:: LEX :: ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО Й ОРГАНА ДІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 24)

Термін подання матеріалів

21 липня 2020

До початку конференції залишилось днів 15


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО Й ОРГАНА ДІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
 
25.05.2009 08:45
Автор: Синявський Сергій Михайлович, здобувач кафедри організації оперативно-розшукової діяльності Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
1. Теорія і практика розкриття й розслідування вбивств виробила таку форму організації праці органів досудового слідства й дізнання, як їх взаємодія між собою. Під взаємодією при розкритті і розслідуванні вбивств, розуміється погоджена за метою, місцем і часом, заснована на законі й підзаконних актах спільна діяльність слідчого й органа дізнання в межах їх компетенції, спрямована на повне й швидке розкриття вбивств, всебічне й об’єктивне розслідування по кримінальній справі шляхом найбільш ефективного поєднання методів і засобів, наявних у цих органах.
2. Проблема взаємодії між різними службами органів внутрішніх справ, слідчими апаратами й оперативно-розшуковими підрозділами неодноразово обговорювалася на сторінках наукових криміналістичних та оперативно-розшукових видань, однак на практиці подібна взаємодія ще недостатньо ефективна.
3. Вбивства, особливо найбільш резонансні з них (сексуальні, на замовлення, вчиненні організованими групами, двох і більше осіб та ін.) є злочинами, вчиненими, як правило, в умовах неочевидності, у зв’язку із чим на початковому етапі розслідування виникають труднощі навіть щодо приблизного визначення основних напрямів пошуку злочинців. Це вимагає максимального зосередження всіх можливостей, якими володіють співробітники органів внутрішніх справ по розслідуванню аналізованих злочинів. У протидії вбивствам слідчому неможливо, і, напевно, було б помилково покладатися тільки на свої сили, адже практика переконливо показує, що одних процесуальних дій для встановлення істини недостатньо. Подолання виникаючих труднощів вимагає застосування спеціальних засобів і методів, у тому числі тих, якими володіють різні оперативні підрозділи органів внутрішніх справ.
4. За повноту і якість розслідування кримінальної справи про вбивство відповідає слідчий, тому саме він є організатором і керівником взаємодії. Однак орган дізнання не є пасивним виконавцем. Взаємодія при розслідуванні вбивств повинна бути активною, ініціативною і ґрунтуватися на таких принципах: 1) взаємної відповідальності за повне викриття всіх епізодів злочинної діяльності, і встановлення, притягнення до відповідальності її співучасників; 2) спільної діяльності протягом усього розслідування кримінальної справи й повної, взаємної, об’єктивної поінформованості про хід слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, що стосується конкретного вбивства чи серії таких злочинів; 3) знанні всіма учасниками взаємодії можливостей кожної із взаємодіючих сторін по встановленню злочинця чи злочинної групи; 4) організації взаємодії з урахуванням наявної інформації про злочинця, тип злочинної групи, характер її дій по підготовці, вчиненню й прихованню злочинів.
5. Процесуальними й організаційними формами взаємодії, які використовуються при розслідуванні вбивств є такі: а) організація «чергових» груп для виїзду на місце злочину; б) створення «цільових» слідчо-оперативних груп, у тому числі бригад по розкриттю злочинів за гарячими слідами, розслідуванню складних, багатоепізодних злочинів, серійних вбивств; в) спільне планування розслідування вбивств; г) взаємний обмін інформацією між слідчим і органом дізнання; д) спільний аналіз і оцінка результатів діяльності слідчого й оперативного працівника; є) надання слідчому допомоги з боку органа дізнання при проведенні ним слідчих дій і пошукових заходів; ж) дача слідчим доручень органу дізнання.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПОДІЇ
31.03.2009 19:33
ТАКТИКА ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ В СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ
29.04.2009 22:20
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДОМ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ХАБАРНИЦТВО
26.04.2009 12:18
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
25.03.2009 20:58
ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПО СПРАВІ ПРО ВБИВСТВО ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
24.05.2009 09:40
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ДОПИТІ ПО СПРАВІ ПРО СЕКСУАЛЬНЕ ВБИВСТВО
24.05.2009 09:37
ПРОБЛЕМА УЧАСТІ ПОНЯТИХ У СЛІДЧИХ ДІЯХ
23.05.2009 09:38
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ РУК ТА НІГ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
23.05.2009 09:36
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ
23.05.2009 09:33
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ РОЗКРИТТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
23.05.2009 09:31
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше