:: LEX :: ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 24)

Термін подання матеріалів

21 липня 2020

До початку конференції залишилось днів 11


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 
02.10.2009 18:18
Автор: Залізняк Віталій Анатолійович, здобувач Національного університету біоресурсів і природокористування України
[Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право]
Концепція інформаційного суспільства з’явилась у дослідженнях 60-70 рр. XX століття. Якщо термін “інформаційне суспільство” вперше було використано у працях таких японських дослідників, як М. Махлуп, Й. Масуда, Т. Сакайя, то розкриття сутності цього феномену було зроблено в наукових розвідках американських та європейських дослідників, зокрема: А. Тоффлера, З. Бжезинського, Ф. Уебстера, М. Пората, Д. Белла, М. Кастельса, Т. Стоуньєра, Р. Катца тощо.
На сьогодні становлення інформаційного суспільства є стратегічною метою провідних держав світу — США, Японії, Канади, а також країн-членів Європейського Союзу.
Так, формування інформаційного суспільства в Європейському Союзі ґрунтується на потужному матеріально-фінансовому, інституційному та правовому забезпеченні. Хоча уніфікована дефініція інформаційного суспільства в ЄС відсутня. У 1993 році Комісія ЄС визначила інформаційне суспільство як суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку [1]. Вже у 1997 році Єврокомісія зазначає, що інформаційним суспільством слід вважати:
1) суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної революції та породжується вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних і комунікаційних технологій;
2) суспільство знань, тобто суспільство, у якому головною умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, що здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею;
3) глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не матиме ні часових, ні просторових, ні політичних меж; яке, з одного боку, сприяє взаємопроникненню культур, а з іншого – відкриває кожному співсуспільству нові можливості для само ідентифікації [2, с. 56].
Задля реалізації інформаційної політики ЄС в окремих сферах суспільства створюються відповідні програми та проекти. Більше того, в лютому 1995 р. Єврокомісія заснувала Форум інформаційного суспільства (ФІС), головною метою якого є обговорення загальних проблем в економічній, соціальній, державній, освітній, культурній та технологічній сферах становлення інформаційного суспільства. Основними напрямами діяльності Форуму є такі: інформаційне суспільство і підтримка національних ініціатив; соціальні та демократичні цінності, культура і сфери нових послуг засобів масової інформації; зайнятість, створення робочих місць та політики соціального захисту населення в умовах концентрації комунікації; захист прав споживачів, забезпечення права доступу до інформаційних “благ”; трансформація адміністративної та громадської взаємодії; інформаційна “освіченість” населення Європи [3, с. 204].
Маючи власну історію розвитку базових засад інформаційного суспільства, в Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» визначено, що одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх людей і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізовувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [4].
Як зазначає Є.А. Макаренко, реалізація національних програм інформаційного суспільства залежить від усвідомленого політичного і суспільного вибору акторів міжнародних відносин, наявності відповідної інфраструктури та психологічної готовності суспільства до змін [3, с. 73].
На сьогодні прийнято відповідні нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері. Крім того, ряд провідних українських навчальних закладів готують висококваліфікованих фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та створюються необхідна інфраструктура для широкого використання ІКТ в усіх регіонах країни, тобто інформатизації суспільства.
Не дивлячись на наявність відповідної інформаційної інфраструктури в державі, психологічної готовності до вільного доступу, користування і обміну інформацією в українському суспільстві нема.
Саме тому, ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає її потенціалу. Отже, вважаємо за необхідне прискорити впровадження сучасних ІКТ в усі сфери суспільного життя, забезпечити інформаційну освіченість населення та співробітництво його з органами публічної влади, що дозволить сформувати дійсно інформаційне суспільство в Україні.

Література:
1. White Paper on growth, competitiveness and employment – the challenge and ways forward into 21st century // European Commission, Belgium, 1993. – 54 p.
2. Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності ОВС України: організаційно-правові засади: Дис… д-ра. юрид. наук: 12.00.07/ Націон. ін-т внутр. справ. — Х., 2002. — 408 с., с. 56]
3. Макаренко Є.А. Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи: Дис... д-ра. політич. наук: 23.00.04 \ Київ. націон. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 475 с., с. 204
4. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2007. — № 12. — Ст. 102.

e-mail: femin@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІЗНАННЯ НА МОРСЬКИХ СУДАХ
23.09.2009 01:09
LICENCJA NA WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
16.09.2009 23:41
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
08.10.2009 14:41
СООТНОШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
04.10.2009 19:12
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше