором підряду (ст. 838 ЦК) на свій власний розсуд підрядник може для виконання залучити інших ociб чи передоручити їм виконання договору на правах субпідрядників.
6. За обсягом зобов`язання:
Відповідно у ч.1 ст. 837 кpiм обов`язку виконавця виконати роботу, а замовника оплатити її, що в принципі за юридичною природою є тотожним зі змістом договору про надання послуг (ч.1 ст. 901), але й покладено обов'язок замовника прийняти роботу, в вигляді оречевленого результату, чого в договорі про надання послуг немає.
7. За інтересом замовника:
Велике значення для розмежування договорів підряду й надання послуг має характер інтересу відповідної сторони - замовника. Якщо цей інтерес зводиться до вчинення певних дій на його користь, у наявності договір надання послуг, а у випадку, коли передбачається здійснення дій з передачею результату, має мicцe договір підряду.
Отже, проблема розмежування договору підряду та договору про надання послуг є актуальною, як у теоретичному так і в практичному ceнci.

e-mail: narodenko@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА КАЗАХСТАНУ
08.05.2009 08:08
PROSECUTOR AS A SUBJECT OF RIGHT OF APPEAL AGAINST COURT DECISIONS
08.05.2009 08:06
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ
07.05.2009 00:41
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше