:: LEX :: ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
 
14.12.2009 20:50
Автор: Берлач Юрій Анатолійович, студент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Статтею 42 Основного Закону України проголошено право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Також закріплюється обов’язок держави щодо забезпечення захисту конкуренції у процесі здійснення підприємницької діяльності, [1].
Після проголошення незалежності в нашій країні розпочався та триває до сьогодні бурхливий процес становлення і розвитку економічних відносин. Та як не прикро, але з новими можливостями приходять й нові проблеми, що своєю нагальністю та небезпечністю вимагають негайного вирішення.
Однією з них є, зовсім нове для нашої держави, інколи ще зовсім невідоме суспільно-небезпечне явище рейдерство. Існує два розуміння цього поняття – західноєвропейське та вітчизняне. В Європі під рейдерством розуміють боротьбу за контроль над підприємством, з використанням акціонерного інструментарію та інших методів корпоративного впливу. Українські рейдери для захоплення контролю над підприємствами використовують відверто-кримінальні методи, [2].
В останні два-три роки можна помітити значне збільшення випадків рейдерства, у статистиці фігурують цифри 2500-3000 нападів, а за незалежними оцінками в країні функціонують близько 50 рейдерських організацій,[3].
На основі зазначеного, а також розуміння того факту, що рейдерство являє собою системне явище, яке з кожним роком набуваючи все більшого розмаху, потребує комплексного свого розв'язання, можемо визначити актуальність даного дослідження.
Виходячи з сучасного рівня розмаху рейдерства в Україні, метою даної роботи є висвітлення сутності та організаційних засад функціонування органів державної влади й управління у сфері протидії рейдерству в Україні загалом, а також визначення ролі МВС України в даному процесі, зокрема.
Перш за все, варто наголосити на повноваженнях Кабінету Міністрів України, як вищого органу виконавчої влади в Україні. Адже саме Уряд вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, провадить внутрішню і зовнішню політику держави, забезпечує проведення фінансової політики, а також реалізує інші повноваження, надані йому законами та Конституцією України, [4]. Крім того, уваги заслуговують такі органи державної влади як Мін’юст, Фонд держмайна, а також Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.
Разом з тим, кажучи щодо провідного органу державної влади в сфері протидії рейдерству, необхідно звернути увагу на Міністерство внутрішніх справ України, що є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав та свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Вважаємо, саме це відомство є провідним у боротьбі з рейдерством, беручи до уваги, що воно провадить свою діяльність у забезпеченні особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів, запобіганні правопорушенням та їх припиненням, охороні і забезпеченні громадського порядку, захисті власності від посягань, [5].
Для обґрунтування пріоритетності МВС у процесі протидії рейдерству в Україн, можемо виділити наступні негативні риси недружніх злиттів і поглинань, на боротьбу з якими і повинен бути спрямований державний вплив:
- порушення основоположних прав і свобод людини і громадянина (право на власність, право на таємницю листування та кореспонденції, права на особисте життя, права на вільне зайняття підприємницькою діяльністю тощо);
- завдання суттєвих збитків системі господарювання країни. Особливо на первинних етапах захоплення, коли завдана рейдерами шкода – максимальна;
- корумпування системи правоохоронних органів та систем правосуддя;
- створення гострих соціальних протиріч та конфліктів;
Згідно п.3 Положення «Про Міністерство внутрішніх справ України», можемо виділити основні завдання МВС України, які співвідносяться з відповідними ризиками та небезпеками, що несе в собі рейдерство:
• організація і координація діяльності органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки;
• участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;
• забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, [6].
Таким чином, проаналізувавши сутність функціонування рейдерства в Україні, форми його шкідливого впливу на соціально-економічні процеси, а також повноваження органів державної влади щодо протидії такому впливу, можемо прийти до висновку, що саме Міністерство внутрішніх справ України повинно відігравати провідну роль у процесі запобігання та протидії негативним наслідкам недружніх злиттів і поглинань.

Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. 1996. №30. Ст. 141.
2. Берлач Ю. А. Право власності як об’єкт рейдерського нападу //Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2008. № 1 (40). – С. 243-247.
3. Патиківський Ю. Чорний переділ. // Україна молода. №43 (3074). С. 5.
4. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 р. // Офіційний вісник України. 2008. – № 36.
5. Про міліцію: Закон України від 20.12.1991 р. // ВВР. 1991. № 4, Ст. 20.
6. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.10.2006 № 1383 // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006 - 2006 р., № 40, стор. 106, стаття 2687

e-mail: Berlach_Yuriy@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
11.12.2009 22:58
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше