:: LEX :: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 
11.12.2009 22:58
Автор: Дьомін Ігор Анатолійович, Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Одним із основних викликів сучасного вітчизняного суспільства, що дістався нам від попередньої епохи є корупція. Під якою розуміють використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей [1].
До проблем адміністративно-правового статусу підрозділів міліції, які ведуть боротьбу із корупцією частково торкались В.Т. Білоус, М.Ю. Бездольний, А.В. Гайдук, М.В. Грищенко, Д.Г. Заброда, А.М. Куліш, М.І. Мельник, Ю.П. Мірошник, С.С. Рогульський, О.В. Терещук, Р.М. Тучак та ін. Проте безпосередньо предметом їх праць зазначена проблематика не була, свої зусилля вони зосереджували на більш загальних чи спеціальних викликах. Таким чином, проблема адміністративно-правового статусу підрозділів міліції, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції є такою, що потребує подальших досліджень.
У відповідності до ст. ч. 4 ст. 3 Закону України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» до спеціально уповноважених суб’єктів протидії корупції, зокрема, віднесені спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та податкова міліція [1]. Крім того, на слушну думку М.Ю, Бездольного до владних суб’єктів, одним із завдань яких є боротьба із корупцією є підрозділи міліції внутрішньої безпеки [2, c. 9].
Треба погодитись із точкою зору І.М. Риженко, що адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації полягає у сукупності їх обов’язків та прав в поєднанні з правосуб’єктністю, що встановлюються адміністративно-правовими нормами [3].
У відповідності до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р.N 3341-XII підрозділи і посадові особи по боротьбі із організованою злочинністю зобов’язані здійснювати запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність (ст. 6).
Так як межі компетенції спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю визначаються на основі ч. 7 ст. 11 Закону України від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ «Про міліцію», то вони мають права складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення [4].
Тим самим, працівники міліції у відповідності до ст. 212-21–212-33 Глави 15-Б «Корупційні адміністративні правопорушення» КУпАП [5], мають право складати на осіб визначених у ст. 2 Закону України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції», що здійснили одержання неправомірної вигоди, підкупу, незаконного сприяння фізичним або юридичним особам, порушення обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва та ін., протоколи про адміністративні правопорушення [5].
Таким чином, адміністративно-правовий статус підрозділів міліції, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції характеризується наступними рисами:
1) до складу підрозділів, які спеціалізовано здійснюють запобігання та протидію корупції відносяться підрозділи і посадові особи міліції, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та податкова міліція;
2) їх адміністративно-правовий статус полягає у сукупності їх обов’язків і прав направлених на боротьбу із корупцією засобами адміністративного права;
3) основним адміністративно-правовим засобом запобігання корупції працівниками міліції є складання на осіб визначених у ст. 2 Закону України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» протоколів про адміністративні правопорушення за ст. ст. 212-21-212-33 КУпАП.
Отже, адміністративно-правовий статус підрозділів міліції, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції полягає у сукупності їх обов’язків та прав, основним із яких є складання на осіб визначених у ст. 2 Закону України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 212-21–212-33 КУпАП.

Література:
1. Закон України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» // Урядовий кур’єр від 22 липня 2009 р. – № 130. – Орієнтир. – № 32. – С. 5-6.
2. Бездольний М.Ю. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.Ю. Бездольний. – К., 2007. – 18 с.
3. Риженко І.М. Статус суб’єктів адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання в Україні / І.М. Риженко // Форум права. – № 3. – С. 531-537.
4. Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ «Про міліцію» : за станом на 1 грудня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 46. – Ст. 699.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше