:: LEX :: ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ПРИ СКОЄННІ ПОРУШЕНЬ ПДР, ЯК – ВСЕБІЧНЕ, ПОВНЕ І ОБ'ЄКТИВНЕ З'ЯСУВАННЯ ОБСТАВИН СПРАВИ ТА ВИРІШЕННЯ ЇЇ В ТОЧНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ЗАКОНОМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ПРИ СКОЄННІ ПОРУШЕНЬ ПДР, ЯК – ВСЕБІЧНЕ, ПОВНЕ І ОБ'ЄКТИВНЕ З'ЯСУВАННЯ ОБСТАВИН СПРАВИ ТА ВИРІШЕННЯ ЇЇ В ТОЧНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ЗАКОНОМ
 
11.12.2009 22:23
Автор: Рибакова Марія Володимирівна, слухач магістратури юридичного факультету Запорізького національного університету
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
У більшості із нас є автомобілі, якими так приємно керувати, отримуючи при цьому задоволення. Але керування автомобілем несе за собою і відповідальність за виконання Правил дорожнього руху (далі - ПДР). Однак, не кожен дотримується цих правил, за що і передбачена адміністративна відповідальність. І тут, тільки трохи порушив закон, як і з’являється працівник автоінспекції, який неодмінно зупинить автомобіль і почне складати адміністративний протокол за вчинене, чи не вчинене за вашою думкою правопорушення. Значна кількість водіїв при цьому розгублюється, роблять суттєві помилки при заповненні протоколу, при написанні пояснень та взагалі у спілкуванні з представником влади. За вчинення значної кількості порушень ПДР працівники ДАІ вправі на місці виносити постанову про притягнення водія до відповідальності (накладати штраф).
Якщо постанову вже винесено, і водій не згоден з накладенням на нього штрафу, залишається лише оскаржувати постанову вищестоящому керівництву представника влади, йти до суду, звертатись у прокуратуру або ж сумлінно сплатити суму штрафу.
З 17 листопада 2008 року почали діяти зміни в законодавстві щодо порушення ПДР. Згідно закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24.09.2008 р. [1] покарання за порушення стали суворіше, значно зросли штрафи, введено в дію і таке покарання як громадські роботи та адміністративний арешт, які раніше не передбачались у старій редакції. Як слідство - зросла кількість справ в районних судах з позовними вимогами про оскарження дій посадових осіб, та скасування постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.
Якщо би водієві після складання протоколу надали принаймні декілька днів для того, щоб підготувати заперечення на інкриміноване йому правопорушення, порадитись з правознавцем, детально вивчити протокол та фотознімки (відеозаписи), ретельно розібратись із дорожньою ситуацією, яка стала імовірною причиною вчинення порушення… І тільки після цього виносили постанову по справі. Можна з впевненістю сказати, що тоді і ретельніше б складались адміністративні протоколи працівниками ДАІ, та враховуючи всі обставини, зважаючи на всі факти і докази виносилась постанова про адміністративне притягнення до відповідальності за порушення ПДР. Тобто, зменшилась би кількість справ в районних судах про оскарження дій посадових осіб, та скасування постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, полегшилась би процедура розгляду цієї категорії справ у районних судах, так як особа яка порушила ПДР вже була підготовлена до розгляду справи у суді, та точно би знала свої позиції захисту.
Отже, право на захист – правову допомогу, згідно з ч. 1 ст. 268 Кодексу про адміністративні правопорушення України особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи [2]. Зазначене право на правову допомогу гарантується ст. 59 Конституції України (далі - Конституція) «Кожен має право на правову допомогу… Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав». Дане право є непорушним та не може бути обмежене в жодному випадку в силу ст. 64 Конституції «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтею 59 цієї Конституції» [3].
Право на правову допомогу мають навіть самі юристи, оскільки, наприклад, юрист з цивільних правовідносин може не володіти знаннями в галузі законодавства про адміністративні правопорушення. Слід також зауважити, що право на правову допомогу гарантоване також міжнародними документами, зокрема, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 р. (ратифіковано Верховною Радою України 17.07.1997 р.) [4] й ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. (ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.1973 р.) [5].
Тобто, якщо водій не володіє достатніми знаннями у галузі законодавства про адміністративні правопорушення, то йому необхідна кваліфікована правова допомога при розгляді даної справи, зокрема, для складання й написання ґрунтовних заперечень та пояснень, надання додаткових документів, встановлення необхідних фактів.
На момент складання протоколу про адміністративні порушення неможливо з’ясувати та документально підтвердити обставини, які пом’якшують чи обтяжують вину та ступінь вини водія, також неможливо надати відомості, що характеризують майновий стан водія та його особистість. Для підготовки та подання таких документів в якості доказів водію потрібен певний проміжок часу. Всі ці обставини підлягають безумовному встановленню, оскільки, впливають на відповідальність та міру покарання.
Згідно законодавства про адміністративні правопорушення, щоб отримати право на правову допомогу, про це слід заявити клопотання. Якщо водієві буде у цьому відмовлено працівником ДАІ, такі дії будуть визнані незаконними в судовому порядку, а постанову про накладення штрафу без надання права на правову допомогу – скасовано. Адже, водій в такому випадку буде позбавлений свого законного права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги, що суперечитиме не лише законодавству України та Конституції, а й міжнародним правовим актам, що діють і на території нашої держави.
Отже своєчасне отримання правової допомоги при порушенні ПДР це можливість досягнути ефективного результату, притаманного будь-якій правовій державі, - всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи та вирішення її в точній відповідності з законом.

Література:
1. Закон України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" від 24 вересня 2008 року // http://zakon.nau.ua/doc/?code=586-17
2. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07 грудня 1984 року // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
3. Конституція України від 28 червня 1996 року // gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_constitution
4. Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04 листопада 1950 року // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043

e-mail: chornenkaya@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше