:: LEX :: ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПО СПРАВІ ПРО ВБИВСТВО ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 28)

Термін подання матеріалів

11 грудня 2020

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПО СПРАВІ ПРО ВБИВСТВО ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
 
24.05.2009 09:40
Автор: Заєць Наталя Олександрівна, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
При розслідуванні вбивств вчинених на замовлення нерідко виникає необхідність у перевірці конкретних фактичних обставин. Це можливо шляхом проведення відтворення обстановки і обставин події  процесуальної дії, яка проводиться з метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого чи відомостей, одержаних при проведенні огляду та інших слідчих дій. Завдання відтворення обстановки і обставин події полягає у перевірці зібраних та одержанні нових доказів, виявленні причин та умов, які сприяли вчиненню злочину. Відтворення обстановки за участю свідків, обвинувачених та інших допитаних раніше осіб дозволяє перевірити можливість вчинення певних дій саме даною особою і у конкретній обстановці.
У залежності від мети дослідів відтворення обстановки і обставин події під час розслідування вбивства вчиненого на замовлення може мати різні види: 1) для перевірки можливостей виконати певні дії і навики; 2) для перевірки можливості сприймати певні явища і факти за допомогою органів відчуття; 3) для встановлення можливості вчинити якісь дії; 4) для встановлення можливості дії чи події; 5) для встановлення, як саме відбувалась певна подія; 6) для перевірки можливості існування події, про яку повідомляє обвинувачений чи інша особа; 7) для визначення механізму утворення слідів слідоутворюючими об’єктами, якщо при цьому немає потреби у призначенні експертизи.
До участі у відтворенні обстановки і обставин події, у необхідних випадках, може бути запрошений спеціаліст певного профілю знань. Аналіз судово-слідчої практики у справах про вбивства вчинені на замовлення свідчить, що для участі у проведенні даної дії найчастіше запрошуються криміналісти, психологи, біологи, судові медики та інші фахівці. Спеціаліст надає допомогу слідчому в уточненні плану і мети відтворення; визначенні часу і місця його проведення; збиранні потрібних додаткових відомостей; визначенні способу проведення дослідних дій; підборі знарядь і засобів, необхідних для відтворення обстановки і проведення дослідних дій тощо.
Запросивши відповідного спеціаліста слідчий повинен ознайомити його з обставинами справи, завданнями даної слідчої дії, протоколами огляду місця події і допитів. При підготовці з установлення можливості бачити певну особу або щось чути у конкретних умовах, криміналіст, який бере участь у даній дії, зверне увагу слідчого на необхідність провести досліди в умовах, максимально наближених до тих, за яких відбувалася подія.
Залежно від виду відтворення обстановки спеціаліст може надати допомогу у виборі засобу фіксації ходу і результатів дослідних дій; у підборі осіб, які будуть виконувати дослідні дії; у відтворенні обстановки тощо.
На другому етапі підготовки, тобто на місці проведення відтворення обстановки, спеціаліст на основі відомостей, які є у справі, допомагає слідчому відновити обстановку, подібно до тієї, що була в момент вчинення злочину. Він надає слідчому консультацію про порядок проведення реконструкції, визначає ступінь подібності реконструйованої обстановки.
Під час проведення інструктажу слідчий повинен ознайомити всіх учасників відтворення обстановки і обставин події із змістом наступних дослідів, послідовністю їх проведення; ознайомити їх зі своїми обов’язками; вказати, де вони мають знаходитися на всіх етапах відтворення обстановки; які дії і за яким сигналом повинні робити; які засоби зв’язку серед учасників даної слідчої дії. Спеціаліст, який бере участь у інструктажі, за дорученням слідчого роз’яснює призначення технічних засобів, демонструє їх роботу.
Під час проведення відтворення допомога спеціаліста може полягати у тому, що він роз’яснює учасникам слідчої дії правила техніки безпеки праці і забезпечення їх дотримання; дає пояснення щодо роботи обладнання, яке перевіряється (наприклад, при різноманітних маніпуляціях обвинуваченого з вогнепальною зброєю, вибуховим пристроєм з використанням відповідного обладнання тощо), зокрема, стежить за правильністю його запуску і використання; звертає увагу на можливі побічні явища, які можуть негативно вплинути на достовірність результатів дослідів; допомагає усунути останні і звертає увагу на явища і обставини, які супроводжують відтворення обстановки. За необхідності повторення дослідних дій вони можуть бути проведені у змінених умовах для того, щоб з’ясувати вплив цих змін на результат, у цих випадках слідчий також може отримати у спеціаліста потрібні консультації.
Допомога спеціаліста важлива і у випадках проведення дослідів з метою встановлення наявності у обвинуваченого певних професійних навиків. Беручи участь при проведенні таких відтворень обстановки, спеціаліст, базуючись на своїх знаннях, може допомогти слідчому створити умови, підібрати необхідні інструменти і матеріали для проведення відповідних дослідів.
Залежно від процесуального становища особи, показання якої належить перевірити, її стану і зібраних даних про особу останньої, суттєву допомогу при підготовці та проведенні перевірки показань поряд з іншими спеціалістами (наприклад, криміналістом) може надати психолог. Але, як свідчить аналіз слідчої практики, при проведенні даної слідчої дії спеціалісти-психологи запрошуються дуже рідко. Оскільки особи, показання яких перевіряються, були учасниками події, то їх виїзд (вихід) на місце разом із слідчим часто викликає хвилювання та інші психологічні процеси, які впливають на їх поведінку і точність пояснення. У зв’язку з цим доцільно, враховуючи специфіку завдань цієї слідчої дії, запрошувати спеціаліста-психолога, який, спостерігаючи за особою, показання якої перевіряються, зможе зорієнтувати слідчого у потрібному напрямі, допомогти особі, показання якої перевіряються, зосередитись на конкретних пунктах раніше даних показань та пояснити їх значення на місці. Показання на місці супроводжується демонстрацією допитуваного, який усвідомлює свої дії, показує, як і за допомогою чого, у якій послідовності він це робив. Рушійна діяльність сприяє оживленню моторної пам’яті й кращому відтворенню.
Основним засобом фіксації ходу і результатів даної слідчої дії є протокол, який складається з дотриманням вимог статей 85 і 195 КПК України. До нього додаються: схематичний план місця проведення перевірки показань, фотознімки, матеріали відеозапису, які пояснюють і збагачують зміст протоколу. Спеціаліст може надати допомогу в складанні плану (схеми), відмічаючи на ньому розташування учасників слідчої дії і окремих предметів, з яких проводились фотографування або відеозапис.
Підсумовуючи можна зазначити, що при проведенні відтворення обстановки та обставин події по справах про вбивства вчинені на замовлення допомога спеціаліста полягає: у виборі найбільш доцільного для виконання конкретного завдання виду експерименту і складання плану його проведення; у розробці оптимальної тактики проведення експерименту; у підборі предметів, необхідних для проведення дослідів; у створенні спеціальних умов, в яких найбільш доцільно провести експеримент; у відтворенні обстановки і обставин з метою проведення перевірки показань на місці, розстановки і інструктажу його учасників; у проведенні дослідів чи перевірки показань, з тим щоб вони були здійснені технічно правильно; у фіксації результатів слідчої дії; в оцінці отриманих даних.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПОДІЇ
31.03.2009 19:33
ТАКТИКА ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ В СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ
29.04.2009 22:20
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДОМ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ХАБАРНИЦТВО
26.04.2009 12:18
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО Й ОРГАНА ДІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
25.05.2009 08:45
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
25.03.2009 20:58
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ДОПИТІ ПО СПРАВІ ПРО СЕКСУАЛЬНЕ ВБИВСТВО
24.05.2009 09:37
ПРОБЛЕМА УЧАСТІ ПОНЯТИХ У СЛІДЧИХ ДІЯХ
23.05.2009 09:38
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ РУК ТА НІГ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
23.05.2009 09:36
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ
23.05.2009 09:33
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ РОЗКРИТТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
23.05.2009 09:31
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше