:: LEX :: ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЯК ВИНАХОДУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЯК ВИНАХОДУ
 
16.02.2007 20:34
Автор: Петренко Сергій Анатолійович, керівник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності АПрН України
[Цивільне та сімейне право. Цивільний процес. Комерційне право. Міжнародне приватне право]
Бурхливий розвиток інформаційних технологій та сфери комп’ютерного програмування актуалізує питання ефективної правової охорони комп’ютерних програм. З цієї точки зору, потребує перегляду не тільки традиційна авторсько-правова охорона комп’ютерних програм, а й питання застосування при здійсненні охорони зазначеного об’єкту норм патентного права.
Вважаємо, що єдиним можливим варіантом охорони комп’ютерної програми з точки зору патентного права може бути її охорона як процесу (способу).
З точки зору суті та призначення комп’ютерної програми та відповідно до п. 13.1. «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» [1], для характеристики об'єкта винаходу "спосіб" використовують, зокрема, такі ознаки:
- наявність дії або сукупності дій;
- порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);
- умови виконання дій: режим, використання пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо).
Розглянемо ці ознаки більш детально.
Наявність дій або сукупність дій у часі вважається головною ознакою способу як об’єкту винаходу. По суті ця ознака визначає основні стадії способу (процесу). Якщо цей спосіб (процес) здійснюється за допомогою пристрою здатного оброблювати інформацію, наприклад комп’ютера, то саме комп’ютерна програма примушує останній виконувати певні дії. Це, по суті, є віддзеркаленням або продовженням тих дій та інструкції з їх виконання, які закладені (прописані) у комп’ютерній програмі. Отже, спосіб, який реалізовується за допомогою комп’ютерної програми безперечно характеризується наявністю дій або їх сукупністю у часі. Але, відповідно до п. 13.3 «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» [1] ці дії повинні відбуватися з матеріальними об’єктами. В даному випадку, з переліку матеріальних об’єктів, наведених в роботі Крайнєва П.П., Работягової Л.І., Дятлика І.І. [2, с. 34] виділимо наступні:
- конструкції і вироби (устаткування, прилади, агрегати, технологічне обладнання та інші);
- електричні сигнали (напруга, струм та інше).
Порядок виконання таких дій у часі є необхідною ознакою, яка забезпечує відтворюваність способу відповідно з його призначенням. Як правило, самі операції (дії) та їх послідовність досить рідко є новими елементами. Особливо це стосується сфери програмування. Де написання програми для комп’ютера підкорено певним правилам та процедурам не тільки щодо побудови програми в цілому, а й змісту її окремих елементів. За таких обставин частіше міняються операції або режим їх проведення і значно рідше міняється їх послідовність. Це пов’язано з тим, що зміна послідовності дій може призвести або до нездійсненності процесу, або унеможливить досягнення технічного результату.
Таким чином, спосіб, який реалізовується за допомогою комп’ютерної програми характеризується не тільки наявністю дій або їх сукупністю, а й порядком їх виконання у часі.
Серед переліку можливих умов виконання дій, якими може бути охарактеризована комп’ютерна програма, виділимо режим та застосування пристроїв. Наприклад, у більшості технологічних процесів зміна температурних, часових та інших режимів є вирішальним фактором якісної зміни матеріального об’єкту та обумовлює технічний результат винаходу. Прикладом такої зміни може слугувати зменшення часу доступу до оперативної пам’яті комп’ютера.
Таким чином, у випадку реалізації способу за допомогою комп’ютерної програми обов’язково присутні часові, струменеві режими та режими напруги. Це пов’язано з особливостями передачі, формування керуючого сигналу, а також запису та збереження інформації в електронно-обчислювальних пристроях.
Стосовно такої ознаки способу, як застосування пристроїв зазначимо, що спосіб не може бути реалізовано програмою для комп’ютера без апаратної частини «hardware». Тобто, програма для комп’ютера не містить сама в собі пристрої і не функціональна без спеціальних пристроїв. Отже, «як така» не може розглядатися як винахід з точки зору патентного права. Заборона патентного законодавства щодо патентування комп’ютерних програм може стосуватися тільки патентування текстових або інших представлень програм та алгоритмів незалежно від апаратного забезпечення ЕОМ [3, с. 16].
Таким чином, за трьома розглянутими ознаками, що характеризують спосіб як об’єкт винаходу, комп’ютерна програма може вважатися таким способом, але лише у взаємозв’язку з апаратним забезпеченням.

Література:
1. «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель». Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364.
2. Крайнє П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.
3. Л. Тимофієнко, Л. Ліннік Правова охорона комп’ютерних технологій // Інтелектуальна власність. – 2001. - № 4. – С. 12-18.

e-mail: letter@i.kiev.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРЕЮДИЦІЙНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ, ЩО НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ
20.02.2007 18:56
СТАТУТ ЯК ЮРИДИЧНА ПІДСТАВА ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
19.02.2007 22:41
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА: НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ПРАВА НА ЖИТТЯ
19.02.2007 21:39
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ
14.02.2007 21:55
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше