:: LEX :: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
 
11.12.2009 13:38
Автор: Риженко Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри цивільного та екологічного права Херсонського юридичного інституту ХНУВС
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
У правовій державі, орієнтованій на захист прав і законних інтересів осіб, які займаються господарською діяльністю, важливе значення відіграє система гарантій їх прав, що забезпечуються в першу чергу суб’єктами публічного адміністрування.
Поскільки на сьогодні в теорії адміністративного права і в законодавстві не існує єдиної класифікації суб’єктів публічного адміністрування скористаємось концептуальними доктринальним напрацюванням В.В. Галунька, використаним ним при здійснені класифікації суб’єктів публічного управління, які здійснюють адміністративно-правову охорону права власності [1, c.214-223]. На його погляд, серед центральних суб’єктів публічного адміністрування найбільший вклад в адміністративно-правовий захист права власності суб’єктів господарювання вносять такі органи виконавчої влади: 1) МВС України; 2) Держкомпідприємництво; 3) Антимонопольний комітет України; 4) Державна виконавча служба України та підпорядковані їм на місцях органи і посадові особи.
Провідним суб’єктом публічного адміністрування, який здійснює адміністративно-правовий захист права власності суб’єктів господарювання, є МВС України.
МВС України та підпорядковані йому органи, підрозділи і посадові особи, у сфері адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання: по-перше, зобов’язані реєструвати заяви й повідомлення про адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення; припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них; виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення; проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено; виконувати в межах своєї компетенції адміністративні стягнення; охороняти на договірних засадах майно; по-друге, мають право: вимагати від громадян і службових осіб, припинення правопорушень; застосовувати передбачені законом заходи примусу; перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу; виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу; затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях спеціальної категорії осіб; складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; у випадках; накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших органів; проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту; зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю [2].
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держпідприємництво України), його представництва і посадові особи на місцях, у сфері адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання зобов’язані здійснювати контроль за додержанням регуляторної політики, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, при цьому мають право звертатися з поданням про звільнення з посади державних реєстраторів у разі виявлення факту порушення ними порядку проведення державної реєстрації, складати протоколи про адміністративні правопорушення та притягувати винних до адміністративної відповідальності за ст. 166-10-166-12 КУпАП тощо [3].
Антимонопольний комітет України та підпорядковані йому органи і посадові особи зобов’язані здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції при цьому мають право застосовувати низку засобів адміністративного впливу до порушників антимонопольного законодавства, в тому числі засоби адміністративного примусу [4].
Державна виконавча служба України, яка входить до складу системи органів Міністерства юстиції України, є кінцевим примусовим органом захисту права власності суб’єктів господарювання. Так, відповідно до Закону України від 21.04.1999 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень в Україні, зокрема щодо відшкодування шкоди (збитків) суб’єктам господарювання покладається на Державну виконавчу службу [5].
Державна виконавча служба України, її органи і державні виконавці, у сфері адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання, зобов’язані вживати заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії, при цьому мають право застосовувати широкого спектру адміністративно-правові засоби, зокрема: проводити перевірку виконання рішень юридичними особами всіх форм власності за виконавчими документами; здійснювати перевірку виконання юридичними особами рішень стосовно працюючих у них боржників; безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, при необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку, опечатувати ці приміщення і сховища; накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання; на виконання рішення суду про стягнення коштів або накладення арешту на грошові кошти та інші цінності боржника; залучати до проведення виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ; накладати стягнення у вигляді штрафу на громадян і посадових осіб.
Отже, МВС України, Держпідприємництво, Антимонопольний комітет України, Державна виконавча служба України та підпорядковані їм на місцях органи і посадові особи, які мають визначені адміністративно-правовими нормами обов’язки і права займають одне з важливих місць серед суб’єктів органів виконавчої влади, які здійснюють адміністративно-правовий захист права власності в Україні. Від результатів діяльності цих органів, виконання ними своїх обов’язків понад усе залежить соціально-економічний стан нашої країни та добробут суб’єктів господарювання.

Література:
1. Галунько В. В. Охорона права власності: Адміністративно-правові аспекти : монографія / Валентин Васильович Галунько ; за ред. В. К. Шкарупи. – Херсон, 2008. – 348 с.
2. Закон України «Про міліцію» : від 20.12.1990 р., № 565-XII // ВВР УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
3. Указ Президента України «Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва» : від 01.06.2007 р., № 721 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 22. – Ст. 888.
4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» : від 26.11.1993 р., № 3659-XII // ВВР України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
5. Закон України «Про виконавче провадження» : від 21.04.1999 р., № 606-XIV // ВВР України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

e-mai: Rigenko_Irina@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше