:: LEX :: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 21)

Термін подання матеріалів

09 квітня 2020

До початку конференції залишилось днів 9


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
 
16.10.2009 15:07
Автор: Богачук Василь Степанович, здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Важливу роль у розробці теоретичних проблем тактичних операцій відіграли дослідження А.В. Дулова. Ним вперше обґрунтована нагальна потреба слідчо-оперативної практики у дослідженнях спрямованих на оптимальне виконання тактичних завдань. Такі завдання вимагають для свого виконання проведення груп слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних дій. Поєднання таких дій, на думку А.В. Дулова, повинні обійматися поняттям «тактична операція» (Дулов А.В., 1972 р.).
В подальшому теоретичні і практичні питання тактичних операцій розробляли Р.С. Бєлкін, В.П. Бахін, А.В. Дулов, Л.Я. Драпкін, Г.А. Зорін, В.О. Коновалова, В.І. Перкін, О.Д. Трубачов, М.О. Селіванов, В.О. Образцов, А.В. Старушкевич, В.І. Шиканов, М.П. Яблоков й ін.
Аналіз досліджень присвячених теорії тактичних операцій, показав, що незважаючи на значну кількість публікацій, поки не існує єдиного погляду на ознаки та поняття тактичної операції.
На думку науковців проведення тактичних операцій при розслідуванні злочинів: а) дозволяє ефективно використовувати мобільність, маневреність і гнучкість оперативних можливостей органів дізнання, що в поєднанні з процесуальними можливостями слідчих органів забезпечує оптимальне виконання різного роду тактичних завдань; б) стимулює широке використання криміналістичної й оперативної техніки; в) ефективне у ситуаціях, коли для перевірки криміналістичної версії доцільно використовувати прямий експеримент, що дозволяє одержати й надалі надати суду наочні й переконливі докази, які безпосередньо свідчать про злочинні дії конкретних осіб і в такий спосіб викрити їх; г) дозволяє перебороти дублювання в зборі й обробці фактичних даних, використовуваних слідчим і органом дізнання; д) найбільш повно відповідає принципам наукової організації праці (Шиканов В.І., 1975 р.). Все це, припускає поглиблену розробку теорії тактичних операцій саме з позицій наукової організації праці й принципів науки управління. Разом з тим, тактичні операції є засобами: 1) виконання процесуальних і тактичних завдань у тих випадках, коли вони за обсягом або змістом не можуть бути виконані окремою слідчою дією; 2) забезпечення взаємодії слідчого з різними державними органами й громадськими організаціями; 3) реалізації методів розслідування (Дулов А.В., 1985 р.).
Вищевикладене переконує, що розробка теоретичних та практичних питань тактичних операцій - реальність сьогодення, а сам напрям у криміналістиці є актуальним і перспективним.
На думку В.И. Шиканова, тактична операція - система погоджених слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і інших дій, які проводяться у повній відповідності з вимогами кримінально-процесуального закону правочинними посадовими особами для встановлення питань, які входять до предмету доказування по розслідуваній кримінальній справі (Шиканов В.І., 1975 р.).
На нашу думку, визначення В.І. Шиканова, має певні недоліки. Слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, інші дії за своїм змістом і результативністю принципово відрізняються. Така відмінність зумовлена процесуальною регламентацією та доказовими якостями. А отже, слідчі дії, оперативно-розшукові заходи й інші дії, не можуть рівною мірою виконуватися в повній відповідності з вимогами тільки кримінально-процесуального закону, іноді їх регламентують і підзаконні нормативні акти.
Крім цього А.В. Дулов, справедливо відзначав, що під час тактичних операцій не можна обмежуватися лише предметом доказування, тому що в процесі проведення тактичних операцій доводиться виконувати завдання й проміжного характеру (Дулов А.В., 1985 р.).
На думку О.Д. Трубачова, тактичну операцію можна визначити як особливий прийом виконання конкретних тактичних завдань виявлення й розслідування злочинів, які є комплексом слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних і інших дій, комбінуємих у різних варіаціях залежно від характеру виконуваних завдань і конкретних обставин, які здатні істотно вплинути на хід і результати їх проведення (Трубачов О.Д., 1982 р.).
Вважаємо, що і такий погляд на сутність тактичної операції має певні недоліками. Так, автор визначає тактичну операцію як «особливий прийом виконання конкретних тактичних завдань», однак прийом і операція - два цілком різнопорядкові поняття.
На нашу думку, тактична операція не може бути спеціальним прийомом виконання тактичних завдань, оскільки вона, у першу чергу, засіб виконання конкретних тактичних завдань і одна з найефективніших форм взаємодії слідчого й оперативних працівників.
Оригінальне поняття тактичної операції сформулював Л.Я. Драпкін, який визначив її як комплекс слідчих, оперативно-розшукових, організаційно-підготовчих і інших дій, що проводяться за єдиним планом, у порівняно стислий строк і спрямованих на виконання найбільш важливого й складного проміжного завдання, яке підпорядковується загальній меті розслідування кримінальної справи (Драпкін Л.Я., 1976 р.).
Вважаємо, що у даному визначенні зайво вказано на організаційно-підготовчі дії, тому що такі дії у визначенні не несуть функціонального спрямування, такі дії відображають організаційну сторону проведення як слідчих дій, так і оперативно-розшукових заходів, і цілком та повністю поглинаються останніми.
Небезперечним є виділення у визначенні тактичної операції такої ознаки як проведення її у «порівняно стислий строк», оскільки тактичні операції розробляються з урахуванням сформованої слідчої ситуації на певному етапі розслідування і можуть мати умовні строки, або ж взагалі не мати твердих рамок строку виконання.
Вважаємо, що більш обґрунтованим є визначення тактичної операції, запропоноване А.В. Дуловим, який вважає, що тактична операція - сукупність слідчих, оперативних, ревізійних і інших дій, які розробляються та проводяться у процесі розслідування за єдиним планом під керівництвом слідчого з метою реалізації тактичного завдання, яке не може виконуватися проведенням у справі окремих слідчих дій.
Вважаємо, що такий підхід до визначення тактичної операції має окремі переваги в порівнянні з раніше наведеними визначеннями, зокрема, він логічно правильний, характеризується впорядкованістю ознак тактичної операції й несе функціональну спрямованість.
Проведений нами аналіз наукових джерел дозволив виділити найбільш істотні ознаки тактичної операції з урахуванням яких і повинно формулюватися її визначення. Серед них виділяємо такі ознаки: 1) системність взаємозалежних слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і інших дій; 2) обумовленість цієї системи дій слідчою ситуацією; 3) планомірність реалізації зазначеної системи дій; 4) керівна роль слідчого; 5) спрямованість дій на виконання конкретних тактичних завдань.
Отже, на нашу думку, тактичну операцію можна визначити як систему погоджених і взаємозалежних за метою проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і інших дій, розроблювальних з урахуванням виниклої слідчої ситуації, які проводяться за загальним планом і під керівництвом слідчого, для виконання тактичних завдань.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК ОДИН З СПОСОБІВ ТІНЬОВИХ ПРОЯВІВ ТА ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПРИТАМАННИХ ДЖЕРЕЛАМ ТІНЬОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
26.08.2009 07:31
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ
23.09.2009 20:22
ОПЕРАТИВНА ЗАКУПІВЛЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СТРУКТУРІ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
20.10.2009 15:00
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННЮ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
20.10.2009 14:33
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННЮ АВТОТРАНСПОРТОМ
20.10.2009 14:29
СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
19.10.2009 18:04
ПЛАНИ ТА СХЕМИ ЯК ДОДАТКИ ДО СЛІДЧИХ ДІЙ
15.10.2009 18:49
МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ
15.10.2009 18:44
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ НЕВПІЗНАНОГО ТРУПА З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ДАКТИЛОСКОПІЇ
15.10.2009 18:41
ОСОБЛИВОСТІ ВИКРИТТЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВБИВЦІ У ВЧИНЕНОМУ НИМ ЗЛОЧИНІ
15.10.2009 18:37
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше