:: LEX :: ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
 
20.11.2009 18:07
Автор: Білик Ольга Олегівна, здобувач Національного університету державної податкової служби України
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Об’єктом будь-якого проступку є суспільні відносини, які виникають в різних галузях діяльності людини. Тобто, об’єкт – це те, на що спрямоване посягання, те, без чого неможливий адміністративний проступок. Завдання шкоди об’єкту робить діяння антигромадським, порушує питання про його заборону тими чи іншими юридичними засобами і встановлення відповідальності за його вчинення[1, с.229].
Визнання суспільних відносин об’єктом правопорушення допомагає розкрити соціальну сутність адміністративного проступку, матеріальний характер адміністративної відповідальності. Встановлення об’єкта посягання у відповідності з його описанням в законі необхідно для розмежування правопорушень (злочинів і адміністративних проступків), для кваліфікації проступків, для розмежування подібних проступків. При вирішенні цього питання необхідно виходити із структури і змісту суспільних відносин, як об’єктів адміністративно-правової охорони та їхнього опису в нормах Особливої частини КУпАП. Таким чином, об’єктом адміністративного проступку можуть бути лише такі суспільні відносини, які охороняються адміністративною санкцією.
Об’єктом порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків є, виходячи із диспозиції ст.163-1 КУпАП, суспільні відносини у сфері оподаткування. Приймаючи двохаспектність механізмів завдання шкоди в адміністративно-деліктній практиці (зовнішній і внутрішній шкідливий вплив), відзначається віднесення досліджуваного проступку до другого механізму – внутрішньо шкідливого впливу[1, с.229]. Це підтверджується тим, що суб’єкт вчинення проступку є системоутворюючим компонентом об’єкта оподаткування як системи, бере безпосередньо участь у функціонуванні цієї системи. У цьому випадку шкода завдається самим негативним впливом на стабільність відносин оподаткування, а також виключенням із системної сукупності таких відносин одного із системоутворюючих, відомих і бажаних чинників – відсутність інформації про реальний фінансовий стан господарюючого суб’єкта, ухилення від сплати податків, порушення податкового обов’язку.
Як об’єкт посягання категорія суспільних відносин у сфері оподаткування автоматично стає об’єктом захисту адміністративно-деліктного законодавства, насамперед, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це підтверджується і завданнями КУпАП, декларованими у першій його статті. Ознаки об’єкта порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків закріплені у диспозиції статті 163-1 КУпАП, яка була введена до Кодексу Законом України № 2322-ІV від 12.01.2005 р.
Велике теоретичне і практичне значення для пізнання адміністративного делікту має класифікація об’єктів проступків. У теорії адміністративного права існує декілька критеріїв такої класифікації: за видами юридичних фактів, характером їх виникнення і припинення, за організаційним або кількісним складом учасників, ступенем правової урегульованості тощо. В адміністративному праві найбільш обґрунтованою вважається точка зору щодо розподілу об’єктів на три групи: загальний об’єкт, родовий об’єкт і безпосередній об’єкт (видовий об’єкт де термінується за такими ж ознаками, що і родовий).
Сьогодні податковий і фінансовий обов’язок щодо діяльності господарюючого суб’єкта встановлено державою. І відповідні суспільні відносини виникають у специфічній діяльності держави, а тому мають свої особливості. Вони пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів коштів. Владним суб’єктом вказаних правовідносин завжди виступає держава (в особі уповноважених органів). І що ще характерно, виникнення, зміна і припинення цих правовідносин не відбувається за волевиявленням сторін, а пов’язані з фінансово-правовим об’єктом.
Питання про предмет адміністративного проступку в теорії адміністративного права (так само як і кримінального права) є дискусійним. Одні автори не вбачають ніякої різниці між об’єктом і предметом проступку, ототожнюють ці поняття. Інші вважають, що предмет – це відокремлене від об’єкту проступку правове явище, яке не має з ним органічного зв’язку. Третя позиція полягає в тому, що предмет адміністративного проступку визначається самостійно існуючим, поряд з об’єктом, феноменом, факультативною ознакою складу правопорушення.
Найбільш прийнятною вважається точка зору, що термін «предмет адміністративного проступку» доцільно застосовувати для позначення предметів (речей) матеріального світу, які захищаються адміністративним законодавством від посягань. У такому випадку вони стають органічною частиною об’єкта проступку.
Аналіз ст. 163-1 КУпАП призводить до висновку, що при порушенні порядку ведення податкового обліку, вид господарської діяльності суб’єкта підприємництва не має значення, головне, щоб такий облік або був відсутній, або вівся не за правилами, встановленими ДПА України. Для притягнення до адміністративної відповідальності за ненадання чи несвоєчасне надання аудиторських висновків, вже мають значення випадки проведення аудиту, передбачені ст.8 Закону України «Про аудиторську діяльність», оскільки діяння є проступком тільки, якщо аудит є обов’язковим. Таким чином, для визначення об’єкта досліджуваного адміністративного проступку необхідне встановлення предмета правопорушення тільки при недотриманні порядку надання аудиторських висновків.

Література:
1. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. –К.: Юрінком Інтер, 2003. -544с.

e-mail: maryskaa@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
11.12.2009 22:58
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше