:: LEX :: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ
 
14.02.2007 21:55
Автор: Шабалін Андрій Валерійович, викладач правових дисциплін кафедри економіки та права економічного факультету НУХТ м. Києва
[Цивільне та сімейне право. Цивільний процес. Комерційне право. Міжнародне приватне право]
Однією із новел чинного Цивільного-процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) є поява інституту наказного провадження.
Наказне провадження - самостійний вид цивільного судочинства, здійснюваного загальними судами загальної юрисдикції і спрямованого на постановляння судового наказу [1, 315]. Процедура видачі судового наказу, скасування та набрання ним законної сили закріплена у розділі ІІ ЦПК України «Наказне провадження» (статті 95-106 ЦПК України). Після прийняття заяви про видачу судового наказу, при умові, що вона і додані до неї документи відповідають вимогам процесуального закону, суд видає судовий наказ. Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках, один з яких залишається у справі, а другий скріплюється печаткою суду і видається заявникові після набрання ним законної сили (ч. 3 ст. 103 ЦПК України) [2, 274].
Відповідно до ст. 104 ЦПК України суд, після видачі судового наказу, невідкладно надсилає його боржникові рекомендованим листом із повідомленням. Одночасно з копією наказу боржникові також надсилається копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та боржникові роз`яснюється право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу подати заяву про його скасування. Своєчасне відправлення копії судового наказу і отримання його боржником є одним із важливіших етапів наказного провадження. Основним
завданням даного етапу є підтвердження правильності вимог заявника (стягувача), правильності рішення суду і реалізації законного права боржника, щодо скасування наказу. Тому, на мою думку, чинна стаття 104 ЦПК України («Надіслання боржникові копії судового наказу») потребує удосконалення з наступних підстав.
У діючому процесуальному законі не зазначено, саме в який строк повинна бути відправлена копія наказу, що у свою чергу може негативно вплинути на оперативність розгляду конкретних справ в порядку наказного провадження. Тому, щоб уникнути можливість тяганини необхідно у цивільно-процесуальному законодавстві встановити чіткі строки для направлення судом боржникові копії судового наказу. Причому такі строки повинні бути диференційовані. Так, було б встановити строк для відправки боржникові копії судового наказу у два дні з дня його видачі, як загального, а по окремих вимогах цей строк може бути зменшеним, що надасть можливість забезпечити швидкий і реальний захист та відновлення життєво важливих прав і інтересів громадян. Так, наприклад, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати, то копія наказу повинна бути відправлена судом боржникові в день видачі судового наказу.
Закріплення у законі чітких строків для направлення копії наказу та документів боржникові повністю відповідає основним принципам цивільного судочинства України. Доцільність нашої пропозиції знаходить своє підтвердження і у сучасній цивільно-процесуальній літературі [2, 162].
Слід також звернуту увагу на інші моменти пов’язані із повідомлення боржника про видачу судового наказу. Зокрема, у судовій практиці, можуть виникнути випадки, коли за вказаною адресою боржник вже не перебуває , або він відсутній з поважних причин (знаходиться у відрядженні чи на стаціонарному лікуванні). Крім того, непоодинокими є випадки, коли боржник відмовляється отримати надіслані судом на його ім’я документи. ЦПК України з цього приводу не містить жодних вказівок, як повинен діяти суд. На ці недоліки вказують також і вітчизняні вчені-процесуалісти у своїх працях [3,162].
Не отримання боржником копії судового наказу не тільки може призвести до порушення його законного права на подання заяви про скасування наказу, а і до порушення права стягувача на своєчасний та оперативний судовий захист і відновлення своїх порушених цивільних прав.
Таким чином, виходячи з викладених вище підстав, зазначені проблеми потребують негайного вирішення, шляхом чіткої регламентації у законі процедури надіслання боржникові копії судового наказу, наслідком чого стане підвищення ефективності спрощеного (наказного) порядку розгляду цивільних справ в цілому.

Література:
1. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл.-К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005.-624с.
2. Чорнооченко С. І. Цивільний прцес: Вид. 2-ге перероб. Та доп: Навчальний посібник.- К.: Центр видавничої літератури 2005.- 472с.
3. Зейкан Я. П. Коментар цивільного процесуального кодексу України. - К.: Юридична практика 2006.- 560с.

e-mail: crim2002@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРЕЮДИЦІЙНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ, ЩО НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ
20.02.2007 18:56
СТАТУТ ЯК ЮРИДИЧНА ПІДСТАВА ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
19.02.2007 22:41
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА: НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ПРАВА НА ЖИТТЯ
19.02.2007 21:39
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЯК ВИНАХОДУ
16.02.2007 20:34
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше